Ekspert: Vi har accepteret rocker -og bandegrupper i Danmark

Bande, rocker, konflikt

Der bliver i disse dage skudt i de danske gader. Årsagen til at rockere og bander findes i Danmark skyldes bl.a. at disse grupper er blevet en så etableret del af vores samfund, at de ikke længere kun kan anses som et undergrundsfænomenen. Samtidig ser vi også en forfejlet indsats på social – og ungdomsområdet vurderer redaktøren af tidsskriftet Social Kritik Benny Lihme.

Et samfundsaspekt

Benny Lihme mener, at bande og rockergrupperne er blevet en så etableret del af vores samfund,

Situationen

  • Der har igennem de senere år bestået et modsætningsforhold mellem forskellige bander og mellem visse dele af bandemiljøet og Hells Angels og deres støttegruppe AK81.
  • Konflikten mellem bandemiljøet og Hells Angels blev yderligere optrappet i sensommeren 2008, hvor en mand af anden etnisk oprindelse end dansk blev dræbt i Tingbjerg
  • Bandemiljøet mistænkte personer fra AK81 for at stå bag drabet, hvilket medførte en yderligere forværring af det i forvejen anspændte forhold.
  • Der eksisterer imidlertid også modsætningsforhold mellem flere personer fra forskellige bandegrupperinger, hvilket også har givet anledning til konfrontationer, hvorunder der er anvendt skydevåben.

Kilde: Rigspolitiets rapport fra april 2010 Rockere og bander

– at de er gået fra at være et decideret undergrundsfænomen til at de nu er et samfundsaspekt. Med det vurderer han, at man i stor stil både ser, at rockere og bander begår kriminalitet og sammenarbejder med personer, der ikke er en del af miljøet.

Blandt andet relationen mellem Stein Bagger og Brian Sandberg mener Benny Lihme, er et eksempel på det. Hvis vi gerne vil komme mange af disse konflikter til livs mener han at vi

– skal vi i højere grad have familiemedlemmer og bekendtskaber, der ikke er en del af hverken bande – og rockergrupperne til at sammenarbejde med politiet og andre myndigheder. Det er også vigtigt, at det omgivende samfund stopper samarbejdet med dem.

Men han vurdere, at så længe der er uligheder i samfundet, at vi har et gunstigt hashmarket og nogle bestemte grupper føler sig udstødte i vores samfund, vil vi ikke slippe for hverken bande – og rockergrupper.

Den danske underklasse

Benny Lihme mener, at både bande – og rockergrupperingerne udspringer af en dansk underklasse, hvor en fremtid med et liv som bl.a. kontanthjælpsmodtager eller et lavstatus job fravælges til fordel for et liv i overhalingsbanen. Han betegner det som et

– taber fænomen det vil sige, at man vil hellere være gangster og tjene kassen end at arbejde som servicemedarbejder eller pizzabud og være fattig.

Derfor mener Benny Lihme, at vi fortsat skal have et massivt fokus på uddannelsesområdet.

Han vurderer, at der er stor forskel på, hvordan og især hvor vi som samfund skal skride ind.

– Jeg vurderer bandegrupperingerne som et ghetto – og forstadsfænomen, og derimod rockergrupperingerne som et provinsfænomen.

I forhold til at komme bandeproblemerne til livs vurdere Benny Lihme, at vi som samfund

– skal kigge på de forskellige kulturelle og sociale baggrunde, der findes i ghettoområderne. Det vil sige, at de ikke er muslimer og etniske minoriteter men i stedet for tyrkere, arabere, somalier pakistaner osv. De skal hver især imødekommes på forskellige måder.

Ifølge Benny Lihme er der en skævvridning i forhold til forebyggelsen af tilslutning til bande – og rockergrupperne. Med det mener han, at

– meget af kriminalitetsforebyggelsen er rettet imod etniske minoriteter i ghettoområder. Derfor bliver etniske dansker tit ladt i stikken, da rockerne primært rekrutterer deres medlemmer i provinsen, som man blandt andet har set i Helsingør og Hillerød.

Som et argument for det synspunkt nævner Benny Lihme blandt andet, at

– når mønstrebrydere bliver hivet frem i medierne, er det for det meste etniske minoriteter, der bliver vist frem men sjældent etniske danskere. Så det vil hjælpe en hel del, at give et mere ligeværdigt billede på det område.