Biodiversitetens vogtere: Danmark bør få mere skov

Plantning af træ i jord
Foto: pxhere

 

Statistik for skovarealer i procenter

Ud fra landets hele areal

  • Finland skovareal 73,7%
  • Sverige skovareal 68,7%
  • Norge skovareal 40,2%
  • Tyskland skovareal 32,7%
  • Danmarks skovareal 15,7%

Kilde: Globalis

 

I takt med at skovarealet udgør 15.7% af Danmarks areal, og at vores nabolande har mere skovareal, mener Danmarks Naturfredningsforening (DN), at der kræves handling, da skovene spiller en afgørende rolle i forhold til biodiversitet, klima og vandmiljø.

– Vi er tilhængere af skov, og vil have mere skov, da det bidrager til en række samfundsgoder, i forhold til biodiversiteten, klimaet og hjælper til vandmiljøet, det gøres eftersom skoven ikke udsender næringsstoffer og pesticider, som landbruget gør. Derfor mener vi der skal mere skov i Danmark, skriver Anders Horsten, naturpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening til Netavisen.

I betragtning af samfundsgoderne, har foreningen også fremsat fremtidsmål om mere oprettelse af skov i landet.

– Vi har et konkret mål i forhold til vores skovpolitik. Vores mål er, at der skal være 20% skov i år 2050, men vi håber gerne, at der er endnu mere skov end 20%, skriver han.

Udover de samfundsgoder som skoven giver, fremhæver Anders Horsten også en risici ved at fjerne skoven.

– God natur tager mange år om, at udvikle sig. Samtidig er der lagret meget CO2 i veludviklet natur, så det vil være et negativt klimaaspekt at ødelægge naturen. DN ser derfor man undgår at fjerne natur for nye store anlæg, skriver han.

“Vores natur og skov er vores identitet”

Smuk skov og natur er noget som Allerød Kommune er kendt for, men staten ejer arealreservationen for transportkorridoren motorring 5, som udgør 20% af Allerød kommunes areal, der blokerer for natur og skov.

I et skriftligt svar til netavisen udtrykker Hans Philipsen, formand fra DN i Allerød modstand mod enhver ødelæggelse af eksisterende skov eller natur.

– I DN Allerød stræber vi efter en bæredygtig løsning. Vi vil gerne bevare området uden ring 5 og samtidig skabe nye naturområder. Vi tror på, at det er muligt at finde en balance, der respekterer både vores naturarv og behovet for udvikling, skriver han.

Denne holdning fra DN Allerød understreger deres engagement i at finde løsninger, der ikke blot bevarer, men også beriger det naturlige miljø i lokalsamfundet.

Kennie Nielsen er medlem af “Nejtilring5” foreningen. Han bor i Allerød Kommune og er enig i, at skoven og naturen skal bevares.

– At fjerne vores skov og natur for industrielle formål er ikke acceptabelt. Vi skal bevare det, vi har og undgå at ødelægge de smukke naturlige omgivelser. Det ville være en trist dag, hvis det bliver til en realitet, siger han.

Hvad kan fremtiden bringe 

I sommeren 2022 blev et flertal i Folketinget enigt om, at Danmark skal være uafhængig af naturgas senest i år 2030. Derfor kom regeringen med en liste på 32 forslag til energiparker i oktober 2023. Listen er kommet af kommuner og energiselskabers egne forslag. Tilsammen udgør områderne 11.200 hektar.

DN bakker om denne grønne omstilling, men synes ikke, at skov og natur skal ødelægges for at opnå målet om vedvarende energi, men foreningen mener også, at biodiversitetskrisen skal være på dagsordenen.

– Hos DN mener vi, at det er muligt at finde arealer på den eksisterende landbrugsjord uden at nedlægge eller ødelægge naturen. Der skal tænkes i løsninger, som tilgodeser klimakrisen og biodiversitetskrisen frem for at se kriserne som to adskilte kriser, skriver Anders Horsten.

Formanden for miljø, erhverv og byudvalget i Allerød Kommune Miki Dam Larsen fortæller, at i Allerød Kommune er der planer om at oprette en solcellepark på den landbrugsjord, som DN hentyder til.

– Vi ønsker at etablere en solcellepark på en konventionelt dyrket mark. Det er vigtigt at bemærke, at en konventionel mark ikke anses som natur, ifølge mange biologer, siger han.

 

Sådan gjorde jeg: Jeg undersøgte først skovarealet for Danmarks areal, derefter undersøgte jeg skovarealet for landene tæt på Danmark. Så interviewede jeg to borgere, fik et skriftlig svar fra DN.