Psykolog til sundhedsfaglige: I skal turde tale om sex

Sex er et tabu for sundhedsfagligt personale, og det går ud over patienterne, advarer psykolog. 
Foto: phxere

Psykologer, sygeplejersker, SOSU-assistenter og læger er for dårlige til at tale om sex med deres patienter. Derfor bør sundhedspersonale på tværs af faggrupper undervises i, hvordan man taler om det svære emne. Det mener psykolog Karina Kehlet Lins, der sætter fokus på problemet med sin nye bog “Samtalen om sex”.

– Dansk forskning viser, at 43 procent af de danske praktiserende læger ikke taler om sex, på trods af at de sidder og udskriver medicin, som har seksuelle bivirkninger, siger Karina Kehlet Lins.

Hun siger, at når folk bliver tilbudt antidepressiv medicin, bliver de sjældent gjort opmærksomme på, at det som bivirkning kan hæmme sexlysten. Derfor får patienterne ikke altid muligheden for at vælge, om de vil have et sexliv eller antidepressiv medicin.

– Folk bliver jo umyndiggjort, når de ikke får den information, de burde få, siger Karina Kehlet Lins.

Læs også: Sygeplejerskestuderende: Vi vil lære at tale om sex

Sex i sundhedssystemet

– 43 procent af de danske praktiserende læger taler ikke med deres patienter om sex

– Omkring 90 procent af danskere mellem 16 og 95 finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv

– I forbindelse med antidepressiv behandling er antallet af patienter, der selv beslutter sig for at ophøre med deres medicin før tid, på op til 90 procent

– Cirka halvdelen af de patienter, der behandles med såkaldte ’lykkepiller’, oplever seksuelle bivirkninger

Kilde: Samtalen om sex (2018) af Karina Kehlet Lins

To-vejs-tabu

Det er et problem i patient-behandler-forholdet, at ingen af parterne finder det bekvemt at tale om sex. Det går i sidste ende kun ud over patienten, mener Karine Kehlet Lins.

– Sex er ofte et to-vejs-tabu, hvor hverken den professionelle eller patienten har lyst til at tale om det. Men der står meget mindre på spil for den professionelle.

– Der er rigtig meget personale, der er usikre omkring deres eget seksualliv, og hvis de selv er usikre, hvordan skal de så hjælpe andre? Det er en faldgrube, fordi det handler jo ikke om din egen seksualitet, men patientens, siger hun.

Mit indtryk er, at det er noget, som lægerne gerne vil blive bedre til
James Høpner, efteruddannelseschef for de Praktiserende Lægers Organisation

Læs også: Patientforening: Træthedssyndrom fejlbehandles i Danmark

På pensumlisten

Torben Bechmann, studieleder for psykologiuddannelsen på KU, siger, at man på uddannelsen forsøger at komme rundt om hele livet, men at der ikke er et specifikt fokus på, hvordan man taler om sex.

– Jeg synes, at hun (Karina Kehlet Lins, red.) har fuldstændig ret, men der skal også noget organisatorisk til. Det er vigtigt, at man snakker om det, men det vil også blive en ekstra omkostning, og noget der vil fylde, siger han.

Han er dog åben for, at man kunne få seksuelfaglig litteratur på uddannelsens pensumliste.

– Vi kunne godt overveje at putte faglitteratur som denne bog på pensumlisten, men vi vil ikke indgå i en specifik debat om, hvor meget samtaler om sex skal fylde i sundhedsvæsnet, fordi vi meget lidt er en sundhedsuddannelse, siger Torben Bechmann.

Læs også: Sukkersyge Lene: »App har reddet mig fra kaos«

Efteruddannelser til praktiserende læger

Ifølge James Høpner, efteruddannelseschef i Praktiserende Lægers Organisation, PLO, handler de manglende samtaler om sex mellem læge og patient ikke kun om, at sex er tabuiseret, selvom det også er en faktor.

Ifølge ham er det nemlig en todelt problemstilling, der også handler om, at de praktiserende læger i forvejen er spændt hårdt for, hvad angår tid og ressourcer. Der er mange ting, lægerne skal holde sig opdaterede på. Det er derfor ikke af ond vilje, at sexlivet ikke altid får fokus.

– Mit indtryk er, at det er noget, som lægerne gerne vil blive bedre til, siger James Høpner.

Derfor har man i de seneste tre-fire år løbende tilbudt efteruddannelseskurser i PLO, for at sætte fokus på problemstillingen.

– De har været svingende i popularitet, nogle gange har der været udsolgt og andre gange ikke, siger James Høpner.

Det næste af disse kurser skulle have fundet sted den 21. marts 2019, men er det er blevet aflyst.

Læs også: Faglærte bliver rekord-syge af at gå på arbejde

Sådan gjorde vi: Idéen udsprang, da journalisten af en bekendt blev gjort opmærksom på bogen og på den problemstilling, den forsøger at imødekomme. Alle interviews er foretaget via telefon.