Danskerne er bange for at tale om ældres selvmord

Der skal en mentalitetsændring til for at forhindre selvmord blandt ældre. Kilde: MorgueFile
Der må en mentalitetsændring til for at forhindre selvmord blandt ældre, mener forsker.
Kilde: MorgueFile

Selvmord blandt ældre er et ømtåleligt emne at tale om. Ifølge en rapport fra Socialstyrelsen bliver en tredjedel af alle selvmord i Danmark begået af ældre over 60 år. Selvmorsraten er igennem de sidste 30 år faldet en del, men andelen af ældre i denne sørgelige statestik er stadig den samme.

Læs også: Derfor begår så mange ældre selvmord

Tovholder i forskergruppen Ældre & Selvmord, Elene Fleischer, mener, at den manglende fokus på området blandt andet skyldes danskernes berøringsangst overfor døden.

– I vores samfund er døden ikke noget vi snakker om. En udbredt holdning er, at man skal have lov til at dø, når man bliver gammel. Man synes, det er synd at holde folk kunstigt i live, hvis de gerne vil dø. Om de ældre så dør af sygdomme eller selvmord, kommer næsten ud på et, siger Elene Fleischer.

Socialstyrelsen afsatte sidste år 4 millioner kroner til en oplysningskampagne, som skal skabe opmærksomhed omkring problemet. Ifølge Elene Fleischer har danskerne dog stadig svært ved at adskille hvornår de ældre dør en naturlig død, og hvornår der er tale om selvmord.

-Vi er nødt til at forholde os til, at vi godt kan snakke med gamle mennesker om døden. Det er et stort problem hvis vi lader som om at døden ikke eksistere.

Tovholder i forskergruppen Ældre & Selvmord, Elene Fleischer.

Ældre har ret til at dø

Stifter af oplysningskampagnen ensomhed.info, Gert Jessen, mener, at fokus på området generelt er blevet bedre igennem de sidste 10 år. En forklaring kan være at mængden af ældre er steget. Ifølge Gert Jessen er det dog stadig en stor udfording at ændre på den offentlige opfattelse og holdning til problemet.

 – Den generelle holdning i samfundet er, at når man er kommet op i alderen, så er man færdig med sit liv. Det er det man i gamle dage kaldte ‘mæt af dage’. Det er et alvorligt problem, hvis vi som samfund opfatter det som en naturlig ting, at ældre tager livet af sig selv, og blot trækker på skulderen over det og ser det som en naturlig ting, siger han. 

Læs også:Plejehjem kan hjælpe ældre ud af ensomhed

Gert Jessen påpeger, at man ikke skal underminere den betydning, som en fællessamfundsholdning kan have i forhold til at forstærke problemet. Han nævner, at flere internationale undersøgelser har bevist at jo mere forstående og accepteret selvmord er i et samfund, jo større er selvmordsraten. I følge Gert Jessen er det derfor vigtigt, at man i Danmark ikke ignorere problemet, men i stedet sætter mere fokus på området.

– Hvis det velfærdssamfund som egentlig har til formål at holde hånden under de svageste, samtidig udtaler, at det er i orden at ældre begår selvmord, så vil det indplante sig i den mentale tilstand hos de ældre. På den måde kan sårbare ældre i værste fald blive beskæftiget i, at det er i orden at tage deres eget liv, for ikke at ligge nogen til last, siger han.

Fire millioner er peanuts

Ifølge Elene Fleischer ser fremtiden lys ud. Igennem de sidste 10 år er der sket en stor udvikling i  folks opfattelse af ældre, og hun mener at de fire millioner kroner, som Socialstyrelsen har øremærket til oplysningskampagnen, vil kunne gøre gavn.

– Der er sket en revolution indenfor det her område i de sidste 10 år. De fire millioner kroner, som socialstyrelsen har givet til det her område, beviser, at der er en generel tendens til, at det er noget, man bakker op om i samfundet, og gerne vil gøre noget ved, siger Elene Fleischer.

Gert Jessen er enig med hende, men mener samtidig, at der stadig er lang vej før problemet er løst, og at det kræver en større og mere samlet indsats fra det offentliges side.

– Fire millioner er peanuts i forhold til, hvor stort området egentlig er, siger han.