Ekspert: Det offentlige mangler IT-nørder

Det offentlige får kritik for at mangle IT-kompetencer
Det offentlige får kritik for at mange IT-kompetencer. Foto. Morguefile.

Hacking af CPR-registre, rejsekort-fadæser, manglende bredbånd flere steder i landet, Nem ID’s 48 timers kollaps og fejlagtige afmeldinger af 27.000 screeninger for livmoderhalskræft.

Det er blot en lille flig af de mange sager, som får lektor i datalogi ved Københavns Universitet Erik Frøkjær til at rette kritik mod statens IT-håndtering:

–          Der er simpelthen for mange alvorlige fadæser, når vi taler om den digitale infrastruktur i det offentlige, siger Erik Frøkjær.

Han har i mange år kritiseret statens styring af Danmarks digitale udvikling og betragter de seneste års IT-fejl som en klar demonstration af, at de embedsmænd, der er sat til at styre vores IT, er ude af stand til at løfte opgaven.

Politikerne er ikke IT-eksperter, dataloger eller softwareingeniører, og det skal de ifølge Erik Frøkjær heller ikke være:

–          Men det betyder, at politikerne, ligesom inden for miljø, beskæftigelse og transport, er fuldstændige afhængige af, at embedsværket har de nødvendige it-kompetencer, og det er ikke tilfældet, siger han.

Lige nu vil man bruge de samme gamle metoder, som man brugte til at bygge broer med, til at bygge software, og det kan man ikke. Den digitale planlægning er en stor opgave, og man kan med fordel engagere flere ingeniørprofiler med tilstrækkelig respekt for teknologien.
Ejvind Jørgensen, DANSK IT

For mange DJØF’ere

Ifølge Ejvind Jørgensen, der er formand for DANSK IT’s udvalg for IT i den offentlige sektor og direktør for Rambøl, er det er problem, at IT-udviklingen i for høj grad er overladt til DJØF’ere.

–          Der er ingen tvivl om, at der er et problem med utilstrækkelige kompetencer inden for det her område. Den offentlige service er administreret af økonomer, jurister og cand.scient.poler, og der er et klart ingeniørunderskud inden for det digitale område, mener han. DANSK IT er Danmarks største interesseorganisation for IT.

Lektor Erik Frøkjær er enig, og mener ikke, at IT-udviklingen bør ligge under finansministeriet som nu, fordi de har alt for meget fokus på at spare penge og for lidt forståelse for det teknologiske aspekt.

–           I stedet bør IT have sit eget område, med en blanding af forvaltningsfaglige og IT-faglige embedsmænd, mener han.

Læs også: IT-fejl skader vores tillid til politikerne

Ikke kun bits & bites 

Digitaliseringsstyrelsen blev etableret i 2011, og har omkring 250 medarbejde. De arbejder med at digitalisere det offentlige Danmark og arbejder for Finansministeriet. Finansministeriets mission med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er at styrke vækst og produktivitet og sikre effektivisering af den offentlige sektor. Helt konkret skal 80 procent af borgernes skriftlige kommunikation med det offentlige foregå digitalt i 2015 og velfærdsteknologiske løsninger vil blive en naturlig del af hverdagen i de kommende år.

I 2011 oprettede regeringen Digitaliseringsstyrelsen for at ruste danskerne og Danmark til at være online.  Styrelsen skal bl.a. sørge for, at vores skriftlige kommunikation med de offentlige myndigheder bliver digital fra 2015.

Hos Digitaliseringsstyrelsen erkende kontorchef Morten Ellegaard, at man i det offentlige har en udfordring i at forbedre håndteringen af de store it-projekter.

–          Vi arbejder med dette på mange fronter, blandt andet den fællesstatslige projektmodel og Statens It-projektråd, siger han, men fastholder at digitalisering er meget mere end programmering.

–          Som ansvarlige for digitaliseringen af det offentlige Danmark har vi en stor og vigtig opgave med at sikre, at danskerne får en god overgang til den nye digitale virkelighed. Det kræver et godt mix af klassiske bureaukrater, formidlere, teknikere og andre. Vi skal have respekt for, at det er it, som vi arbejder med – men vi skal væk fra, at digitalisering kun handler om bits og bytes.

En kampagnestyrelse?

Selvom Digitaliseringsstyrelsen er en udvidelse af medarbejderstaben inden for det IT-politiske område, mener Erik Frøkjær, at det er en begrænset forbedring:

–          Digitaliseringsstyrelsen er bare en kampagnestyrelse. De har ikke kompetencer til at gå ind of udpege særlige problemområder, som skal prøves af. I stedet skal de sørge for, at digitaliseringen bliver rullet ud, og at der bliver taget godt imod det, vurderer han:

–  Hvis man ser på bemandingen, er det DJØF’ere, der ikke ved noget om de vanskelige IT-systemer.

Efterlysning: respekt for teknologien

Ejvind Jørgensen fra DANSK IT mener, at det er for simpelt blot at kalde Digitaliseringsstyrelsen for en kampagnestyrelse. Men han tilslutter sig udsagnet om det, han kalder et ’kompetenceunderskud’ på IT-området. For ham ligger problemet i, at der ikke er politisk respekt for teknologien.

–  Lige nu vil man bruge de samme gamle metoder, som man brugte til at bygge broer med, til at bygge software, og det kan man ikke. Den digitale planlægning er en stor opgave, og man kan med fordel engagere flere ingeniørprofiler med tilstrækkelig respekt for teknologien, påpeger han.