Efterløns- og dagpengemodtagere begrænses i at lave frivilligt arbejde

Frivillige ældre hjælper med IT-problemer (Foto: Linda Kastrup, Berlingske)

Folketinget vedtog et lovforslag om en to-årig forsøgsperiode, som tillod efterløns- og dagpengemodtagere at udføre frivilligt og ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen uden at blive trukket i deres ydelse. Den ordning udløber i dag, den 20. marts.

Frivilligrådets formand, Vibe Klarup, mener, at folk skal have lov til at udføre alt det frivillige arbejde, de kan og har lyst til. Med reglen om at man maksimalt må udføre fire timers frivilligt arbejde om ugen, oplever hun, at de frivillige bliver usikre på, om de gør noget forkert.

– De frivillige bliver nervøse for, om de gør noget galt og risikerer at blive trukket i deres ydelse, siger Vibe Klarup.

De frivillige må vente på afklaring
Frivilligrådet vil gerne have en afklaring på området, og kan godt leve med en politisk aftale, som lægger sig omkring forsøgsordningens 15 timer.

– Set ud fra praktiske antagelser, så passer 15 timer meget godt med de timer folk bruger på frivilligt arbejde. Men principielt set, så synes jeg ikke, der bør være nogen begrænsning, siger Vibe Klarup.

Læs også: Frivillig: Får løn udbetalt i kompetencer

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) udtaler i en pressemeddelelse, at frivilligt arbejde er vigtigt for sammenhængskraften i samfundet, og at reglerne på området derfor skal understøtte og ikke modarbejde frivilligt arbejde. Men nye regler på området, ligger ikke klar i endnu.

– Vi skal have en række drøftelser med blandt andet Frivilligrådet, inden vi så indkalder til politiske forhandlinger i løbet af april, siger Troels Lund Poulsen til Altinget.

Vedligeholdelse af netværk og kompetencer
Står man uden arbejde, og er på eksempelvis dagpenge, kan frivilligt arbejde ikke kun være med til at holde folk beskæftiget, det kan have en række andre positive følger.

– Det er en god måde at komme i kontakt med andre mennesker på. Det kan også være med til at forebygge ensomhed og holde kompetencer ved lige, når man står uden arbejde, siger Vibe Klarup fra Frivilligrådet.

Efter i dag, hvor forsøgsordningen er slut, skal efterløns- og dagpengemodtagere igen rette sig efter de oprindelige fire timers tilladt frivilligt arbejde om ugen.

Læs også: Lav frivilligt arbejde fra sofaen

Det var den socialdemokratisk ledede regering, som igangsatte forsøgsperioden, som slutter i dag. Lennart Damsbo-Andersen fra Socialdemokratiet har givet udtryk for, at han er modstander af grænsen på maks fire timers frivilligt arbejde. Men at ophæve grænsen helt, som Frivilligrådet lægger op til, er han ikke klar til.

– Man skal også stå til rådighed for arbejdsmarkedet som dagpengemodtager, så der må ligge en grænse et sted,” siger Lennart Damsbo-Andersen til Altinget.

Vibe Klarup fra Frivilligrådet forstår bekymringen, men mener godt folk ved, at de skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hun mener, at frivilligheden kan være med til at pleje de frivilliges netværk og deres kompetencer til fremtidige job.

– Frivilligt arbejde kan være med til at holde folk i gang, så de ikke sidder stille i tiden uden job, men istedet skaber et netværk.

Regeringen kommer med et udspil, til forhandlingerne om reglerne på frivilligområdet, til april.

Laver du noget frivilligt arbejde?
Code:
Ja, det gør jeg.
Nej, men jeg ville gerne.
Ikke lige nu, men jeg har gjort.
Nej, det har jeg ikke lyst til.

QuizMaker