200 socialpædagoger mangler: Handicappede må vente på hospitalsbesøg

Manglende socialpædagoger i Københavns Kommune betyder, at borgere med handicap må udsætte deres hospitalsbesøg. Arkivfoto.

Lige nu er der brug for 200 ekstra socialpædagoger til handicapområdet i Københavns Kommune. Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunen. I stedet ansættes ufaglærte og vikarer til at hjælpe de københavnere, der har et handicap og har brug for professionel hjælp.

Den udvikling har store konsekvenser for både borgere og medarbejdere, lyder bekymringen fra centerchef for omsorg og specialpædagogik i Københavns Kommune, Karoline Winther-Lund og næstformand i Landsforeningen for socialpædagoger, Jan Hoby.

– Konkret kan det betyde, at borgerne ikke kan komme på tur, ligesom hospitalsbesøg må udsættes, fordi der ikke altid er en pædagog, som kender borgeren godt nok til at tage med, fortæller Karoline Winther-Lund.

Flere af bostedernes beboere har regelmæssigt brug for hospitals- og lægebesøg, da der er tale om både ældre borgere og multihandicappede borgere.

– Nogle af beboerne har intet sprog, og mange har brug for hjælp til alt fra bad til toiletbesøg og bleskift. Derfor er det vigtigt, at de møder fast og professionelt personale, understreger centerlederen.

Læs også: 96-årig får kun én handicapkørsel om ugen: »Det er selvmodsigende«

Hun anslår, at op mod 40 procent af medarbejderne er ufaglærte på de otte institutioner, som hører under Center for Omsorg og Specialpædagogik i Københavns Kommune.

En ond spiral

Den generelle mangel på pædagoger betyder, at det er svært at fastholde medarbejdere inden for handicapområdet.

Det bliver hårdere for de faste medarbejdere at gå på arbejde. Det er hårdt hele tiden at skulle lære nye vikarer op, og det gør sygefraværet højere. Det er lidt en ond spiral.
Karoline Winther-Lund, centerchef Københavns Kommune

– Der er mange ledige stillinger rundt omkring, så der opstår hurtigt en shoppekultur for de pædagogiske medarbejdere. Vi ligger i den nederste del af fødekæden i forhold til rekruttering, da mange af vores borgere har et plejebehov udover det pædagogiske behov, siger centerchef  Karoline Winther-Lund.

Arbejdspladserne indenfor handicapområdet bærer derfor præg af stor udskiftning af medarbejdere og stort brug af vikarer og ufaglært arbejdskraft.

– Det bliver hårdere for de faste medarbejdere at gå på arbejde. Det er hårdt hele tiden at skulle lære nye vikarer op, og det gør sygefraværet højere. Det er lidt en ond spiral, siger Karoline Winther-Lund.

Hos Landsforeningen for socialpædagoger mærker man også den onde spiral.

– Når der er problemer med at tiltrække nok kvalificeret arbejdskraft og besætte alle stillinger, så skal medarbejderne løbe hurtigere. Det gør, at medarbejderne bliver stresset og utrygge, og så er der endnu færre, der har lyst til at arbejde indenfor området, siger Jan Hoby, næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger.

Problemet bunder i, at området har været underprioriteret og underfinansieret længe, og nu er vi ved at nå smertegrænsen
Jan Hoby, næstformand Landsforeningen for Socialpædagoger

Manglende prioritering og prestige er skyld i problemet   

Både Karoline Winther-Lund og Jan Hoby peger på, at manglende politisk prioritering er en stor del af årsagen til, at det så svært at skaffe nok Socialpædagoger.

– Problemet bunder i, at området har været underprioriteret og underfinansieret længe, og nu er vi ved at nå smertegrænsen. Det gælder i hele landet, men særligt i Københavns Kommune, siger Jan Hoby.

Centerchefen for omsorg og specialpædagogik i Københavns Kommune stemmer i, men mener samtidig, at det også handler om manglende prestige.

– Der er ikke særlig stor prestige i at være pædagog. Lønningerne er heller ikke specielt høje. Når der samtidig er mange nedskæringer på området, så er det svært at bevare motivationen som medarbejder, siger Karoline Winther-Lund.

Flere penge og mere prestige er løsningen

For at få flere socialpædagoger mener centerchef Karoline Winther-Lund, at de gode historier skal fortælles af dem, som allerede arbejder indenfor faget. Samtidig skal der politisk vilje til.

– Der skal mere til, end at vi gør noget selv. Der skal sættes ind politisk både i forhold til løn og anerkendelse, siger Karoline Winther-Lund.

Hos Landsforeningen for socialpædagoger mener man, at besparelserne på handicapområdet skal stoppe, hvis man skal kunne løse problemet med manglende socialpædagoger.

Socialborgmester Mia Nyegaard (R) har ikke ønsket at stille op til interview. I en mail skriver Socialforvaltningens kommunikationschef Petter Åttingberg til NetAvisen, at kommunen netop har kørt en kampagne for at rekruttere flere socialpædagoger og arbejder på at fastholde medarbejderne.

3 Responses to "200 socialpædagoger mangler: Handicappede må vente på hospitalsbesøg"