Beboere i plejeboliger proppes med forkerte piller

67 procent af alle rapporterede fejl i det kommunale sundhedsvæsen skyldes fejlmedicinering.
67 procent af alle rapporterede fejl i det kommunale sundhedsvæsen skyldes fejlmedicinering.

Alt for mange ældre får forkerte mængder af medicin på landets plejehjem og i plejeboliger. Det er plejeboligerne, der står for langt de fleste rapporterede fejl om fejlmedicinering, lyder en af konklusionerne på Patientombuddets Årsberetning, der blev offentliggjort i sidste uge.

– Årsberetningen siger noget om, hvilke indsatsområder kommunerne bør prioritere. Det er plejeboligerne, der står for størstedelen af de rapporterede hændelser, så det er område, kommunerne bør arbejde med, lyder det fra Martin Bommersholdt, som der er hovedansvarlig for Patientombuddets årsberetning.

Undersøgelsen viser, at der i 2013 blev rapporteret over 100.000 såkaldte utilsigtede hændelser i de danske kommuner, og de kommunale plejeboliger står for næsten to tredjedele af disse rapporterede fejl.

Kommunerne bærer ansvaret

Fejl i det kommunale sundhedsvæsen

  • I 2013 blev der rapporteret 104.420 utilsigtede hændelser
  • Plejeboligerne stod for ca. 65.000 af disse rapporter
  • Fejlmedicinering udgjorde 67,4 procent af alle rapporterede fejl

Derudover viser de nye tal fra Patientombuddet, at man bør gøre en ekstra indsats for at forebygge fejlmedicinering i kommunalt regi.

Ifølge Martin Bommersholdt er det de enkelte kommuner og institutionsledelserne, der bærer ansvaret for at handle på de nye tal. Han påpeger dog også, at kommunerne allerede arbejder aktivt for at undgå fejlbehandlinger og andre utilsigtede.

Et stort mørketal

I 2013 blev der rapporteret over 100.000 fejl i det kommunale sundhedsvæsen.

Hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed regner man imidlertid med, at tallet fortsat vil stige i de kommende år.

– Det er ikke ret mange rapporterede hændelser. Der er omkring 100.000 ansatte i den kommunale sundhedssektor. Det svarer til, at hver af dem rapporterer én utilsigtet hændelse om året. Det er stort set ingenting. Vi forventer, at der vil ske en stadig stigning, og vi håber, at der vil ske en stigning. Kun ved at være opmærksom på det her, kan man gøre noget ved det, siger Beth Lilja, der er direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

De nye tal fra Patientombuddet dækker udelukkende fejl, der bliver rapporteret af sundhedspersonalet selv. Det vil sige, at der er et stort mørketal i forhold til det faktiske antal af fejlbehandlinger og andre utilsigtede hændelser. Derfor regner Beth Lilja med, at tallet fortsat vil stige i takt med, at kommunerne og de ansatte bliver mere opmærksomme på problemerne.