Ældre patienter kan tiltrække flere læger til Dragør

Borgerne i Dragør kan muligvis se frem til flere praktiserende læger efter ny overenskomst, der belønner lægerne økonomisk for at konsultere ældre patienter.
Foto: Dragør Badehotel

Overenskomsten mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner fra medio september forsøger at komme den nationale mangel på praktiserende læger til livs ved at indføre ’differentieret basishonorar’.

Dette betyder blandt andet, at en praktiserende læge får flere penge udbetalt jo ældre patienten er. Derfor er det økonomisk gunstigt for kommende praktiserende læger at slå sig ned i en kommune som Dragør, hvor 23,8 procent af borgerne er over 65 år.

Andelen af ældre borgere i Dragør:

• I 2017 er 23,8 procent af borgerne i Dragør er 65 år eller derover.
• Dragør har den 9. højeste andel af ældre af borgere ud af Region Sjælland og Region Hovedstadens 46 kommuner.

Kilde: noegletal.dk og “Lægedækning i hele Danmark” fra januar 2017

Håb for ny overenskomst
Om lægernes nye overenskomst og økonomiske gevinster ved blandt andet at have mange ældre patienter siger Gunver Lillevang, praktiserende læge og repræsentant for Praktiserende Lægers Organisation:

– Jeg håber, at den differentiering af basishonorar, der er aftalt i den nye overenskomst for praktiserende læger, vil være medvirkende til, at vi lidt nemmere kan få læger til de lægedækningstruede områder i Danmark. Men jeg tror ikke, at differentieret basishonorar alene kan løse udfordringen, idet der er en række andre forhold, der også betyder noget for, hvor lægerne vælger at nedsætte sig.

Læs også: Pårørende til syge står alene: Nu skal de vejledes

Et andet forhold, der også har betydning for, hvor nye læger slår sig ned, er, hvor tæt en lægepraksis ligger på en af landets universitetsbyer.

Lægemanglen er størst i de områder af landet, som ligger længst fra universiteterne. Men på trods af at Dragør ligger relativt tæt på København, tyder det på, at der også her er en mangel på praktiserende læger.

De nyeste tal fra 2015 viser, at 85 procent af Dragørs lægepraksisser er lukket for tilgang af nye patienter. Størstedelen af lægepraksisserne i Dragør er fyldt op.

Det beskriver rapporten ”Lægedækning i hele Danmark” fra regeringens lægedækningsudvalg fra januar 2017.

Ældre praktiserende læger
Dragør udmærker sig ikke kun ved have en stor andel af ældre borgere.

Også Dragørs praktiserende læger er nogle af landets ældste. Rapporten fra lægedækningsudvalget viser nemlig også, at gennemsnitsalderen for de praktiserende læger i kommunen er 60 år eller derover.

Læs også: Nye opgaver til lægen kan betyde mindre tid til patienten

Dette betyder, at Dragør snart har brug for nye, yngre læger, inden kommunens ældre læger går på pension.

Den nye overenskomst og Dragørs korte afstand til København kan muligvis betyde, at det i fremtiden bliver lidt lettere at få dækket behovet for praktiserende læger i Dragør kommune.