Snart kan alle ældre blinde blive fulgt over vejen

Den nye ledsageordning kan sørge for et aktivt liv for synshandicappede i alle aldre.
Foto: Wikimedia Commons

At krydse gaden, når man er synshandicappet, kan være både svært og utrygt.

Derfor vækker det stor glæde i Dansk Blindesamfund, at alle svagtseende ældre med den nye finanslov får mulighed for at søge om en ledsager, der kan hjælpe til for eksempel i trafikken.

Indtil lovændringen i december var det kun blinde fra 67 år og ned, der kunne søge om en ledsager, og det skabte ifølge blindesamfundet problemer for de aller ældste svagtseende.

– Vi har jo hørt folk sige, hvorfor pokker blev jeg ikke blind ét år før. Det er jo en følelse, man kan sidde tilbage med, siger Ask Abildgaard, medlem af forretningsudvalget i Dansk Blindesamfund.

De 20 millioner kroner, der er blevet afsat, går til en fire-årig prøveperiode fra 2019 til 2022. I prøveperioden vil de, der ikke før i tiden var inkluderet i ledsageordningen, kunne benytte sig af den.

Det betyder, at blinde over 67 år måske allerede i år kan ansøge om en ledsager 15 timer om måneden.

Læs hele finanslovsaftalen her.

Hvad er ledsageordningen?

    • Den er beregnet til synshandicappede med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
    • Indtil i år var den forbeholdt aldersgruppen 18 til 67 år
    • Ordningen består af 15 timers ledsagelse om måneden

Kilde: dukh.dk

Et skridt i den rigtige retning
For Dansk Blindesamfund har det været en mærkesag, at få fjernet aldersbegrænsningen på ledsageordningen, så den ikke kun omfattede de 18 til 67-årige.

– Det kan være, man mister synet, når man er 50 år, men har en ægtefælle, der kan hjælpe. Så fylder man 80 år, og ens ægtefælle dør, og så har man lige pludselig ikke nogen hjælp, siger Ask Abildgaard.

Netop derfor er det en glædelig nyhed for Dansk Blindesamfund, at der bliver taget fat om problemet. Det er både vigtigt og nødvendigt, da mange synshandicappede ikke kan benytte sig af den nuværende ledsageordning, fordi de ikke havde ansøgt om den, før de passerede alderbegrænsningen.

Ledsageordningen hjælper ikke kun de ældre synshandicappede i trafikken. Flere af dem bruger også deres ledsager, når de køber ind, tager til koncert eller bare skal ud af huset.

 

Der skal være lige muligheder 

Ikke kun hos Dansk Blindesamfund har ledsageordningen været en mærkesag. Hos Socialistisk Folkeparti har det haft stor betydning, at få fjernet aldersbegrænsningen.

– Vi skal sikre ledsageordningen til borgere med handicap, som har brug for det. Deres handicap forsvinder jo ikke, fordi man bliver 67 år, og derfor skal ordningen også følge med i alderdommen, siger Kirsten Normann Andersen, der er handicapordfører for SF.

Kirsten Normann Andersen mener, at det er et spørgsmål om lige muligheder for alle, også de synshandicappede.

– Vi er optaget af, at mennesker har lige mulighed for at leve et aktivt liv. De skal have mulighed for at leve et liv på egne betingelser, siger Kirsten Normann Andersen (SF).

Både hun og SF gør meget for at få sat fokus på, at det er sundhedsskadeligt ikke at have et aktivt liv.

– Mennesker, der er afskåret fra at leve et aktivt liv, er i en større risikogruppe for ensomhed eller helbredsmæssige problemer, siger Kirsten Normann Andersen (SF).

Læs også: Blinde famler forgæves efter blå punkter til rejsekort på danske stationer

Ifølge tal fra Danmarks Statistik, var der 347 danskere i København, der benyttede sig af den gamle ledsageordning for synshandicappede i løbet af 2018. Der var på landsplan cirka 5725 danskere, der benyttede sig af ordningen, men med de nye tiltag i finansloven, håber Dansk Blindesamfund, at dette tal bliver højere i fremtiden.

Sådan gjorde vi: Idéen til denne artikel opstod, da journalisten så en blind mand begive sig rundt på en togstation med besvær. Journalisten har skaffet information og citater til artiklen, ved at lave telefoninterviews.