Dansk naturpark går til kamp mod sælerne

FISKEBILLED
De danske kystfiskere har store problemer med gråsæler, der ødelægger fiskegarn og æder fangsten.
Foto: Morguefile

Den spættede sæl og gråsælen vækker bekymring i fiskeribranchen. Særligt gråsælen er aggressiv, og det går ud over danske kystfiskeres fiskegarn og fangster. Derfor er Aqua Akvarium og Dyrepark i samarbejde med DTU, Aqua Institut for Akvatiske Ressourcer, begyndt at undersøge, om såkaldt sælværn med elektriske strømninger i vandet kan holde sælerne væk.

– Sælerne reagerer, så snart strømmen rammer deres knurhår. Det er ikke noget, der gør ondt på sælerne, men der sker noget fysiologisk, der får sælerne til at vige væk. Mængden af strøm er ikke stor. I forsøgene har vi brugt omkring 200 volt, hvor man til sammenligning bruger i omegnen af 6000 volt til hestefolde, fortæller zoolog i Aqua Akvarium og Dyrepark Morten Vissing.

Fiskefangsten er det centrale

Projektet er stadig i sin indledende fase og udføres i samarbejde med DTU Aqua. Her fortæller videnskabelig assistent, Lotte Kindt-Larsen, at det er altgørende for projektet, at de elektriske strømninger ikke har nogen negativ effekt på fiskefangsten. DTU Aqua vil gå videre med projektideen, og undersøge om der er muligheder i initiativet.

– Vi skal finde nogle løsninger, der skaber sameksistens mellem sælerne og fiskerne. Vi beskæftiger os meget med problematikken i øjeblikket, og vi har gang i mange initiativer på området. Vi forsøger blandt andet også at klarlægge omfanget af problemet med sælskader, samt se på, hvilke økonomiske tab der opstår i den forbindelse, siger Lotte Kindt-Larsen.

Så mange fisk spiser de danske sæler:

  • En voksen spættet sæl æder 3-5 kg fisk om dagen
  • En voksen gråsæl æder 4-6 kg fisk om dagen
  • Der er i omegnen af 15.000 sæler i de danske farvande
  • Æder alle sælerne 4 fisk om dagen, bliver det til næsten 22.000 tons fisk årlig

Sælværn er et godt initiativ

Det har indtil videre været problematisk at finde sælsikre redskaber, der har kunne løse problemet med sælerne langs de danske kyster, uden at det er gået ud over fangsten. Hos Dansk Fiskeriforening er de derfor positive overfor initiativet.

– Hvis det kan lykkes dem opfinde redskaber, som både er sælsikre, og som ikke går ud over mængden af fanget fisk, så synes vi, at det er et super initiativ. Ingen tvivl om det. Men hidtil er det ikke lykkes, siger kontorchef i Dansk Fiskeriforening Ole Lundberg Larsen.

Han påpeger, at på længere sigt kan en løsning bestå i både at bruge sælsikre redskaber og samtidig regulere sælbestanden. I Dansk Fiskeriforening mener man, at sælbestanden er alt for stor, og at problemet er af et sådant omfang, at mange fiskere særligt på Bornholm helt har opgivet fiskeriet. Derfor er det nødvendigt at finde en løsning, der har en direkte effekt nu og her, fortæller Ole Lundberg Larsen.

Sælbestanden skal reguleres

Netop en regulering af gråsælen, der ellers er fredet, er for nyligt blevet godkendt af Miljøministeriet, som har nedsat en sælforvaltningsgruppe, bestående blandt andet af NaturErhvervsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og DTU Aqua. Grundet det stigende og akutte problem med sælerne, har forvaltningsgruppen besluttet at det skal være muligt at skyde gråsæler, som angriber fiskeriredskaber, hvis man har en særlig tilladelse.

– Der har tidligere været problemer med spættet sæl og rusefiskeri, og der er derfor blevet udviklet sælsikre ruser, som fiskerne i dag anvender med gode resultater. Og nu har vi så en ny udfordring med gråsælen, som dels er større end den spættede sæl men også langt mere aggressiv, fortæller specialkonsulent i NaturErhvervsstyrelsen, Anja Gadgård Boye.

Problemet kan ikke skydes væk

Hos Aqua Akvarium og Dyrepark er man bekymret over, at det nu er tilladt at skyde den fredede gråsæl.

– Vi mener ikke, at det løser problemet, at man får tilladelse til at skyde sælerne. Der vil blot komme nye sæler til. Og sådan kan det blive ved. Det er langt mere holdbart med nogle mere langsigtede løsninger. Vi bekymrer os om sælerne og synes derfor ikke, at det er en løsning at skyde problemet væk, siger zoolog i Aqua Akvarium og Dyrepark, Morten Vissing.

Hos NaturErhvervsstyrelsen mener man, at det handler om at finde en gylden middelvej, hvor både sælerne og fiskerne kan trives.

– Gråsælen hører til i de danske farvande. Det handler om, at vi skal finde en balance mellem tilstedeværelsen af vores to sælbestande og fiskeriet. Det er udfordringen lige nu, siger Anja Gadgård Boye.