Flest fikseres med bælte i Region Midtjylland

Flest fikseres til sygesengen i Region Midtjylland Foto: Matthew Perkins
Flest fikseres til sygesengen i Region Midtjylland
Foto: Matthew Perkins

Det skulle kun gå ned ad, men alligevel steg det. På trods af regionernes målsætning om at halvere brugen af tvang i psykiatrien inden 2020 er flere blevet fikseret med bælte i Region Midtjylland det sidste år. Det viser nye tal, som Sundhedsdatastyrelsen har indhentet fra Regionerne. I dag har 8,8 procent af de indlagte i regionen oplevet at blive fikseret med bælte, hvor kun 7,5 procent blev det i 2014/2015.

Direktøren for psykiatri og social i Region Midtjylland, Gert Pilgaard Christensen, har ikke nogen konkret forklaring på tallene.

– Lige nu må vi bare konstatere, at det er gået den forkerte vej her i 2016, selvom vi troede, at vi gjorde alt det rigtige. Så er det jo naturligt, at man begynder at spørge sig selv: ‘Er det, det rigtige vi gør?’

Læs også: Fremtidens jordemødre er bekymrede

Ifølge Psykiatrifondens formand, Anne Lindhardt, er det en helt forkert udvikling.

– Der skal ikke herske nogen tvivl om, at bæltefikseringer ikke burde finde sted ud over i ganske få tilfælde, og vi ved også, at man er i stand til at forebygge det, siger hun.

Men ifølge Claus Graversen, sygeplejefaglig direktør i psykiatri- og socialledelsen i regionen, er det ikke regionens indsats, der er noget galt med, det er antallet af sengepladser, der skaber et misvisende billede.

– Vi er den region, der har færreste antal senge til rådighed pr. 10.000 indbygger. Det betyder, at de patienter der indlægges, er de meget svært syge, og risikoen, for at der sker tvangsforanstaltninger overfor de knap så syge, er ganske minimal, siger han.

Brugen af bæltefiksering skal halveres

De nye tal fra regionerne kommer på baggrund af et samarbejde, som den daværende S-RV-regering indgik med Venstre og Det Konservative Folkeparti i forbindelse med finanslovsaftalen i 2014. Her blev det besluttet at andelen af bæltefikserede i psykiatrien skulle halveres inden 2020. Nu viser tallene fra Sundhedsdatastyrelsen, at alle regioner bortset fra Region Midtjylland oplever en lovende nedgang.

Vi arbejder benhårdt på at nå milepælen i 2020
Claus Graversen, Sygeplejefaglig direktør i psykiatri og social, Region Midtjylland

Mange svært syge patienter

2020 milepæl
Milepælen måles mod en såkaldt baseline, som er et gennemsnit for brugen af bæltefiksering i årene 2011-2013. Andelen af personer, der bæltefikseres af antal indlagte:

  • 2014/2015: 7,5%
  • 2015/2016: 8,8%
  • Mål i 2020: 4,6%

Antal personer, der bæltefikseres:

  • 2014/2015: 389
  • 2015/2016: 447
  • Mål i 2020: Reducer i forhold til baseline på 449

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen

Claus Graversen hæfter sig ligeledes ved udfordringen, der ligger i de mange akutte modtagelser med svært syge patienter i regionen. Han hører fra personalet på de forskellige afdelinger, at man i større omfang end tidligere, får mange patienter ind, som er voldsomt påvirkede af narkotiske stoffer.

– Der er flere og flere episoder, hvor politiet kommer med dem i håndjern, og så sker der tit en fiksering stort set med det samme i forbindelse med indlæggelsen, siger han.

Og der vil være situationer, hvor der ikke er noget alternativ til bæltefikseringen, mener Anne Lindhardt. Ifølge Psykiatrifondens formand bruger lande, der ikke benytter sig af bæltefiksering, bare andre og mindst lige så kritisable metoder.

– Jeg hørte om et tilfælde, hvor en patient lå på gulvet med personalet ovenpå sig i seks timer, fordi de ikke måtte bruge bælter, siger hun.

Nye initiativer skal knække kurven

Selvom Region Midtjylland kan udpeges som flokkens sorte får i de nyeste målinger, er der masser af nye initiativer, der skal rette op på kurven og sende dem mod målet i 2020.

– Vi har skabt nogle bygningsmæssige forbedringer nogle steder, og vi er ved at bygge to nye psykiatrihospitaler – det første står klar om to år. Der får vi nogle helt andre fysiske rammer, der også kan være med til at reducere risikoen for, at der skal bruges tvang, siger Claus Graversen.

Det er et godt sted at satse ifølge Poul Videbech, der er professor i klinisk psykiatri ved Københavns Universitet og overlæge ved Psykiatrisk Center Glostrup.

– Brug af bæltefiksering er et resultat af, at man stuver flere og flere meget syge patienter sammen på meget lidt plads. Så bliver det sværere at håndtere for personalet, så sidder aggressionerne lidt løsere, og så bliver folk fikserede, siger han

Anne Lindhardt mener også, at det er på omgivelserne, foruden en kompetent personalegruppe der ikke er underbemandet, at man skal sætte ind.

– Det, der skal til, er gode forhold på de lukkede psykiatriske afdelinger. Der skal være aktiviteter for de indlagte og mulighed for at komme ud – der skal være gode fysiske rammer, siger hun.

De kommer i hvert fald ikke til at hvile på laurbærrene i Region Midtjylland.

– Vi arbejder benhårdt på at nå milepælen i 2020, slutter Claus Graversen.

Se tallene fra Sunhedsdatastyrelsen her