Bilen bliver kollektiv i fremtidens Danmark

Dette mulige fremtidsscenarie udspiller sig i rapporten ”2050 – Det bli’r et yndigt land” fra tænketanken Mandag Morgen og Realdania Debat.

Her er delebilen et led i en vision om at integrere bilen i den kollektive transport og dermed ophæve forestillingen om, at den private bil giver bedre mobilitet og mere frihed end de kollektive transportformer. Dette vil bl.a. blive gjort ved at koble delebilsordninger op på tog og bus, så man kan bestille ”billet” til delebilen sammen med tog- eller busbilletten via internettet.

Delebilen i fremtidens Danmark er naturligvis el-dreven.

I rapporten står, at der i 2050 vil være en endnu tungere belastning på motorvejene omkring de store byer i Danmark, end der er i dag. Derfor bliver bilens opkobling på den kollektive trafik et vigtigt parameter for, at vi kan nedbringe antallet af kørte kilometer i bil. 

Bilen skal være privat

Men det bliver ikke lige til at ændre danskernes præference for at eje og bruge bilen hele turen fra A til B. Det mener mobilitetsforsker Malene Freudendal-Pedersen fra Roskilde Universitetscenter

–    Hverdagslivet er presset, der er meget vi skal nå, og her giver vores private bil os en følelse af fleksibilitet og mobilitet, siger Malene Freudendal-Pedersen.

Hun fremhæver, at det er svært at pege på, præcis hvordan vi skal ændre opfattelse af bilen fra vores private ejendel til en bil, som vi deler med andre og køber adgang til efter behov

–    Jeg tror på, at der i fremtiden vil være mere fokus på adgang end ejerskab, men vejen dertil er ikke nem, og der findes ikke en magisk knap vi kan trykke på, og så ændrer mentaliteten sig, siger Malene Freudendal-Pedersen

Et rullende hotelværelse

Hos FDM mener afdelingsleder Torben Lund Kudsk, at det, der afholder bilejere fra at gå over til delebilsordninger er, at delebilen kræver mere planlægning og mindsker friheden til at køre, når det passer dem. Desuden opfatter han delebilen, som mindre personlig

–    Du kan sammenligne delebilen med et hotelværelse kontra din egen stue eller dit eget soveværelse. Det bliver aldrig rigtig dit. Du kan sove på hotelværelset, men du kan ikke rigtig hygge dig, for du har ikke alle dine egne ting, siger Torben Lund Kudsk og fortsætter

–    Dem, der gør brug af delebil, er ikke dem, der pendler til arbejde hver dag og sidder i kø på motorvejen og gør sig det lidt hyggeligt i deres egen bil. For delebilskørere kan det være godt nok med et rullende hotelværelse.

Men de danskere, der gør brug af delebilen mærker ikke nødvendigvis nogen forskel på at køre i en bil, de kan kalde deres egen eller køre i en bil, som de bare har til låns. Morten Rode er sammen med konen Sif medlem af Albertslund delebil, og for ham er bilen hans egen så længe han sidder i den og kører.

–    Jeg tænker ikke over, at bilen ikke er min egen, når jeg sidder i bilen. Idet jeg kører, så opfylder den jo mit behov, siger Morten Rode.

Bjarke Fonnesbech er direktør i Delebilfonden og administrerer delebilsklubber i København og Århus under navnet ”Letsgo”. Senere denne måned udvider forretningen med en afdeling i Greve. Med Greve som tredje by i foretagenet håber Bjarke Fonnesbech på at få taget hul på de mindre byer og på sigt at danne et net af delebilsnetværk over hele landet.

Han fortæller, at medlemmerne af delebilsklubberne oplever, at de har en relation til de delebiler, som holder parkeret tæt på deres bolig

–    Når vores medlemmer først sidder i delebilen, så føler de det som om, at den er deres egen, siger Bjarke Fonnesbech om den service, som ca. 5000 danskere gør brug af i dag.

Kodeordet er fleksibilitet

Men der er en barrierer for, at flere danskere giver afkald på ejerskab af egen bil og hopper med på en delebilsordning.

Torben Lund Kudsk fra FDM fortæller, at delebilsordninger ikke er for dem, der dagligt kører langt i bil på jobbet, men mere velegnet for dem, der kun bruger bil lejlighedsvist

–    Problemet med den lejlighedsvise kørsel i delebilerne er, at tidspunkterne, hvor man kører, ofte falder sammen, f.eks. når man ønsker at bruge en bil til Ikea lørdag formiddag og alle andre delebilsmedlemmer, har tænkt sig at gøre det samme. Friheden ved delebilen begrænser sig til computerskærmen, siger Torben Lund Kudsk med henvisning til delebilsklubbernes hjemmesider, hvorfra leje af bilerne foregår.

Det, at delebilsbrugere er svækkede på fleksibiliteten, er en af de forestillinger, som delebilsklubberne og deres medlemmer forsøger at mane i jorden

–    I samfundet er der en forestilling om, at det at have egen bil giver den maksimale form for mobilitet og fleksibilitet, men 95 pct. af vores medlemmer anbefaler delebilsordningerne til andre, fordi det er mere fleksibelt og billigere at køre delebill, siger Bjarke Fonnesbech fra Delebilfonden.

Mobilitetsforsker Malene Freudendal-Pedersen mener, at der er tale om en forestillet fleksibilitet, når det kommer til forskellen på den private og den lånte bil

–    Vi forestiller os, at vi bliver mindre fleksible og mobile, hvis vi skifter til en delebilsordning, men det handler mere om, at vi har tilvænnet os privatbilen og derfor har svært ved at forestille os, at det kunne være anderledes, siger Malene Freudendal-Pedersen.

”Min” bil mister status

En anden side af sagen handler om bilen som statussymbol. Noget tyder på, at bilens status er dalende, og det gælder i særdeleshed i København

–    I København er bilen som statussymbol mindre end for ti år siden. Det skyldes, at vi er blevet mere opmærksomme på de utilsigtede konsekvenser ved bilen, nemlig at den fylder, forurener og bidrager til globale miljøproblemer, siger Malene Freudendal-Pedersen.

Hos FDM mener Torben Lund Kudsk, at delebilsbrugerne typisk er personer, der ikke går så meget op i biler

–    De har et transportbehov, som de skal have dækket, og her betyder selve bilen ikke så meget, siger han.

I rapporten fra Mandag Morgen og Realdania forudses det, at det i høj grad vil være elbiler, der bliver delebiler i fremtidens Danmark, men også at privatpersoner vil købe elbiler frem for benzinbiler.

Med rapporten tegner der sig et billede af, at det i år 2050 vil være graden af bilens miljøvenlighed, der giver status.

Læs også: Vi sparer service på bilen

Opdateret den 12.4.12 kl. 12.32