96-årig får kun én handicapkørsel om ugen: »Det er selvmodsigende«

Birgit Rosenbergs kommune vil kun bevillige 104 handicapkørsler til hende om året.
Foto: Zeevveez/Flickr

Den kommune, du bor i, har betydning for, hvor mange individuelle handicapkørsler du som borger kan få. Det har Birgit Rosenberg oplevet på egen krop.

Hun blev i 1996 ramt af en hjerneblødning. Lige siden har hun siddet i kørestol og været afhængig af muligheden for individuel handicapkørsel.

Men Birgit Rosenberg bor i Køge Kommune, og det betyder, at hun kun får tildelt 104 enkeltture om året af kommunen. Det svarer til, at hun kan komme ud af huset én gang om ugen.

Havde hun boet i en af landets andre kommuner, kunne det have set anderledes ud. Tønder Kommune bevilliger, som tidligere beskrevet af NetAvisen, 312 enkeltture om året, og i næste uge vedtager kommunen yderligere tiltag, der skal udvide handicapkørslen.

Jeg ville ønske, at jeg kunne få nogle flere ture, så jeg ikke skal spare så meget på dem i løbet af året
Birgit Rosenberg, handicappet borger i Køge Kommune

Den forskel er ikke rimelig, mener Birgit Rosenberg.

– Jeg synes, at det er selvmodsigende, når man siger, at det er godt at være aktiv og deltage i arrangementer, men det er ikke muligt at få det til at slå til, når man kun har én kørsel om ugen, siger Birgit Rosenberg.

Kan ikke undværes

Selvom Birgit Rosenberg har rundet de 96 år, lever hun et aktivt liv. Hun er blandt andet med i Højelse Sognearkiv og Hjernesagen. Handicapkørslen er derfor uvurderlig for hende.

– Det betyder meget for mig at kunne besøge venner og familie og være med i forskellige foreninger og lignende aktiviteter. Det kan jeg ikke undvære. Det giver livet indhold, siger Birgit Rosenberg.

Læs også: Tre kommuner har fundet opskriften på bedre hjælp til udsatte borgere 

Højelse Sognearkiv mødes hver torsdag, og dermed er Birgit Rosenbergs ugentlige tur allerede opbrugt. Hun er derfor nødt til hele tiden at prioritere.

– Jeg ville ønske, at jeg kunne få nogle flere ture, så jeg ikke skal spare så meget på dem i løbet af året, siger Birgit Rosenberg.

I november måned kan hun søge om at få ekstra ture, men hun skal begrunde, hvor hun skal hen, og hvad hun skal –  og det er langt fra sikkert, at hun får bevilliget flere ture.

Faktaboks

  • Den individuelle handicapkørsel er en ordning, som giver bevægelseshæmmede, blinde og svagsynede, der ikke kan benytte kollektiv trafik, mulighed for transport til individuelle formål.
  • Ordningen finansieres af kommunerne udover et medlemsgebyr på 300 kr., som man betaler én gang om året.
  • Den individuelle handicapkørsel skal som minimum per år omfatte 104 enkeltture (svarer til 52 ture tur/retur) så tæt på gadedøren som muligt.
  • Kommunen kan selv vælge, om man ønsker at bevillige flere enkeltture om året.
  • I 2016 var der ifølge Dansk Handicap Forbund 52 kommuner, der bevilligede flere ture, mens 46 kommuner ikke gjorde.

Kilde: Danske Handicaporganisationer

Derfor så Birgit Rosenberg gerne, at der var en større fleksibilitet hos kommunen.

– Der er nogle af dem, der får handicapkørsel, som ikke bruger alle deres ture i løbet af året. Så der må være nogle ture tilovers, som man måske kunne give til dem, der gerne vil gøre brug af flere, siger hun.

DH Køge vil have afdækket urimelighederne 

Formanden for Dansk Handicap Forbund i Køge/Roskilde afdelingen, Anni Kvisgård, kan nikke genkendende til Birgit Rosenbergs beskrivelse af handicapkørslen i Køge Kommune.

– Handicapkørslen i kommunen er dårlig. Der er for få ture. Du kan aldrig få en tid, når du skal bruge en tid, og ofte kommer handicapkørslen for sent, eller måske kommer den slet ikke, siger Anni Kvisgård.

Læs også: Kommuners service skal hjælpe frivillige igang

Borgere med et handicap har, udover de 104 ture, muligheden for at tilkøbe sig nogle enkelte ture på egen regning, fortæller Anni Kvisgård.

Dansk Handicap Forbund Køge skal til april mødes med Flextrafikkens handicapkørsel, for at få afdækket problemerne med handicapkørslen.

– Vi håber på, at der kommer noget forståelse for de problemer, vi lægger frem. Det er så vigtigt for de, der ikke har andre muligheder. Så vi håber, at der kan komme nogle flere ture, og at kørslen bliver mere fleksibel, så man kan få den kørsel, man har brug for, siger Anni Kvisgård.

Senere på året vil Dansk Handicap Forbund Køge gå til kommunen og forhandle om forbedringer.

NetAvisen har siden onsdag forsøgt at få en kommentar fra Køge Kommune, dog uden held.

Sådan gjorde vi: Idéen udsprang i forbindelse med en anden artikel, som journalisten arbejdede på. Alle kilder er interviewet over telefonen.