Fællesspisning som kur for ensomhed hos ældre: »Måltidet har en ur-evne til at skabe fællesskaber«

Fællesspisning kan afhjælpe ensomhed hos ældre. (Foto: Emilie Rosenkrantz de Lasson)

Kan en moderne påskefrokost med ingefærshots i snapseglasset, og hvor man deler bord med en håndfuld fremmede pensionister vise sig at være et godt middel mod ensomhed blandt ældre?

Københavns professionshøjskole afholder halvårligt en uge, hvor lokale seniorer over 60 år inviteres til fællespisning.

Arrangementet har egentlig til formål at træne de unge studerende på ernæring og sundheds-studiet i at afholde et stort event med mad henvendt til ældre.

Læs også: Fællesspisning hitter i København

En uventet sideeffekt er, at fællesspisningen er et godt våben i kampen mod ensomhed forklarer Rikke Lund, lektor i socialmedicin hos Center for Sund Aldring på Københavns Universitet.

– Det er ligesom bare en helt legal grund til at mødes, som ikke har noget at gøre med, at det er synd for én, fordi man er ensom, siger Rikke Lund.

Hun tilføjer, at fællesspisning er en god og afslappet ramme for ældre at danne sociale relationer i, fordi man om ikke andet kan mødes om måltidet.

Måltidet har en urevne til at skabe fællesskaber, fordi når vi spiser, er vi også fuldstændig på lige fod. Så betyder det ikke længere så meget, hvem man er, hvad man kan eller hvor man kommer fra. Vi er bare fælles om, at vi allesammen skal have noget at spise.
David Vincent Nielsen, ensomhedskonsulent hos Ældre Sagen

Den observation bakker studerende og tovholder på arrangementet Julie Hansen op om.

– At man spiser det samme mad skaber allerede et emne at tale om. Hvis nu man ikke kender hinanden på forhånd, så er det nemt lige at spørge “har du smagt denne her?” eller “skal jeg skænke for dig?’’. Det skaber noget hygge, at man hjælpes ad om måltidet, siger Julie Hansen.

De ensomme ældre 

Fakta om ensomhed

  • 350.000 voksne danskere er alvorligt ensomme
  • Af dem er de 50.000 over 65 år
  • Ensomhed blandt ældre udløses typisk af store livsændringer – pensionering, alvorlig sygdom og død
  • 3500 ældre dør hvert år alene uden pårørende
  • Ensomhed er årsag til at 770 mennesker dør for tidligt hvert år
  • Kilder: Ensomme Gamles Værn og Ældre Sagen

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 er 50.000 danskere over 65 år alvorligt ensomme.

Ensomhedskonsulent hos Ældre Sagen David Vincent Nielsen forklarer, at ensomhed blandt ældre kan skyldes mange ting.

For nogen skyldes det tab af førlighed, hørelse eller syn eller problemer med social kognition, der gør at de føler sig uden for i sociale sammenhænge. For andre kan ensomheden tage afsæt i livskriser som skilsmisse, alvorlig sygdom eller en pårørendes død.

Læs også: Risiko for ensomhed blandt ældre

Han tilføjer, at den vigtigste pointe er, at der er ikke kun én forklaring på ensomhed blandt ældre men mange forklaringer.

– Ensomhed er et meget komplekst problem, som ofte sameksisterer med alle mulige andre problemer, så der findes ikke kun én forklaring på, hvorfor en gruppe føler sig ensomme, siger David Vincent Nielsen.

Jeg snakkede lige med nogle deltagere, som havde været her sidste år, og de havde simpelthen fået en helt ny vennegruppe til det arrangement, som de nu rejser med.
Julie Hansen, studerende

Annette Zagal er en af de ældre, som deltager i fællespisningen på Københavns professionshøjskole på grund af det sociale aspekt.

– Jeg er selv blevet alene for et par år siden, og jeg har ikke en stor omgangskreds eller et stort netværk. Så jeg søger da nogle ting, så jeg kan snakke og hygge sig et par timer – også selvom jeg ikke nødvendigvis bliver venner med dem, jeg snakker med, siger Annette Zagal.

Moderne påskefrokost og nøddesteg

Det er en del af de studerendes uddannelse, at de på 2. semester får den opgave, at de skal lave et arrangement, hvor de skal lave mad til 100 mennesker med henblik på ældre mennesker og deres behov.

Udover maden har de studerende haft fokus på måltidsfællesskaber til arrangementerne.

– Måltidsfællesskaber handler, om at vi spiser sammen, skaber en nærhed over maden og snakker med hinanden. Vi sidder ikke bare og spiser i stilhed, men vi skaber en hyggelig stemning over måltidet, siger Simone Falck, som også har været en af de ansvarlige for arrangementet.

Læs også: De ældre vender tilbage til kirken for fællesskabet

De har oplevet, at det sociale samvær til fællesspisningen blomstrer i så høj grad, at det også har været kilde til nye venskaber.

– Jeg snakkede lige med nogle deltagere, som havde været her sidste år, og de havde simpelthen fået en helt ny vennegruppe til det arrangement, som de nu tager på rejser med, fortæller Julie Hansen.

David Vincent Nielsen bakker op om denne opfattelse af måltidet som social lim, fordi måltidet ifølge ham er en ukompliceret og demokratisk måde at mødes på.

– Måltidet har en ur-evne til at skabe fællesskaber, fordi når vi spiser, er vi også fuldstændig på lige fod. Så betyder det ikke længere så meget, hvem man er, hvad man kan eller hvor man kommer fra. Vi er bare fælles om, at vi allesammen skal have noget at spise, siger David Vincent Nielsen.

Begejstringen for fællespisningen var i hvert fald tydelig blandt de ældre, og mange af dem var gengangere, som regner med at deltage næste gang igen.

– Vi har allerede skrevet på evalueringen, at vi kommer igen næste gang, siger pensionist Ulla Stark entusiastisk.

Ønsker man at deltage, når arrangementet løber af stablen i efteråret, kan man tage kontakt direkte til Københavns professionshøjskole eller Ældre Sagens lokale afdeling på Østerbro.

Sådan gjorde vi: Artiklen udspringer af omtale af arrangementet på facebooksiden NørrebroLiv. Interviews med deltagere og studerende er udført ansigt til ansigt, og interviews med øvrige kilder er udført per telefon.