Det flydende sukker er det værste

 

Ronnie Birch er en ud 240.000 danskere med type 2 diabetes. Foto: Marie Hein Plum
Ronnie Birch er en ud 240.000 danskere med type 2 diabetes.
Foto: Marie Hein Plum

Ronni Birch har ændret sin livsstil radikalt over de sidste 10 år. Han dyrker mere motion end nogensinde før, han har skiftet fiskefileter og kager ud med grøntsager, og han vejer mindre end tidligere. For de fleste lyder det som opskriften på et sundere liv, men for Ronni Birch var det opskriften på overhovedet at have et liv.

I dag er Ronni Birch 40 år gammel, men for knap 10 år siden blev han diagnosticeret med type 2- diabetes – også kendt som gammelmandssukkersyge. Som relativt ung fik Ronnie Birch derfor at vide af lægerne, at hvis han ville leve et lykkeligt liv, måtte han lægge sin livsstil helt om.

Fakta:– 320.545 danskere havde ved udgangen af 2012 diabetes.

– Det svarer til 5,7% af befolkningen eller hver 18. dansker.

– I gennemsnit får 79 danskere hver dag konstateret diabetes.

– På 11 år er antallet af diabetes fordoblet.

– Diabetes koster det danske samfund 86 mio. kr. om dagen.

– 200.000 danskere ved endnu ikke, at de har type 2- diabetes.

– 750.000 danskere skønnes at have forstadie til diabetes (prædiabetes).

– Forskere anslår, at 600.000 danskere vil have diabetes i 2025.

Kilde: Diabetesforeningen

Ronnie Birch er langt fra et enkeltstående tilfælde. Omtrent 240.000 danskere lider i dag af type 2- diabetes. Ifølge Diabetesforeningen er antallet af diabetikere i Danmark fordoblet over de seneste 11 år, og det betyder, at over 300.000 danskere i dag har diabetes. 80 procent lider af type 2- diabetes og 20 procent lider af type 1- diabetes. Diabetespatienter dør ofte tidligere som følge af komplikationer, der opstår i forbindelse med diabetes.

Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg vænner mig helt til det.
Ronnie Birch, diabetespatient

Morten Grønbæk, som er læge og formand for Vidensråd for Forebyggelse, der er et samarbejde mellem TrygFonden og Lægeforeningen, der observeres af Sundhedsstyrelsen forklarer hvilke andre komplikationer, der opstår i forbindelse med type 2- diabetes:

– Typisk følges diabetes med at være overvægtig. Overvægtige har også andre problemer med bevægeapparatet, siger han og fortsætter:

– Der kan opstå forskellige følgesygdomme til at starte med hos sukkersygepatienter. Det kan være føleforstyrrelser i fødder og fingre, det kan påvirke deres syn, og især er der fokus på, at de har en meget stor risiko for at få blodprop i hjertet, fordi de ikke kan kontrollere deres sukkeroptag.

Mange penge

Foruden at have store konsekvenser for den enkelte patient og de pårørende, koster diabetespatienter sundhedsvæsnet mange penge hver dag.

Ifølge Diabetesforeningen koster type 1- og type 2- diabetikere til sammen samfundet 86 mio. kr. om dagen. Det skyldes blandt andet produktionstab, fordi mange diabetikere bliver invalide og dør tidligt, samt udgifter til plejesektoren i forbindelse med eksempelvis hjemmepleje. Foreningen og flere læger frygter, at stigningen af diabetespatienter fortsætter og desuden, at patienterne bliver yngre. De kritiserer derfor regeringen for at have fjernet afgiften på sodavand, fordi det kan medføre et større forbrug af sodavand, særligt blandt børn og unge, der kan føre til overvægt og diabetes.

– Hvis man sælger sodavand, så er det højst sandsynligt børn og unge, der drikker det. Og så er risikoen, at der fremover bliver mange flere type 2- diabetikere i en tidligere alder, fortæller Morten Grønbæk.

Type 2- diabetes er ikke blot et problem for den enkelte diabetespatient og de pårørende, men også for samfundet, da det kan efterlade en dyr regning til skatteborgerne.

