Formand for klima og natur: »DSB skal se modsatte side«

Formand for klima og natur: »DSB skal se modsatte side«

DSB vil anlægge et nyt el-togs værksted i Frederikssund, som et led i planen om ‘Fremtidens S-bane’. Klima, Natur og Energiformanden, Søren Wiemann (B), mener at det er en afgørende faktor for at nå Danmarks klimamål, men at den skal placeres andet på modsatte side af DSB’s forslag