Borgmestre er skeptiske overfor vielser på vandet

Borgmestre er skeptiske overfor lovforslag, som tillader vielser på vandet  foto: morguefile.com
Borgmestre er skeptiske overfor lovforslag, som tillader vielser på vandet
Foto: morguefile.com

Står det til socialminister Manu Sareen (R) skal borgere have mulighed for at blive gift på vandet. Ved førstebehandlingen af ministerens konkrete lovforslag i sidste uge høstede forslaget stor politisk opbakning.

Men selv om forslaget bliver stemt igennem, er det langt fra sikkert, at danskerne kan se frem til at blive gift på havet til sommer. Det viser en undersøgelse foretaget af NetAvisen blandt borgmestre i kommuner langs den danske kyst.

11 ud af 12 borgmestre har betænkeligheder i forhold til, hvorvidt de overhovedet vil udføre vielser på vandet, eller i forhold til hvordan det konkret skal fungere i praksis.

– Jeg har det udmærket med tanken om at skulle ud og vie folk på havet, men hvis jeg skal sætte to timer af hver gang, jeg skal ud på havet, fordi jeg skal ud og sejle en lang tur, så siger jeg nej tak. Jeg har også andet at bruge min lørdag på, siger borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V)

 

Socialministeriet: mulighed for fleksibilitet

Hos Socialministeriet ønsker de med lovforslaget at give kommunerne mulighed for at tilbyde borgere, der gerne vil vies, at blive viet udenfor kommunen og eksempelvis på havet eller andre steder, der har betydning for brudeparret.

– Det er vigtigt for regeringen, at offentlige myndigheder, af hensyn til borgerne, har mulighed for at være fleksible og så vidt muligt kan imødekomme borgernes ønske om, hvor de gerne vil giftes, skriver Socialministeriet om baggrunden for lovforslaget i en mail til NetAvisen.

Jeg synes, at man skal passe på, at det ikke bliver alt for poppet. Ellers skal man måske fastholde, at man bliver gift på landjorden
Borgmester i Jammerbugt Kommune, Morgens Gade (V).

Det er konkrete henvendelser fra kommunerne, der har fået ministeren til at fremsætte forslaget, oplyser ministeriet.

Dog har ingen af de 12 borgmestre, som NetAvisen har været i kontakt med, givet udtryk for, at der har været en efterspørgsel fra borgere efter at blive gift på havet.

– Jeg har aldrig oplevet, at par har spurgt om, de må blive gift på havet – aldrig, fortæller borgmester i Fredensborg Kommune Thomas Lykke Pedersen (S).

Samtidig giver størstedelen af de adspurgte borgmestre udtryk for, at de mener, at de i kommunerne i forvejen er meget fleksible, når det kommer til at flytte vielser fra rådhuset og ud i det fri.

– Jeg synes, jeg er rimelig fleksibel. Jeg vier både i skove og på strande, så det er ikke fremmet for mig, siger borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade (V), som mener, at de muligheder, der er i dag, dækker behovet for at imødekomme borgernes ønsker om alternative vielser.

Om lovforslaget:

  • Fremsat den 26.02.2014
  • Behandlet/henvist til udvalg den 18.03.2014
  • Ministerområde: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
  • Forslag: borgmestre skal kunne foretage vielser uden for kommuneinddelingen eller i en anden kommune efter forudgående godkendelse. Det vil give mulighed for, at borgerne kan blive gift på vandet.

Undersøgelsen:

  • 12 borgmestre har deltaget i undersøgelsen
  • én borgmester har ikke noget imod at vie par på havet
  • tre borgmestre ønsker ikke umiddelbart at foretage vielser på vandet
  • otte borgmestre foretager gerne vielser på vandet, men har en række krav og indvendinger

 

Borgmestre reagerer afvisende

Tre ud af de 12 adspurgte borgmestre i kommunerne langs kysten er direkte afvisende overfor ideen om at skulle ud på havet og vie par.

– Jeg er ikke sikker på, at jeg vil deltage i det. Hvis jeg skal vie folk, så vil jeg også godt gøre det udenfor rådhuset, men det bliver i nogle rammer, jeg kan se mig selv i, siger borgmester i Thisted Kommune, Lene Kjeldgaard Jensen (V), der ikke kan se, hvordan en vielse på havet skal arrangeres og praktiseres.

Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade (V), bryder sig ikke om tanken om at skulle fortage vielser på havet.

– Jeg synes, at man skal passe på, at det ikke bliver alt for poppet. Ellers skal man måske fastholde, at man bliver gift på landjorden, siger Morgens Gade.

 

Borgmestre har ikke tid

Størstedelen af borgmestrene vil gerne imødekomme borgernes ønsker, men har dog forskellige indvendinger og krav til, hvordan vielsen skal foregå.

Otte ud af 12 borgmestre nævner tiden som en vigtig faktor. Borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen (S), gider ikke bruge en hel dag på en vielse på havet.

Borgmestrene hæfter sig også ved sikkerheden og størrelsen på båden.

– Vielsen skal ikke foregå i en lille robåd, men et ordentligt skib. Det skal være sikkert og forsvarligt, fortæller borgmester i Samsø Kommune Marcel Meijer (S).

 Læs også: TV: Vielser på vandet

De fleste borgmestre lægger vægt på, at de vil vurdere, hvorvidt de vil vie på havet fra gang til gang, og at det har en betydning, hvorvidt de vurderer, at der er en fornuftig årsag til, at parret vil giftes på havet.

– Der skal være en baggrund for en særlig vielse. Hvis de for eksempel har mødt hinanden på en båd, så vil der være en logik i det, siger borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl Nielsen (V).

Den eneste borgmester, der næsten udelukkende er positiv overfor forslaget er borgmester i Fredensborg Kommune Thomas Lykke Pedersen. Han var søspejder som ung, og for ham har det ingen betydning, om han vier folk på en badebro eller på havet.

På kortet er kommuner, som er med i NetAvisens undersøgelse, markeret  Foto: NetAvisen