Frisættelse af skateboards møder kritik

Lyden af rullende hjul og skosåler, der stødvist rammer jorden, vil muligvis snart blive virkelighed på de danske veje.
Foto: Pixabay

Lovforslag vedr. små motoriserede køretøjer

  • Lovforslaget er fremsat af Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen (LA)
  • Fremsat d. 4. oktober 2017
  • Sat til 1. behandling d. 3. november 2017
  • Lovforslaget vil, hvis vedtaget, træde i kraft d. 1. januar 2018

Kilde: Folketinget

En mulig ændring i Færdselsloven vil gøre det lettere at stå på skateboards på danske veje. Ændringen vil betyde, at skateboards ligestilles med andre former for rullende transportmidler såsom rulleskøjter. Hvis lovforslaget vedtages af Justitsministeriet, vil skatere lovligt kunne drøne rundt på de danske fortove, veje og cykelstier.

Det er Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der har fremsat lovforslaget om en ændring i Færdselsloven. Læs hele lovforslaget her.

Rullebrætter forbudte i den danske trafik

Faktisk eksisterer skateboards slet ikke i den nuværende Færdselslov. De kaldes i stedet ‘rullebrætter’, og må ifølge Færdselsloven § 6, stk. 3 ikke køre på danske veje (herunder fortove og cykelstier, red.).

Det vil folketingsmedlem og Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen (LA) lave om på. Skateboards skal ligestilles med rulleskøjter, ski og skøjter. Med denne ændring vil skateboards komme til at høre til ‘de gående’ trafikanter i Færdselslovens § 11. Dette skal skabe bedre rammer for anvendelsen af nye køretøjstyper samt udvikle transportområdet til gavn for mobiliteten.

Læs også: Loven spænder ben for ny skate-dille

Lovforslag vil kunne skabe konflikter

Lovforslaget møder dog skepsis. Rådet for Sikker Trafik er blandt andet bekymret for de konsekvenser, kørsel på skateboards på danske veje kan medføre:

– Når vi forholder os til intentionen om lovforslaget, forestiller vi os, at et sådant lovforslag vil kunne skabe konflikter på både fortovene, cykelstierne og selve vejene, siger Pernille Ehlers, Specialkonsulent for Rådet for Sikker Trafik.

Mere pres på de danske cykelstier

Lovforslaget spås at kunne have konsekvenser for både cyklister og fodgængere. Cyklistforbundet frygter blandt andet mere trængsel på cykelstierne og forudser negative effekter for den danske cykeltrafik:

– Cykelstierne er i forvejen meget pressede, og hvis man tillader endnu et køretøj adgang, vil det bidrage til presset, siger Jane Kofoed, Kommunikations- og Kampagnechef i Cyklistforbundet.

Cyklistforbundet udtrykker også en bekymring for, hvilke konsekvenser skatere på cykelstierne kan have for trafikanterne:

– Vi er bekymrede for, at det øgede pres kan betyde flere ulykker på cykelstierne, siger Jane Kofoed, Kommunikations- og Kampagnechef i Cyklistforbundet.

Læs også: Skatere: Vi er ikke til fare for færdselssikkerheden

Fodgængerne bliver taberne

Det er ikke kun Rådet for Sikker Trafik og Cyklistforbundet, der er skeptiske over for det nye lovforslag. Også hos Dansk Fodgænger Forbund, møder forslaget kritik. Man frygter i den forbindelse, at det vil gå ud over fodgængerne:

– Vi er overbeviste om, at lovforslaget vil have negative konsekvenser for fodgængerne. Fodgængerne bliver taberne. Deres område bliver invaderet og misbrugt – uden konsekvenser, siger Mikael le Dous, Sekretariatsleder for Dansk Fodgænger Forbund.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet forsikrer dog, at lovforslaget ikke vil betyde et kompromis med færdselssikkerheden, selvom det er netop denne, de tre danske organisationer frygter truet.