Professor: Idrætsforeningerne har brug for flere kvinder

Det er et problem, at flest mænd laver frivilligt arbejde i idrætsforeninger, Foto: DGI
Idrætsforeninger skal være bedre til at inkludere frivillige, Foto: DGI

Hvis du tropper op i en idrætsforening, vil du erfare, at der er flere mandlige medarbejdere, der arbejder frivilligt end kvinder. Det er et problem, at repræsentationen ikke er ligelig fordelt i frivilligheden, forklarer professor i sociologi på Roskilde Universitet, Thomas P. Boje.

– På nogle punkter har det den konsekvens, at demokratiet ikke slår helt igennem, så godt som det skulle i foreningslivet, og en anden konsekvens er, at den variation, som det betyder at have ligelig alder og køn i bestyrelsesarbejdet og i det ledende arbejde i organisationerne også vil gøre, at man er mere inkluderende, siger Thomas P. Boje til Netavisen.

Det har nemlig været en generel tendens igennem mange år, at frivillige mænd har været meget dominerende i idrætsforeninger, da de har siddet på de fleste topposter og følt prestige i at deltage i frivillighed. Det har gjort, at flere kvinder har holdt sig væk fra idrætsforeninger, mener Thomas P. Boje.

Idrætsforeningerne skal være meget mere horisontale, demokratiske og inkluderende, i forhold til hvad medlemmer har brug for og ønsker. Det kunne gøres ved at lave aktivitetsgrupper, uddelegerer opgaver, hvor man giver de frivillige mere indflydelse på, hvad der bliver besluttet.
Thomas P. Boje, Professor i sociologi på Roskilde Universitet

Læs også: Frivilligt arbejde er hipt blandt unge

Påvirker inklusion
Baggrunden for denne problematik bygger på tal fra rapporten”Danskernes sports-og motionsvaner 2016″ fra september, hvor det viser sig, at 33 procent af de aktive mandlige medlemmer i idrætsforeninger er frivillige, mens kun 24 procent af kvinderne udøver frivilligt arbejde. Den mandlige dominans gælder også hos frivillige trænere, ledere og passive medlemmer, viser rapporten.

Ifølge Thomas P. Boje kan det mandlige overtag i frivilligheden have en konsekvens for, hvordan den daglige arbejdsgang fungerer i de enkelte foreninger, som gør at kvinder tvivler på, om de vil være frivillige i idrætsforeninger.

– Det er ingen tvivl om, at idræt og fritid har en stor inklusionsrolle, og hvis det foregår for strikt bureaukratisk, hvor det kører efter nogle bestemte normer og systemer, så kan man jo godt frygte, at den mere inkluderende funktion, som idrætsforeninger kan have, ikke er så stor, som den burde være. Både unge, kvinder og etniske ikke-danskere er skeptiske over for stive organisationer og hierarkiske beslutningsprocesser, siger Thomas P. Boje.

Læs også: Forsker: Demokrati på jobbet giver godt arbejdsmiljø

Når man arbejder som frivillig i en forening er det vigtigt at føle sig som en del af fællesskabet. Det medgiver frivillig hos DGI Badminton, Teis Nielsen.

– Alle frivillige i DGI Badminton har samme interesser. Det gør, at vi passer utroligt godt sammen og har det sjovt sammen, fordi vi alle brænder for at udbrede badmintonen, så vi har et rigtig godt fællesskab, siger Teis Nielsen.

Teis Nielsen har arbejdet i ungudvalget i DGI Badminton siden sommeren 2011. Her kan han også mærke, at det går ud over dynamikken, hvis der ikke er en ligelig fordeling af begge køn, som arbejder frivilligt.

– Jeg kan klart se, at der er flere mandlige frivillige end kvinder i DGI, og der er en generel mangel på kvinder. Kvindelige frivillige har et bedre syn på, hvad pigernes behov er og kan være med til at give en anden træning og vinkel på tingene, end vi mænd kan, siger Teis Nielsen.

Foreningerne skal være bedre til at lytte
For at få skabt mere demokrati og inklusion i foreningerne er det ifølge Thomas P. Boje essentielt at give de frivillige mere råderum til at få medbestemmelse.

– Idrætsforeningerne skal være meget mere horisontale, demokratiske og inkluderende, i forhold til hvad medlemmer har brug for af lyst og ønsker. Det kunne gøres ved at lave aktivitetsgrupper, hvor man giver de frivillige mere indflydelse på, hvad der bliver besluttet, siger Thomas P. Boje.

Teis Nielsen kan mærke, hvor stor en forskel hans frivillige arbejde gør, samt hvor afgørende det er for DGI at have frivillige kræfter.

– Det bedste er klart, når man er ude at se børnene spille badminton, hvor man kan se den glæde, de har ved sporten, og man på den måde er til gavn og skaber glæde, siger Teis Nielsen.

Det frivillige arbejde i idrætsforeninger er en vigtig del af arbejdet. Det er derfor en nødvendighed, at der er fokus på at skabe mangfoldighed og diversitet.

– Det er helt afgørende for idrætsforeninger at have frivillighed. Hvis der ikke er frivillige til at organisere stævner, så ville der være meget få forbund, som ville kunne have det aktivitetsniveau, som de har i øjeblikket, slutter Thomas Boje af med.