Svært for hjemmeboende ældre at deltage i aktiviteter på kommunens plejecentre: »Vi har tabt de svage ældre, der bor hjemme«

Transportbil fra Ishøj Kommune på broen over stien, der fører til pleje- og aktivitetscenteret Kærbo.
Foto: Mads Mehlum

Det er blevet sværere for hjemmeboende ældre at deltage i sociale aktiviteter i Ishøj. Tidligere har kommunen stillet gratis transport til rådighed til og fra pleje- og aktivitetcenteret Kærbo, hvor en lang række aktiviteter som f.eks. fællesspisning, dans og kortspil tilbydes.

Men kommunens Social- og Sundhedsudvalg har besluttet, at aktivitetscenteret nu specifikt skal fokusere på plejehjemsbeboerne og svage hjemmeboende ældre.

Ifølge Social- og Sundhedsudvalget er beslutningen truffet, fordi de ønsker at bruge  kommunens ressourcer på ældreområdet bedst muligt. Samtidigt skal aktiviteterne bidrage til en meningsfuld hverdag for kommunens ældre borgere. Det fremgår af et mødereferat fra Social- og Sundhedsudvalget den 10. maj 2021.

Men med denne omlægning af aktivitetscenteret, er der sket et synligt fald i hvor mange hjemmeboende ældre, der deltager i aktiviteterne, vurderer Lene Charlotte Kiel, der er aktivitetsmedarbejder i pleje- og aktivitetscenteret Kærbo.

– Førhen har vi været et aktivitetcenter fokuseret på hjemmeboende. De hjemmeboende er stadig velkomne, men fokus er nu på plejehjemsbeboerne, siger Lene Charlotte Kiel.

Hun fortæller, hvordan skiftet i fokus har medført meget utryghed blandt de hjemmeboende ældre, som er brugere af aktiviteterne.

– De var bange for, at kommunen ville lukke aktivitetscenteret for hjemmeboende. Det gav meget uro og utryghed, siger Lene Charlotte Kiel.

Jo længere vi holder de ældre friske med aktiviteter og samvær med andre, jo sundere bliver de, og jo mere sparer vi i sundhedssystemet

Lene Charlotte Kiel, aktivitetsmedarbejder i pleje- og aktivitetscenteret Kærbo

Hun er af den overbevisning, at det har været kommunens ønske at fokusere på de svage, men at de i denne omlægning har tabt nogle andre ældre på gulvet.

– Det har kun været de svage på plejehjemmet, man har fokuseret på. Jeg vil nok sige, at vi har tabt de svage ældre, der bor hjemme, fordi de ikke har mulighed for at få gratis transport til aktivitetscenteret. De har i stedet mulighed for at få flexhandicapkørsel herover én gang om ugen, hvilket er en forringelse fra før, siger Lene Charlotte Kiel.

Ifølge Ishøj Seniorråd, er flexhandicap en kørselsordning, der sikrer, at svært bevægelseshæmmede, blinde og stærkt svagtseende får samme tilbud som alle andre. Som bruger af Flexhandicap kan man køre 104 enkeltture på et år.

Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune mener dog, at de hjemmeboende ældre stadig har de samme muligheder for transport til aktiviteter i kommunen.

– Der har ikke været nogen politisk ændring i serviceniveauet, men jeg vil gerne dykke dybere ned i det og tjekke op på sagen, siger Merete Amdisen, formand for Social- og Sundhedsudvalg i Ishøj Kommune og borgmesterkandidat for Socialdemokratiet.

Læs også: Fællesspisning som kur for ensomhed hos ældre: »Måltidet har en ur-evne til at skabe fællesskaber«

Lene Charlotte Kiel mener dog, at det er blevet gjort sværere for de hjemmeboende ældre at deltage i aktiviteter på Kærbo, hvilket ærger hende. Hun understreger hvor vigtige aktiviteterne er for de ældre.

Aktiviteter der tilbydes for ældre på Plejecenteret Kærbo

  • Kreative aktiviteter så som tegning, keramik og glasfremstilling.
  • Fysiske aktiviteter så som linedance, yoga og stavgang.
  • Kulinariske aktiviteter så som madhold, ølsmagning og kryddersnapsfremstilling.

Kilde: Plejecenteret Kærbo

– Lige netop aktivitetsområdet er et af de vigtigste områder. Jo længere vi holder de ældre friske med aktiviteter og samvær med andre, jo sundere bliver de og jo mere sparer vi i sundhedssystemet. De holder sig selv igang på den måde. Det hjælper både psykisk og fysisk, så det er hele vejen rundt. Hvis folk sidder derhjemme og er ensomme, så er det sygehusregningerne der stiger, siger Lene Charlotte Kiel.

Det er planen at evaluere de nye tiltag i 2022.

Sådan gjorde vi: Journalisten besøgte pleje- og aktivitetscenteret Kærbo i Ishøj. Her blev der givet indblik i aktiviteter for ældre og talt med brugere og medarbejdere. Derudover har vi også talt med Merete Amdisen. Der er også indraget information fra Ishøj Seniorråd og Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune i artiklen.