Halsnæs: Spildevandsprojekt giver renere badevand i Isefjord

Mange fastboende og turister springer årligt fra badebroen og ud i Lynæs Havbad i Isefjord. De vil nu få endnu renere badevand, da ganske lidt af det rensede spildevand der før blev udledt i Isefjorden, vil finde vej hertil. 
Foto: Stig Vilhelmsen

Når skoleåret lakker mod enden, og den danske sommer nærmer sig, drager tusinde af danskere til landets sommerhusområder. En af dem findes i Halsnæs Kommune, hvor især havnebyen Hundested fyldes med badegæster, lystfiskere og fritidssejlere i sommermånederne.

En ombygning af kommunes spildevandshåndtering vil i fremtiden give endnu renere forhold for kommunens borgere såvel som områdets sommergæster, fortæller driftschef for Halsnæs Forsyning.

En omfattende ombygning

Halsnæs Forsyning har siden maj måned arbejdet på et omfangsrigt projekt, hvor to af kommunens rensningsanlæg er blevet nedlagt og forbundet til et tredje anlæg. Halsnæs Forsyning har ikke tidligere overskredet grænseværdierne for, hvad vandet må indeholde, men projektet skal gøre tallene endnu bedre, og badevandet endnu renere for badegæsterne i Isefjord:

– Projektet vil gavne vandmiljøet i Isefjord og skabe forbedret badevandskvalitet, siger driftschef for Halsnæs Forsyning Finn Ellegaard.

Læs også: Borgerforening: ”Fedtemøg skal tilbage på dagsordenen”

Ved ombygningen, vil udledningen af organisk stof og næringsstoffer som fosfor og kvælstof reduceres med 80 – 95 %. Størstedelen af spildevandsudledningen vil nu ske i Kattegat, hvor det rensede spildevand ikke vil have ligeså stor belastning på miljøet.

Ikke et badevandsprojekt

Forbedringerne af badevandskvaliteten har været en positiv sideeffekt, men ombygningen har aldrig været et badevandsprojekt, understreger Finn Ellegaard. Isefjord er først og fremmest et beskyttelsesområde, som kræver skærpet beskyttelse af vandmiljø, fugleliv og natur:

– Ved at vi beskytter vandmiljøet og producerer gode resultater, vil det selvfølgelig også forbedre badevandskvaliteten. Men som udgangspunkt er ombygningen ikke kommet ud af en tanke om turisme, siger Finn Ellegaard.

Et sårbart område

Det er ikke ligegyldigt om de danske rensningsanlæg overholder de fastsatte grænser for, hvor meget man må belaste havområderne med næringsstoffer. Idealet er naturligvis at udføre den bedst mulige rensning og udlede så lidt som muligt. Men først og fremmest er det vigtigt at finde de steder, hvor det belaster mindst muligt, fortæller Henning Mørk Jørgensen, rådgiver om vandmiljø, hav- og fiskeripolitik hos Danmarks Naturfredningsforening.

Læs også: Danmarks kyster skal være større turistmagneter

– Det er vigtigt at grænseværdierne for spildevandsudledning overholdes, og det er en grundlæggende præmis, at man får nedbragt belastningen af næringsstoffer i danske vandmiljøer. Flytter man udledningen af næringsstoffer fra et sårbart område som Isefjord, til en mindre sårbart område som Kattegat, er det en fordel i det store billede, siger Henning Mørk Jørgensen.

En miljømæssig god historie

Ombygningen af Halsnæs Forsyning vil fremover give en årlig besparelse på ca. 1,2 millioner. Sammenlægninger af mindre rensningsanlæg er sket i hele landet, og det er der ikke noget teknologisk smart eller nyt i. Det har dog alligevel vist sig at være en rigtig god løsning, fortæller Finn Ellegaard:

– Det er ikke fordi, der er tale om en teknisk smart løsning. Det er meget almindeligt at lukke rensningsanlæg og lave pumpestationer, og når der er tale om en så stor årlig besparelse, fylder økonomien selvfølgelig noget. Men det har også handlet om at udføre et projekt, der har kunnet forbedre driftssikkerheden og samtidig være en miljømæssig god historie, siger han.

Klik dig igennem området omkring Isefjord

Vil du vide mere om, hvorfor Isefjord er et beskyttet område, så tryk på billedet!