Danmark har fået et katastroferedningshold

På under ti timer er 84 personer klar til at drage ud i verden og hjælpe i nødstedte områder. Tilsammen er de hele Danmarks tunge eftersøgnings- og redningshold, og dem findes der kun 14 af i verden. Holdet har kompetencer til at hjælpe nødstedte områder efter jordskælv og bygningskollaps.

De er dem, som træder frem, når resten træder tilbage, og tilmed gør mange det frivilligt uden løn.

Hanne Nielsen, der er uddannelseschef ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene, har været med rekrutteringen af holdet, der på engelsk betegnes som Urban Search And Rescue (USAR).

FN certificeret
»USAR er et koncept under FN, hvor FN har defineret, hvad et redningshold skal kunne. Det enkelte land kan så søge om at få deres redningshold certificeret, som et tungt eller medium team, og Danmark er certificeret som tungt,« forklarer Hanne Nielsen.

»Det betyder i princippet, at om det er et dansk eller japansk USAR-hold, der kommer og laver redningsop-gaver, vil de gå frem efter samme metode og samme princip, så samarbejdet landene imellem er meget nemmere, fordi vi har samme sprog,« forklarer Hanne Nielsen.


Selvforsynende

Når 84 mand tager af sted til et nødstedt område, er det en hel lille landsby som drager af sted.

»Man skal jo ikke lægge det katastrofe ramte land til last,« forklarer Hanne Nielsen og pointerer at holdet skal være selvforsynende i den første uge i katastrofeområdet.

»Vi har alt med. Mad, lejr og toiletter – you name it we got it!«

Opgaverne som holdet kan løse, kunne meget aktuelt være i Tyrkiet, hvor mennesker ligger fanget under bygningsdele og gemt i ruiner.


Frivillige ringer selv
Når et land som rammes af fx jordskælv, beder landet selv om assistance via FN, før end eftersøgnings- og redningsholdet rykker. Af denne grund har Danmark ikke været i Tyrkiet, som følge af jordskælvet i denne omgang. De enkelte lande har også et nationalt beredskab ved større katastrofer, og først når det bliver utilstrækkeligt, kommer USAR ind i billedet.

Eftersøgnings- og redningshold holdet i Danmark er endnu meget ungt, det fik sin certificering 28. maj sidste år, og har af denne grund endnu første assistance til gode. Men at man som frivillig på eftersøgnings- og redningsholdet kan blive ringet op, og skal være væk i 14 dage, afskrækker ikke holdet. fortæller Hanne Ni-elsen.

  

»De frivillige vil hellere end gerne afsted. De ringer gerne selv og spørger, om de skal komme, når de på tv har hørt om jordskælv og vidtrækkende katastrofer.«
 

Forsvarsminister roser

Da det første danske USAR-hold fra Beredskabsstyrelsen, bestod deres eksamener i Belgien, beskrev forhenværende Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech på Forsvarsministeriets hjemmeside, det nye eftersøgnings- og redningshold, på følgende måde:

»Det er rigtig godt, at vi nu har fået FN’s blå stempel til at deltage i redningsarbejdet som følge af jordskælv og andre katastrofer ude omkring i verden. I den seneste tid har vi fået flere tragiske eksempler på, at behovet i høj grad er der. Og jeg glad for, at vi samtidig får styrket eftersøgnings- og redningskapaciteterne herhjemme.«

Foto: Beredskabsstyrelsen

Læs også:

Tungt eftersøgnings- og redningshold