Eksperter: Narkobolag i stedet for forbud

»Et narkobolag ville give en hvis kontrol med stoffer. I dag aner man ikke, hvad der bliver solgt, og  man har ingen sanktionsmulighed. Det er ikke mere ulovligt at sælge til et barn end til mig«, siger ophavsmanden til forslaget, økonom og kommentator Niels Westy Munch-Holbek.

Fremfor et forbud skal Danmark have specialforretninger inspireret af det svenske systembolag. Et narkobolag ville sælge narkotika under kontrollerede forhold til myndige personer. Den danske stat ville i så fald have kontrol med de stoffer, som narkobolaget solgte videre. 

Nuværende socialoverlæge i København Christian Hvidt, har siden 1998 været tilknyttet specialinstitutionen Forchhammersvej, der er et kommunalt tilbud til stofbrugere med helbredsmæssige problemer. Han mener også at kunne se fornuften i en legalisering. 

» Jeg er langt hen ad vejen enig i, at der ville være fordele ved at legalisere narkotika. Tænker man tanken helt ud, er det på mange måder fornuftigt, men det ville kræve en del juridisk arbejde at få afkriminaliseret stofferne«, siger Christian Hvidt.

Bedre forhold for stofbrugere

Jørgen Kjær er bestyrelsesformand i Brugerforeningen for Aktive Stofbrugere. Han mener, at en legalisering af narkotika vil give bedre forhold til stofbrugere. 

»I dag er stofforbrug et lotterispil, og man ser, at folk dør af fx at sniffe heroin, fordi de troede, det var  kokain. Det ville ikke ske, hvis der fulgte en statslig kontrol og vejledning med stofferne«, siger han og henviser til, at et narkobolag, ville give stofbrugere mulighed for at få råd og vejledning, så der ikke ville være lige så stor risiko for at indtage forkerte stoffer med døden til følge.

Christian Hvidt mener også, at netop det med råd og vejledning er centralt for at forbedre forholdene for stofbrugere. 

»Hvis samfundet også påtager sig at skaffe de forskellige stoffer og sælge dem fra statskontrollerede butikker a la "Systembolaget" i Sverige mener jeg, at man samtidig bliver nødt til at afsætte ressourcer for at sikre en ledsagende vejledning af kunderne.«

Ikke flere stofbrugere

Eksperterne for legalisering mener ikke, at der ved en legalisering, vil være risiko for en stor stigning i antallet af stofbrugere. De henviser til erfaringer fra Portugal, hvor man har afkriminaliseret stofbrugere.

»Hvis man legaliserede narkotika, ville der i en startfase højst sandsynligt komme flere brugere ud af skabet, det har vi set i Portugal. Men det er brugere, som ikke er registreret i dag.« siger Jørgen Kjær.

Global Commision on Drug Policy, der består af Kofi Anan og andre toppolitiker og erhvervsfolk, offentliggjorde i juni i år en rapport om krigen mod narkotika. Af rapporten  fremgår det, at på de ti år det har været lovligt at indtage stoffer i Portugal, har der ikke været nogen nævneværdig stigning i antallet af stofbrugere.  

Christian Hvidt mener ikke, at samfundet når langt med den signalværdi, der lægger sig til et forbud: 

»Man kan ved et forbud formentlig afholde nogle få fra at tage stoffer, men hovedparten af de som ønsker at tage stoffer får fat i dem – forbud eller ej.«

Begge slår de fast, at det ikke handler om, at man ønsker, at flere skal bruge narkotika. 

»Det kan jo ikke bliver nemmere end det er i dag. En 12-årig kan gå ned på Istedgade og købe heroin, og pusherne er ligeglade. Det ville ikke ske, hvis vi havde et narkobolag« siger Jørgen Kjær og deler dermed mening med Christian Hvidt og Niels Westy.

Konservatives Tim Behnke afviser forslaget om et narkobolag. LA vil ikke tage stilling til det egentlige forslag, men er åbne for en debat. Det har ikke været muligt at indhente kommentar fra justitsminister Morten Bødskov, sundhedsminister Astrid Krag eller Pernille Skipper fra Enhedslisten.

Læs rapporten fra Global Commission on Drug Policy: www.globalcommissionondrugs.org/Report

Læs mere: www.b.dk/kronikker/stop-den-globale-narkokriminalitet

Hør mere: www.dr.dk/P1/Agenda/Udsendelser/2011/10/21142145.htm