Ekspert anbefaler større bonus til topchefer

Den danske topchef får ikke nær så stor bonus som sine kollegaer i f.eks. England, Tyskland eller USA, når lønchecken indkasseres på direktionsgangene. Det skyldes, at grundlønnen herhjemme er meget høj, imens bonusordningerne ikke er særlig store. Det viser en undersøgelse lavet af professor i finansiering Ken L. Bechmann fra Copenhagen Business School, hvor danske lønninger er sammenholdt med internationale forskningsresultater.

Læs også: Danske topchefer fortsætter lønfesten

Lave bonusordninger skaber ikke vækst

De danske direktører kan slet ikke følge med, når man sammenligner danske topchefers bonusordninger, som har været meget omdiskuterede herhjemme, med internationale lønniveauer. Kun 11 % af lønnen bliver udbetalt som bonus herhjemme, hvor topcheferne i resten af Europa får udbetalt næsten det dobbelte som bonus.

Men de danske firmaer skyder sig selv i foden ved at aflønne på den måde, i hvert fald hvis de ønsker bedre resultater på bundlinjen. Det mener professor Ken L. Bechmann, der i mange år har fulgt emnet herhjemme. 

»Hvis lederne hele tiden henviser til lønefterslæb og vil have højere løn, så bliver man også nødt til at kigge på hvorledes de andre lønninger er sammensat, og der må man sige, at når du har en meget lille fast løn, men hvor en stor andel afhænger af dine resultater, jamen så bliver aflønningspakken mere svingende og knap så attraktiv.«  

Større bonus kan være en kortsigtet løsning

Men et større fokus på bonusordninger er ikke nødvendigvis vejen frem for alle virksomheder. Det  mener virksomhedsrådgiver hos Center for Ledelse Torsten Laursen, der til daglig er i dialog med medlemmerne i bl.a. deres direktørnetværk. 

»Der er en risiko for, at man jagter kortsigtede resultater, hvis man er bundet for meget op på aktiekursens udvikling i en kortere periode. Men samtidig kan der sagtens være virksomheder, hvor det giver god mening at en større del af lønnen er baseret på bonusordninger.« 

Som eksempel peger han på krakkene i banksektoren, hvor nogle mindre bankers brug af store bonusordninger, i nogle tilfælde har bidraget til et misforhold mellem topchefens indsats og bankernes resultater.

Topledere skal som udgangspunkt have virksomhedens resultater for øje, og ikke sin egen lønseddel, mener Torsten Laursen. Her kan køb af aktier som en del af lønningen i nogle tilfælde være både fordelagtigt og motiverende. »Hvis man som topchef har købt aktier og har hånden på kogepladen, ja så kan det godt give et øget incitament og bedre resultater.« 

Læs også: Lønfest i krakkede banker 

Løn er ikke en barriere for udenlandske topchefer

Til spørgsmålet om, hvorvidt det danske lønniveau ligefrem afholder udenlandske topchefer fra at arbejde i Danmark, afviser Kenn L. Bechmann påstanden, eftersom flere danske virksomheder har formået at tiltrække udenlandske chefer til deres topposter de seneste år, heriblandt Lundbeck og tidligere Københavns Lufthavn. 

»Udviklingen går tilsyneladende imod, at der er flere udenlandske direktører i danske selskaber – også i topledelsen« vurderer Ken L. Bechmann, der dog ikke har fulgt udviklingen systematisk og som samtidig understreger, at hans forskning kun har beskæftiget sig med lønforhold. Han påpeger dog, at der er flere forskellige faktorer, der spiller ind end lønniveau.

Gode vilkår vægter højere end skat og sprog 

»Det man skal være opmærksom på er, at der er mange parametre, der gør sig gældende i den sammenhæng, både skattemæssigt, socialt og integrationsmæssigt. Eksempelvis er der nogle, der påpeger, at sproget er en barriere, men der tror jeg, at danskerne i gennemsnit er meget åbne for at tale engelsk, og at det her i landet er meget nemmere at klare sig med engelsk end i andre europæiske lande« siger Ken L. Bechmann.

Torsten Laursen er enig i den vurdering: »Det parameter, der i største grad afholder udenlandske topchefer, er skatteniveauet. Det er i hvert fald det, jeg oftest hører. Men det der, alligevel kan trække dem til, er at Danmark har et højt vidensniveau, et velfungerende samfund med en stærk infrastruktur, gode sundhedssystemer, trygge skoler osv.« 

Han mener også, at nogle chefer er tiltrukket af den danske ledelsesfacon når de skal vælge Danmark til. 

»Vi har jo en meget mere demokratisk ledelseskultur i Danmark og Norden i det hele taget – end i lande som i fx Sydeuropa og USA. Jeg tror at nogle udenlandske chefer er tiltrukket af at lede virksomheder med medarbejdere, som er mere selvledende og kan og tør flere ting selv« vurderer han.

Så meget tjener en dansk topchef

Gennemsnitslønnen for en europæisk topchef på 8,9 mio. kr. på årsbasis. Til sammenligning indkasserer en dansk topchef samlet set ca. 6,7 mio. om året. Undersøgelsen viser også, at grundlønnen udgør hele 71 % af en dansk topchefs samlede løn, hvor en amerikansk topchef til sammenligning kun henter lige under en tredjedel af sin samlede løn hjem, imens resten af lønnen bl.a. består af bonusordninger og aktieopkøb i firmaet. Det viser professor Ken L. Bechmanns undersøgelse.