– Nu kalder man det godt nok gammelmandssukkersyge, men alderen, hvor det starter, er faldet med årene, fordi der er så mange relativt unge, som får det, og det betyder, at de er patienter i rigtig lang tid. Det vil sige, at de belaster sundhedsvæsnet rigtig meget i rigtig lang tid, uddyber Morten Grønbæk.

Flere diabetikere er mindre grænsehandel værd

Sundhedsordfører for Socialdemokraterne Flemming Møller Mortensen forklarer, at sodavandsafgiften er fjernet, fordi høje priser presser handlen til Tyskland, hvilket, ifølge ordføreren, ikke er fordelagtigt for Danmark.

– Når priserne er højere på nogle produkter i Danmark, så stiger incitamentet for at hente varerne på den anden side af grænsen, hvis varerne der er billigere. Og grænsehandel-problematikken er et af argumenterne for (at fjerne afgiften på sodavand, red.), fordi det ikke er gunstigt for vores samfund, når en meget stor del af sodavanden købes eksempelvis syd for grænsen, siger sundhedsordføreren.

Afskaffelsen af sodavandsafgiften skal altså gerne flytte sodavandssalget fra Tyskland til Danmark, men hensynet til dansk økonomi, kan ende med at lægge økonomisk pres på sundhedsvæsnet.

Mens vi venter

Modsat type 1- diabetes, som typisk er arveligt, er type 2- diabetes ofte resultatet af dårlig livsstil, og overlæge på Herlev børneafdeling Henrik B. Mortensen anser fedme for at være alvorligt problem.

– Overvægt er helt klart det største problem, siger han.

Og Morten Jakobsen, kommunikationschef i Diabetesforeningen, mener, at sodavand er en af de største årsager til overvægt.

– Det flydende sukker er noget af det værste til at skabe overvægt, forklarer han.

Fakta:– Diabetes indebærer en øget risiko for at udvikle en række alvorlige komplikationer i hjerte-karsystemet, nervesystemet, nyrer og øjne, og dette er blandt andet medvirkende til, at diabetikere har en betydelig overdødelighed i forhold til ikke-diabetikere.

– Der anslås at være ca. 320.000 danskere med konstateret diabetes (heraf ca. 32.000 type 1), og det estimeres, at ca. 150.000 danskere har type 2-diabetes uden at vide det.

– Det anslås, at der hvert år er omkring 20.000 danskere, som får type 2-diabetes.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Mens regeringen vægter prioriteringen af mindre grænsehandel over for folkesundheden, mindes Ronnie Birch dagene, hvor han gik til kontrol på hospitalet som ”kolde og kyniske”, og bivirkningerne fra den nye medicin som noget, han ikke ønsker at opleve igen. Selvom der er gået 10 år, siden han fik konstateret sygdommen, har han stadig ikke vænnet sig til tanken om at være diabetespatient.

– Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg vænner mig helt til det, siger han og fortsætter:

– Mit medicinindtag vil ændre sig hele livet igennem. Det sagde min egen læge fra starten af. Han sagde: ”Det her er en ongoing process, fordi insulinresistensen, vil stige. Jeg kan ikke love dig andet, end at du vil stige i insulinforbrug”. Så sygdommen bliver værre, for man bliver mere og mere resistent, siger han.

De tre medicinpræparater Ronnie Birch tager er en daglig reminder på, at han aldrig slipper af med sygdommen, for selvom mængden af Ronnie Birchs medicinindtag har ligget rimelig stabilt i en længere periode, ved han, at det kun går en vej.

– I starten, da jeg fik diabetes, kunne jeg holde det nede ved at dyrke noget motion og spise nogle piller. Men det var lige pludselig ikke nok. Så skulle jeg have noget insulin. Og så er jeg steget i insulin, fortæller Ronnie Birch.

Ifølge sundhed.dk, som administreres af det offentlige sundhedsvæsen, kan insulinresistens forbedres med sund livsstil, men det kan også medføre et større forbrug af anden medicin sammen med insulin.