Farligt arbejde: Mænd kommer oftere til skade end kvinder

Der er forskel på mænd og kvinder, når det kommer til, hvilke jobs de tager. Det er en af grundene til, at flere mænd kommer til skade, mener Holger Delfs, forebyggelseskonsulent på ulykkesområdet hos Arbejdstilsynet. Foto: Valentina Jori.
Der er forskel på mænd og kvinder, når det kommer til, hvilke jobs de tager. Det er en af grundene til, at flere mænd kommer til skade, mener Holger Delfs, forebyggelseskonsulent på ulykkesområdet hos Arbejdstilsynet. Foto: Valentina Jori.

Når du går på arbejde, betyder dit køn noget i forhold til, om du er i risiko for at komme til skade på jobbet.

De seneste tal over anmeldte arbejdsulykker er fra 2014, og de viser, at 23.452 af de 40.674 anmeldte arbejdsulykker sker for mænd, mens kvinderne ikke kommer lige så ofte til skade på arbejdet. Her er der kun registreret 17.090 arbejdsulykker.

Det viser opgørelsen fra 2014 over anmeldte arbejdsulykker, som Arbejdstilsynet har udarbejdet.

Antallet af anmeldte arbejdsulykker i 2014:

Samlet antal: 40.674

Heraf 23.452 mænd og 17.090 kvinder

Kilde: Arbejdstilsynet

Det er der en helt naturlig forklaring på, forklarer Holger Delfs, forebyggelseskonsulent på ulykkesområdet hos Arbejdstilsynet.

– Det skyldes først og fremmest de risici, som er forbundet med erhvervene, hvor der er flest mænd og flest kvinder. Der er jo forskel på de jobs, som de to køn oftest varetager, siger han.

Læs også: De farligste brancher i Danmark

Det skyldes, at der er visse brancher, som er særligt farlige, forklarer Holger Delfs:

– Det er for eksempel byggebranchen, metal- og maskinfabrikker og godstransport. I de brancher sker rigtig mange af de alvorlige ulykker, og dem, der kommer til skade, er oftest mænd.

Når kvinderne er ude for ulykker, sker det oftest, imens de arbejder med mennesker.

– Kvinderne kommer oftest til skade i døgninstitutioner, hjemmepleje og daginstitutioner, men også i butikker, siger Holger Delfs.

Forsker: Naturlig forklaring på forskellene

Ifølge Kirsten Jørgensen, lektor emeritus og forsker i arbejdsulykker på DTU, findes der en helt naturlig forklaring på forskellen i antallet af arbejdsulykker blandt mænd og kvinder.

– Den ene grund er, at mænd i højere grad har den slags jobs, som giver anledning til ulykker. Den anden grund er, at kvinder er mere forsigtige. Det er de to mest markante forskelle.

Arbejdstilsynet vil ikke kommentere på tal om arbejdsskader fra 2015 eller starten af 2016 endnu, da man endnu ikke har bearbejdet tallene.