Ekspert: Skiftende corona-regler kan sætte ældres liv i fare

117 af landets 932 plejehjem har haft corona-smittede beboere, viser tal opgjort af Seruminstituttet d. 18. maj.
Foto: Morguefile / Healthinfoguru

Af Lærke Møller Hansen & Josefine Munch-Petersen

Selvom plejepersonalet i ældreplejen bør bruge maske eller visir, når de hjælper de ældre med at børste tænder eller vaske sig, er det langt fra alle, som gør det.

56 procent af FOA-medlemmer, ansat i ældreplejen, undlader hver uge at bruge maske eller visir, når de er i ansigt-til-ansigt kontakt med ældre, selvom det er et krav ifølge Sundhedsstyrelsens nyeste retningslinjer. Det viser et notat fra FOA.

Det kan sætte de ældres liv i fare, når plejepersonalet ikke følger retningslinjerne, lyder advarslen fra Niels Høiby, overlæge og professor i mikrobiologi på Rigshospitalet.

– Det her er et spørgsmål om liv og død, så selv hvis de ældre bliver utrygge ved, at personalet har værnemidler på, skal de stadig bruge dem. Der har udgået vekslende meddelelser fra myndighederne, så det er klart, at de er forvirrede, siger han.

FOA har d. 7. maj udgivet et notat om anvendelsen af værnemidler på social- og sundhedsområdet. Ud af 10.504 erhvervsaktive FOA-medlemmer fra hele landet har 3.919 besvaret undersøgelsen, hvoraf 1.645 arbejder i ældreplejen.

Læs også:  Corona-krisen er et springbræt til mere virtuel fysioterapi i fremtiden

915 ansatte i ældreplejen er hver uge i ansigt-til-ansigt kontakt med ældre uden at bruge maske eller visir, selvom det er et krav ifølge Sundhedsstyrelsens nyeste retningslinjer, fremgår det af notatet.

FOA: Sundhedsstyrelsen på slingrekurs

Selvom 9 ud af 10 FOA-medlemmer i social- og sundhedssektoren svarer, at de har et godt kendskab til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, er det usikkert, om plejepersonalet følger de samme retningslinjer.

– Hele forløbet om, hvilke retningslinjer der gælder, har været en enorm slingrekurs fra Sundhedsstyrelsens side. På halvanden måned gik de fra først at være valgfrie til så at være anbefalinger til nu at være et krav. Spørgsmålet er altså, om plejepersonalet følger de nyeste eller næstnyeste retningslinjer, lyder kritikken fra Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand for social og sundhed i FOA.

Ud af 563 corona-relaterede dødsfald er 198 sket blandt plejehjemsbeboere, viser tal fra Seruminstituttet. At næsten hvert tredje corona-dødsfald er sket blandt plejehjemsbeboere, kan ifølge Torben Klitmøller Hollmann skyldes, at Sundhedsstyrelsen har prioriteret, at sygehusene fik flere og bedre værnemidler før plejehjemmene.

Hvad er status på værnemidler i ældreplejen?

  • 23 % arbejdspladser mangler værnemidler
  • 19 % af medarbejderne vurderer individuelt, at værnemidler ikke er nødvendige
  • 19 % mener ikke, at de har fået tilstrækkelig oplæring i at bruge værnemidler korrekt
  • 17 % mener, at værnemidlerne på deres arbejdsplads er af dårlig kvalitet
  • 15 % er på ugentlig basis i kontakt med borgere, som har symptomer på corona uden at bruge værnemidler
  • 10 % er blevet bedt om at genbruge eller dele engangsværnemidler med kollegaer.

    Kilde: FOA (7. maj 2020)

– På hospitalerne har de haft de bedste værnemidler fra starten, og retningslinjerne har været på plads. Det er til trods for, at vi står med den mest sårbare gruppe på plejecentrene. Det synes vi er en mærkelig måde at gøre det på, siger han.

Læs også: Coronakrisen: Mere ensomhed på trods af Facetime beerpong

Niels Høiby vurderer også, at nogle af corona-dødsfaldene blandt plejehjemsbeboere kunne være undgået, hvis plejehjemmene var blevet sat i første række med værnemidler.

Sundhedsstyrelsens pressechef, Tina Gustavsen, skriver i en mail, at Sundhedsstyrelsen ikke ønsker at svare på kritikken.

Plejehjemsleder: Forvirring på højt plan

På Frederiksberg i København oplever man, hvordan retningslinjerne forvirrer.

– Plejepersonalet er nogle gange forvirrede på et højere plan om, hvad de må og ikke må. Vi står ofte i situationer, hvor vi selv må vurdere, hvilke forholdsregler vi skal tage, siger Lise Rasmussen, der er sygeplejefaglig leder på plejehjemmet Søndervang på Frederiksberg.

Lise Rasmussen oplever, at de skiftende retningslinjer har skabt stor forvirring blandt personalet. De ansatte bliver ekstra forsigtige, når de i en situation er i tvivl om retningslinjerne.

– Der har været en del nervøsitet blandt medarbejderne, om de fulgte retningslinjerne godt nok. Vi er nok endt med at tage flere forholdsregler, end man skulle, fordi vi har fulgt alle anbefalinger som krav, forklarer hun.

Overlæge: Vi skulle have lært af Spanien og Italien

Ifølge FOAs notat bruger hver femte ansatte i ældreplejen hver uge ikke værnemidler i situationer, hvor det er et krav ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, fordi de vurderer, at det ikke er nødvendigt.

Det kan dog være livsfarligt for de ældre, hvis retningslinjerne ikke er klare, og plejepersonalet begynder at justere på dem i den enkelte situation, fastslår Niels Høiby, overlæge og professor i mikrobiologi.

– De ældre er skrøbelige mennesker, som ikke kan tåle smitten. Når personalet ikke bruger værnemidlerne, risikerer de at bære smitten rundt uden at vise symptomer. De må ikke selv gå ind og vurdere, hvilke retningslinjer de skal følge, siger han.

Læs også: Plejehjem kan hjælpe ældre ud af ensomhed

Overlæge Niels Høiby placerer ansvaret for plejepersonalets forvirring hos Sundhedsstyrelsen, som han også mener burde have lært mere af erfaringer fra andre lande.

– Det hele står og falder med Sundhedsstyrelsens udmeldinger. Uden at skælde dem ud vil jeg bare sige: Havde man fulgt ordentligt med i udviklingen i Spanien og Italien, havde man kunnet forudse risikoen ved for få værnemidler på danske plejehjem, siger han.