400 millioner ud af vinduet: 15 nye sengepladser, men ingen patienter

Tomme sengepladser er spild af penge for kommunerne, og det betyder forhåbentlig, at en løsning snart er på vej. Foto: Pixabay

I 14 dage har 15 sengepladser stået tomme i Vejle Kommune i Region Syddanmark. Efter fem drab på offentlige ansatte i løbet af årene 2012-2016 har politikerne givet penge til projektet. De nye – og tomme pladser – møder nu kritik.

Paradokset er, at hvis en psykisk syg vælger at sige ja tak til en af de nye sengepladser, siger vedkommende nemlig samtidig nej tak til det faste bosted, som vedkommende i forvejen bor på. Dette kan være en af grundene til, at pladserne ikke er blevet fyldt endnu.  

Gitte Frederiksen (V), formand for Voksenudvalget i Vejle og medlem af regionsrådet, har tidligere udtalt til DR, at der inden for 14 dage skal findes en løsning. I Vejle Kommune arbejder man på at finde patienter, der har lyst til at tage imod tilbuddet.

Det har vist sig at være svært. Ifølge Gitte Frederiksen er der flere problemer. Det første er, at borgerne har mulighed for at sige nej. Det næste problem er, at de, der bør komme i behandling, ikke er i stand til at tage stilling til tilbuddet, mener hun. Til det tilføjer hun, at pladserne ikke vil blive fyldt, hvis kravene ikke ændres.

Hun tilføjer, at hun ikke ser løsningen med de 150 nye sengepladser som den primære løsning:

Sagsfremstilling

  • 14. oktober 2016 indgik partierne en aftale om en handlingsplan
  • 3. juni 2017 blev det vedtaget af Folketinget, at regionerne skal: ”Etablere særlige pladser på psykiatriske afdelinger som en del af deres sygehusvæsen”
  • Der blev afsat 400,8 mio. kr.
  • 150 nye sengepladser skal oprettes i de fem regioner
  • De første senge stod klar d. 1. marts 2018 i Region Syddanmark
  • De første senge i Region Hovedstaden forventes at være klar pr. 1. juni 2018

Kilde: Region Sjælland

– Vi har borgerne alligevel (på forskellige bosteder, red.), så man kunne lige så godt opgradere vores personale og lave nogle enkelte pladser de steder, hvor borgerne er i forvejen, siger hun.

Læs også: Psykiatrifonden: Unge bliver for stressede af for mange valg

Ifølge Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab og overlæge på Psykiatrisk Center København, er løsningen heller ikke at oprette nye steder.

– Jeg havde hellere set, at man havde brugt penge på at løfte de bosteder, der allerede eksisterer, gøre en indsats inden for misbrugsområdet, øge kapaciteten i regionalpsykiatrien eller en kombination af de tre.

Helt tilbage i september 2016 sendte PsykiatriAlliancen en pressemeddelelse ud, hvor nogenlunde samme kritik lød:

– Det, der er brug for, er kort sagt, at de mange muligheder, der er i de eksisterende rammer, udnyttes. Det er afgørende at lave udskrivningsaftaler og systematisk opfølgning, have øget fokus på recoveryforløb og rehabilitering og at man prioriterer at skabe en meningsfuld tilværelse for mennesker, der har deres hjem på et socialpsykiatrisk bosted.

Tvang er ikke vejen frem
Selvom Torsten Bjørn Jacobsen er uenig i, at nye sengepladser er vejen hjem, håber han alligevel, at de nye pladser vil få succes, nu hvor der er blevet brugt millioner på projektet.

Men han understreger, at mere tvang bestemt ikke er en løsning. PsykiatriAlliancen er enig i, at tvang ikke er måden at tilgå psykisk syge på, og hvis tvang skulle indføres, vil det være en tilbagegang i flere års positiv udvikling.

Læs også: Behandlere i børne- og ungdomspsykiatri skal behandle flere og flere børn

Selvom de nye sengepladser endnu ikke er optaget i Vejle, er planen stadig at oprette de resterende 135 sovepladser.

Klik på kortet for at se fordelingen af de kommende sengepladser i de fem regioner:

Sådan gjorde vi: Idéen kom af et indslag i TV-avisen om de tomme sengepladser i Vejle. Journalisten kontaktede Torsten Bjørn Jacobsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab og overlæge på Psykiatrisk Center København, og Gitte Frederiksen, formanden for Voksenudvalget i Vejle og medlem i regionsrådet. Begge interviews er telefoninterviews.

One Response to "400 millioner ud af vinduet: 15 nye sengepladser, men ingen patienter"