EU-princip tømmer Rumænien for læger

Rumænske læger forlader landet i stort omfang.Foto: Marcin Wichary, Flickr.
Rumænske læger forlader landet i stort omfang.
Foto: Marcin Wichary, Flickr.

På to år er antallet af læger i Rumænien reduceret fra 20.000 til 14.000, skriver fagligt.eu. De nyuddannede søger mod bedre lønninger i andre EU-lande, og det skaber enorme problemer i den hjemlige sundhedssektor.

– Den fri bevægelighed er jo meget positiv for dem, der gerne vil rejse, men det er et kæmpe problem for de mennesker som for eksempel skal på hospitalet i Rumænien, fortæller Ruxandra Lupu Dinesen, Ph.d.-studerende ved Københavns Universitet.

EU-principper er vigtigst

Ifølge Christian Kjølhede, kandidat til Europa Parlamentet for de Radikale, er det naturligvis en udfordring for de fattige lande, at de kloge hoveder forsvinder, men hensynet til arbejdskraftens frie bevægelighed vejer dog stadigvæk tungest.

– Rumænien må acceptere, at deres borgere kan arbejde og bo, hvor end i Europa de vil, fordi det generelt er en fordel for alle. Giver det nogle udfordringer for Rumænien, jamen så er det jo EU’s medansvar at sørge for, at der kommer så meget gang i landet, at der vil være en interesse i at bo der, fortæller Christian Kjølhede.

Rumænien må acceptere, at deres borgere kan arbejde og bo, hvor end i Europa de vil, fordi det generelt er en fordel for alle.
Christian Kjølhede, kandidat til Europa-Parlamentet for de Radikale.

Han mener ikke, at vi må gå på kompromis med EU’s grundlæggende princip om arbejdskraftens frie bevægelighed. Samtidig understreger Christian Kjølhede, at migrationen i sidste ende er en fordel for Rumænien.

– De kommer fra et land, hvor der egentlig også er brug for dem, men den gavn de så har i andre EU-lande, den smitter positivt af på hjemlandet som følge af, at de er med til at gøre os alle sammen rigere og lave et mere integreret arbejdsmarked, fortæller han.

Den fri bevægeligheds defekt

For Rumænien har de åbne grænser betydet, at en lang række højtuddannede rejser efter højere lønninger i Central- og Nordeuropa.

Hvis du ikke har penge, så er du dømt til at dø på hospitalsgangen.
Ruxandra Lupu Dinesen, Ph.d.-studerende ved Københavns Universitet.

Samtidig er det rumænske sundhedssystem præget af et stærkt hierarki mellem ældre og nyuddannede læger, hvilket fører til utilfredshed.

– De yngre læger er rigtig frustrerede over det her system, hvor de ældre læger stadigvæk får de bedste jobs. De yngre har mistet tålmodigheden, og samtidig skriger eksempel Frankrig på flere læger. Så selvfølgelig tager de til udlandet, hvor de bliver værdsat og får bedre løn, vurderer Ruxandra Lupu Dinesen.

Den øgede mangel på læger, samt en gennemgribende korruption, har ført til et rumænsk sundhedssystem, som er yderst belastet.

– Du kan ikke komme på hospitalet, med mindre du har givet nogle penge. Bare for at sygeplejerskerne skal kigge på dig, så skal du lige give en lille smule først. Hvis du ikke har penge, så er du dømt til at dø på hospitalsgangen, forklarer Ruxandra Lupu Dinesen.

Vigtig debat

Normalt fremstilles den fri bevægelighed som en klar fordel for de nye EU-medlemsstater. I Europa-Parlamentet har man heller ikke for alvor taget debatten om de negative konsekvenser, som den fri bevægelighed kan have for de fattige lande. Og det er der en god grund til.

– Det går simpelthen imod logikken i den fri bevægelighed. Men det er en debat, man bestemt kunne gøre meget mere ud af, hvis man har en interesse i at få et mere afbalanceret syn på princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed, vurderer Mads Dagnis Jensen, Post. Doc. ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

Ifølge De Radikales kandidat til Europa-Parlamentsvalget, Christian Kjølhede, er det samtidig også nødvendigt for blandt andet Danmark, at der er adgang til udenlandsk arbejdskraft.

– Altså Danmark ville jo ikke kunne klare sig, hvis ikke man kunne hente læger udefra. Derfor er det i vores interesse at kunne få kompetente læger fra hele EU. Men så har vi også et ansvar i forhold til at højne eksempelvis uddannelsesmulighederne i de lande, som vi har gavn af arbejdskraften fra, understreger Christian Kjølhede.