Flere mænd end kvinder arbejder hjemme

Flere mænd end kvinder vælger i dag at arbejde hjemme.
Foto: Pixabay

Flere mænd end kvinder vælger at arbejde hjemmefra. Det fremgår af nye tal fra Danmark Statistik. Det fremgår også, at hjemmearbejde er mere hyppigt i Region Hovedstaden end i resten af landet. Længere uddannelse betyder desuden, at man arbejder mere hjemme.

Ifølge Henrik Lambrecht Lund, der er forsker ved Center for Arbejdslivsforskning på Roskilde Universitet, vælger mænd i højere grad arbejde, hvor de selv kan bestemme over deres tid.

– Det kan være fordi, at mænd har en tendens til at søge karrierejobs. Desto højere karriere, desto mere prestigefyldt arbejde. Jo mere uafhængigt arbejde du har, jo større mulighed har du for at arbejde hjemme. Jeg tror, at mænd er mere autonome end kvinder, siger Henrik Lund.

Omvendt mener han, at kvinder får job, hvor de ikke på samme måde kan arbejde hjemme. Det samme mener Annette Kamp, der er forskningsgruppeleder for Center for Arbejdslivsforskning på Roskilde Universitet.

– Mange kvinder arbejder i omsorg og undervisning, hvor du ikke nødvendigvis kan arbejde hjemme, siger hun.

Edith Jacobsen, der er arbejdslivspolitisk chef for Djøf, mener, det er positivt, at flere mænd har hjemmearbejde.

– Det er modsatrettet i forhold til de sædvanlige kønsstereotyper, når man tænker på, at det typisk er kvinder, der er fleksible i forhold til familien. Tallene kunne jo vidne om, at mænd i stigende grad forsøger at være fleksible i forhold til familien, siger hun.

Mænd arbejder mere

Undersøgelsen fra Danmarks Statistik omhandler en periode på fire uger. 40 procent af mænd mellem 35 og 44 år har i den periode oplevet at arbejde hjemme mindst én gang. For kvinder i samme alder er andelen 36 procent.

– Det kan være fordi, at mændene simpelthen arbejder mere. Hvis mændene er i meget konkurrenceprægede erhverv, kan det også være, at man skal gøre sig gældende ved både at arbejde hjemme og på kontoret, siger Henrik Lund.

Både Annette Kamp og Henrik Lund peger på, at det højere antal hjemmearbejdende mænd kan skyldes, at de vælger en type arbejde, som i forvejen har tilbøjelighed til hjemmearbejde. Forskerne påpeger, at arbejdsmarkedet i forvejen er kønsopdelt på mange måder, blandt andet på lønområdet. Ifølge Henrik Lund er karrierejob tæt forbundet med det selv at kunne bestemme over sin tid.

– Når man har mulighed for selv at bestemme, hvor og hvornår man vil arbejde, så arbejder man generelt også mere. Det kan mænd have en tendens til at vælge, siger Henrik Lund.

Flest arbejder hjemme i hovedstaden

Personer med længere uddannelser har altså en tendens til at bo i hovedstadsområdet. Det kan forklare, hvorfor Region Hovedstaden ligger øverst på listen.

– Der er en overvægt af akademiske arbejdspladser i Region Hovedstaden i forhold til resten af landet. Der har man typisk har muligheden for at arbejde hjemme, siger Edith Jakobsen.

– Hvis man har nogle større skriveopgaver, kan det være en stor fordel at have ro. Så kan man sidde koncentreret og arbejde med det hjemme, siger hun.

Henrik Lund mener, at det kan virke ulogisk, at mange københavnere arbejder hjemme, når de har kortere til arbejde end i resten af landet. Ifølge ham handler det om, at mange ikke er bundet af deres arbejdsplads.

Når flere mænd end kvinder arbejder hjemme, kan altså skyldes, at mænd oftere har et arbejde, der tillader, at man kan trække sig, når man har brug for det.

Sådan gjorde journalisten: I forbindelse med en artikel fra Danmarks Statistik blev journalisten klar over, at der var flere mænd end kvinder i hjemmearbejde. Med tankerne henledt på de gamle dages hjemmesyerske, var det en spændende opdagelse. Derfor kontaktede journalisten to arbejdslivsforskere samt en repræsentant for en fagforening for at høre, hvordan de tolkede udviklingen.