Bredt flertal for dobbelt statsborgerskab

Fremover skal danskerne have mulighed for at have to pas i lommen, når de rejser rundt i verden. Det skal nemlig være muligt at have dobbelt statsborgerskab, foreslår regeringen i det nye regeringsgrundlag, og forslaget møder positive udmeldinger fra et bredt flertal i Folketinget.

»Danmark er et moderne samfund i en international verden. Derfor skal det være muligt at have dobbelt statsborgerskab.«  

Det er disse to linjer i det nye regeringsgrundlag, der nu ligger op til, at danskerne også skal kunne være statsborgere i et andet land end Danmark. Ideen om dobbelt statsborgerskab falder i god jord hos de fleste af Folketingets partier, og især hos Liberal Alliance er de glade for forslaget:

»Vi bakker op om, at regeringen nu vil indføre det her. I en global verden er det på sin plads, at danskere, der rejser ud i verden, kan beholde deres danske statsborgerskab. Vi har sat det på dagsordenen mange gange, så vi synes, det er meget positivt,« siger indfødsretsordfører for Liberal Alliance, Merete Risager.

Danes Worldwide jubler

Organisationen Danes Worldwide, der repræsenterer danskere i udlandet, har i mange år kæmpet for muligheden for dobbelt statsborgerskab. Derfor er der stor begejstring hos generalsekretær Anne Marie Dalgaard over forslaget:

»Vi er utroligt glade for det her. Vi synes der er en rigtig, rigtig god nyhed, og vi synes, at det passer meget bedre til Danmarks rolle på det globale marked,« siger Anne Marie Dalgaard.

Ud af EU’s 27 medlemslande giver 20 lande i dag mulighed for dobbelt statsborgerskab, og Danes Worldwide’s medlemmer er lykkelige over at få samme mulighed stillet i udsigt, fortæller Anne Marie Dalgaard:

»Folk er enormt glade for at det endelig sker, men mener også, at det bare burde være sket for længst. Men lad os skue fremad, og så bare sikre os, at vi får gennemført nogle regler, der bringer Danmark op på det moderne niveau, de andre EU-lande befinder sig på.«

DF: Dobbelt statsborgerskab er en uskik

Dansk Folkepartis indfødsretsordfører Christian Langballe, der også er formand for Folketingets Indfødsretsudvalg, deler ikke Anne Marie Dalgaards begejstring. Han er imod forslaget om dobbelt statsborgerskab.

»Statsborgerskabet betyder jo, at man er en del af et land og en nation, og at du vil stå inde for den og kæmpe for den. Så deler man jo ikke sit loyalitetsforhold ud på flere stater,« siger Christian Langballe, som mener dobbelt statsborgerskab er en uskik.

Den holdning kalder Anne Marie Dalgaard meget mærkelig:

»Når man er opvokset i Danmark og er dansk statsborger og så flytter til eksempelvis USA. Så må man have en berigtiget forventning om, at man integrerer sig i det amerikanske samfund og yder noget, fordi man nu bor dér. Det er præcis det samme, som vi forventer af udlændinge, der flytter til Danmark. At vi så hindrer vores egne statsborgere i at leve op til de forventninger, vi selv har til udlændige, synes jeg simpelthen er dobbeltmoralsk,« siger Anne Marie Dalgaard.

Venstre åbner op

Tidligere er forslag om dobbelt statsborgerskab blevet stemt ned i Folketinget. Efter valget har situationen imidlertid ændret sig, og det ser ud til, at flere partier vil stemme for et nyt forslag, når det bliver stillet i Folketinget.  

Venstre er blandt de partier, der tidligere har stemt imod dobbelt statsborgerskab, men nu åbner flere af partiets folketingsmedlemmer op for ideen.

»Der er hele tiden en bevægelse i Europa, der går i retning af dobbelt statsborgerskab. I det lys må vi diskutere, hvor vi står, når et flertal vil indføre dobbelt statsborgerskab,« sagde retsordfører Karsten Lauritzen (V) til DR tidligere på måneden.

Den holdning bakker indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen (V) nu op omkring, men understreger at Venstre ikke har diskuteret det i den nye folketingsgruppe:

»Der var jo delte meninger i den folketingsgruppe, der var før valget. Personligt mener jeg i en række situationer, at det er noget man skal åbne op over for, men det er ikke noget vi har snakket om i gruppen endnu,« siger Jan E. Jørgensen.

Regeringen skal have arbejdsro

Jan E. Jørgensen påpeger, at Venstre afventer et lovforslag på området. Det samme gør Enhedslisten og Konservative, men stiller sig også positive over for ideen.

Dermed tegner der sig en bred politisk velvilje for at give danskerne mulighed for dobbelt statsborgerskab, og det er også det vigtigste, mener Anne Marie Dalgaard:

»Jeg håber selvfølgelig på det bliver gennemført hurtigst muligt, men jeg har samtidig også respekt for, at vi l har en ny regering, som først lige skal have lidt arbejdsro. Det handler om, at viljen og det politiske grundlag er der nu, og det er jo fantastisk glædeligt. Regeringen har sagt, at det kommer igennem i deres regeringsperiode, og det synes vi er virkelig fint.«

Læs også:

V åben over for dobbelt statsborgerskab

 Forklaring af Danmarks nuværende holdning til dobbelt statsborgerskab