Snart begynder byggeriet af supercykelsti i Slangerup, der skal få flere til at tage cyklen

Cyklist på cykelsti. Billedet er ikke fra cykelsti på Københavnsvej. Foto: Anna Lohmann

Nu har cyklister, der bor i Slangerup og omegn noget at se frem til.

For i maj 2024 starter byggeriet af en cykelsti i begge retninger på Københavnsvej i Slangerup, står der i en meddelelse på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Cykelstien er en brik i et større projekt, der skal forbinde Frederikssund med supercykelsti-nettet, der går i hovedstadsregionen. Ruten kommer til at hedde Frederikssund-Farum.

Selvom cykelstien skal være en del af supercykelsti-nettet, så er der flere årsager til, at man har valgt at bygge cykelsti på netop denne rute.

Supercykelstier

  • Supercykelstier er et samarbejde mellem 28 kommuner, der arbejder på at lave et omfattende cykelstinetværk i hovedstadsregionen på tværs af kommunegrænser
  • Der cykles i gennemsnit 12 kilometer per tur på supercykelstierne
  • Der findes lige nu 16 supercykelstier
  • Den første supercykelsti, Albertslundruten, åbnede i 2012

Kilde: Supercykelstier.dk

Ifølge afdelingsleder for Vej og Trafik, Henriette Andersen, så bygges den med et ønske om at øge trafiksikkerheden på vejen.

– Det er en meget dårlig kørevej i forhold til, at der kører lastbiler derude. Så cyklister har følt sig rigtig klemt på Københavnsvej, siger hun.

Læs også: Efter 50 år: Kulhuse får længe ventet cykelsti

I kommunen har man ansøgt om at bygge cykelstien, som er blevet godkendt af blandt andet Vejdirektoratet, og det betyder også, at staten betaler ni millioner af det samlede beløb på 18 millioner.

– Vi har fået vores projekt igennem, fordi man har set i Vejdirektoratet, at det her havde potentiale, lyder det fra Henriette Andersen.

En af mulighederne med cykelstien i Vej og Trafik er, at det får cyklisterne til at føle sig mere sikre i trafikken, så flere cyklister får lyst til at benytte vejen fremadrettet.

– Det er lavet for borgerne, for pendlerne og for skolebørene, fortæller hun.

Motivation til at tage cyklen

Formanden for Plan og Teknikudvalget i Frederikssund Kommune, Kirsten Weiland (Fjordlandslisten), håber, at den nye cykelsti vil motivere flere til at tage cyklen.

– Grundlæggende håber jeg da, at det giver anledning til, at nogle flere får lyst til at hoppe op på cyklen, siger hun.

Kirsten Weiland fortæller, at man har en forventning om, at sammenhængen i cykelstierne vil hjælpe på motivationen hos borgerne.

– Også det her med, at man kan komme hurtigt afsted på cyklen og ikke kommer ud for meget trafik, specielt i myldretiderne, siger hun.

Cykelstien får også kritik. Det kan man læse i et læserbrev på Sjællandske, som er skrevet af formanden for Seniorrådet i Frederikssund Kommune, Lissi Gyldendahl.

De synes blandt andet, at prisen for cykelstien er for høj.

– 18,5 millioner synes vi godt nok er meget for at lave en cykelsti i Slangerup, hvor der i forvejen er afmærket med hvidt ude i siderne, siger Lissi Gyldendahl til NetAvisen.

Der er andre steder, der er bedre at bruge pengene, mener Lissi Gyldendahl. De har nemlig i Seniorrådet fået oplyst, at der cykler cirka 30 personer på vejen om dagen.

– Det er jo mange penge at bruge på 30 cyklister i døgnet, fortæller hun.

Antallet af cyklister på vejen

Det stemmer ikke overens med kommunens tal fra 2023, hvori der står, at der sidste år kørte mellem 55 og 117 cyklister dagligt på Københavnsvej, fortæller projektleder for byggeriet af cykelstien, Alex Nielsen.

Det gælder for 55 cyklister ude ved byzonetavlen, og 117 cyklister ved bymæssig bebyggelse.

Ifølge Alex Nielsen og Henriette Andersen forventer de en stigning i antallet af cyklister på vejen på 20-30 procent.

Planen for cykelstien på Københavnsvej

  • Cykelstien og fortov bliver lavet på strækningen fra rundkørslen ved Netto til Københavnsvej 37
  • Cykelstien skal være 2,25 meter bred og fortovet 1,5 meter i hver side af vejen
  • Prisen er 18 millioner kroner, og 50 procent gives i tilskud fra staten
  • I maj 2024 bygges cykelstierne fra lyskrydset ved Øvej til Københavnsvej 37
  • I 2025 bygges strækningen fra lyskrydset til rundkørsel

Kilde: Frederikssund Kommune

– Da vi sendte vores ansøgning for nogle år siden, skrev vi 20 procent. Men vi regner med, at der kommer mange flere til, når supercykelstinettet bliver udbygget, lyder det fra Alex Nielsen.

I Seniorrådet var man ikke gjort opmærksom på, at cykelstien bliver en del af supercykelsti-nettet, fortæller Lissi Gyldendahl, da hun bliver spurgt ind til det i interview med NetAvisen.

– Nå, det var jeg ikke klar over. Det synes jeg da giver lidt argument for at lave en cykelsti, siger hun.

– Så er det jo faktisk en brik i et større projekt. Det synes jeg, er et godt argument, for der er jo flere og flere, der cykler frem og tilbage på arbejde, og så tager de det der lange stræk og sætter en motor bag på cyklen, fortsætter hun.

Selvom Seniorrådet har været med til møde om cykelstien, så er denne information ikke blevet præsenteret, som ellers er en positiv nyhed for Lissi Gyldendahl.

– Jeg vil bare sige, at det synes jeg kunne have gjort projektet noget mere positivt, end det som vi umiddelbart har hørt. Men altså er det er jo bare min egen holdning. Det er ikke Seniorrådets holdning, lyder det fra Lissi Gyldendahl.

Mens byggeriet står på

En anden bekymring i Seniorrådet er de udfordringer, som byggeriet vil give trafikken.

– I det øjeblik man begynder at lave den cykelsti, så vil der jo være gener for trafikken, meget store gener for trafikken i hele Slangerup, siger Lissi Gyldendahl.

Projektleder for cykelstien, Alex Nielsen, har dog en plan for byggeriet, som skal foregå i etaper for at påvirke trafikken mindst muligt i perioden.

– Vejen den vil i anlægsperioden blive ensrettet ud af byen. Politiet skal selvfølgelig også godkende det, og så langt er vi ikke nået endnu, siger han.

Cyklister og gående vil kunne benytte stierne omkring Københavnsvej, imens byggeriet står på.

Frederikssund-Farum supercykelstien bliver 22 kilometer i alt, og man forventer, at den er færdigbygget i 2030.

Læs også: Mere fart på supercykelstien

Sådan gjorde vi: Journalisten så et opslag fra Frederikssund Kommune om, at byggeriet af cykelstien ville starte snart. Derefter fik hun telefonisk kontakt til formanden for Plan og Teknik, Kirsten Weiland, der henviste hende til Henriette Andersen i Vej og Trafik. Herefter blev der foretaget et fælles interview med Henriette Andersen og Alex Nielsen. Lissi Gyldendahl blev kontaktet, fordi journalisten så et læserbrev fra hende i Sjællandske. Alle kilder er kontaktet telefonisk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.