DSB afviser at advare togpassagerer om luftforurening

Luftforureningen på Nørreport Station er så høj, at passagererne bør advares, om den sundhedsrisiko de løber ved at opholde sig i længere tid på regionaltogs perronen, lyder det fra Kaare Press-Kristensen, civilingeniør og ekspert i luftforurening fra Det Økologiske Råd. Luftforureningen kan kan hverken ses eller lugtes, og derfor bør passagererne advares på anden vis, formaner han. 

 
»Indtil forbedringerne på Nørreport rent faktisk er lavet, så synes jeg i den grad, at man bør oplyse om, at det her er sundhedsskadeligt,« lyder det fra Kaare Press-Kristensen. 
 
Han mener at DSB har et ansvar, de bør leve op til.
 
»Rent etisk og moralsk mener jeg, at ansvaret ligger hos DSB og måske også  Banedanmark. Man bør oplyse om, at der lige her er sundhedsskadeligt at være i længere tid ad gangen.« 
 
Niveauet af ultrafine – og desuden meget sundhedsskadelige – dieselpartikler på Nørreport Station blev for nyligt målt til over syv gange højere end på de mest trafikerede veje i København. Synderne er de dieseltrukne regionaltoge. Reglerne for, hvor meget luftforurening man tillader fra biler og toge, er ikke ens. EU-direktiver tillader i dag luftforureningen på peronnerne at være langt højere, end hvad man tillader på gade niveau. Det betyder, at togpassagerer hver dag opholder sig i stærkt forurenet luft på regionaltogsperronerne uden at vide det. 
 
 
Læs mere her:
 
 
DSB vil ikke advare passagererne
Hos DSB har man dog stadig ingen planer om at oplyse passagererne om forureningen, heller ikke efter de har fået kendskab til de meget høje niveauer, der blev målt i sidste uge. 
 
»Vi vil ikke gøre noget for at advare passagererne på nuværende tidspunkt, men vi vil følge udviklingen i luftkvaliteten sammen med Banedanmark,« siger Jesper Mølgaard, Miljøchef for DSB. 
 
DSB anerkender, at niveauet af luftforureningen på Nørreport Station er højt, men man vurderer ikke at passagererne lider nogen sundhedsskadelig overlast, da passagererne generelt ikke opholder sig længe på perronen, lyder begrundelsen fra DSB. Vurderingen er foretaget på baggrund af observationer, og er ikke baseret på en egentlig undersøgelse.
 
»De passagerer der tager toget til og fra Nørreport, er passagerer, som opholder sig på perronen i ganske få minutter ad gangen, så vi vurderer ikke, at det er nødvendigt at oplyse om det,« lyder det fra Jesper Mølgaard.
 
 
Forbedringer lader vente på sig
Fra 1. Januar 2015 indfører Københavns Kommune strammere grænseværdier for luftforureningen for ikke-vejgående maskiner, men indtil da er der frit lejde inden for de nuværende grænseværdier, som ikke tager højde for de ultrafine partikler. Kaare Press-Kristensen undrer sig over, at Københavns Kommune har tænkt sig at lade tingene stå til, mens vi venter på at kalenderen viser 2015.
 
»Men bare fordi tilsynsmyndigheden ikke har givet et påbud om oplysningspligt, betyder det ikke, at man ikke har et ansvar. Det  moralske ansvar ligger altid hos forureneren,« siger Kaare Press-Kristensen.
 
Han mener ikke at DSB kan løbe fra deres ansvar, bare fordi der ikke er nogen der tvinger dem til at tage det.
 
»Jeg synes ikke, at de kan løbe fra ansvaret, bare fordi myndighederne ikke har påbudt dem det – DSB har et ansvar over for deres kunder,« lyder kritikken.
 
Selvom renoveringen af Nørreport Station vil forbedre luftkvaliteten og sandsynligvis overholde de nye grænseværdier, har forbedringerne altså lange udsigter. Stationen står nemlig først færdig i 2014.
 
 
Læs også:
 
 
Fakta:
Forureningen på Nørreport Station er målt syv gange højere end på de mest trafikerede veje i København.
Forureningen kan have både akutte og kroniske sundhedseffekter.
Akutte effekter kan være fx astmaanfald og akutte vejrtrækningsproblemer.
Kroniske effekter, altså effekter på sigt, er en øget risiko for at få kræft, blodpropper, hjertekarsygdomme og hjerneblødninger.
Ophold på 15 minutter to gange om dagen vil give en betragtelig forhøjet risiko.
Iflg. Målinger får man 150 mio. dieselpartikler ned i lungerne ved hver vejrtrækning på Nørreport Station.
De nuværende grænseværdier overholdes på Nørreport Station.