FN: Danmark svigter mange døve børn

Dette barn har fået indopereret et Cochlear Implant (CI). CI hjælper til, at døvfødte børn får en kunstig hørelse ved hjælp af et avanceret elektronisk apparat, der sidder både inden i og uden på øret.
Foto: Bjorn Knetsch.

Verdensorganisationen FN’s Børnekomité udsendte den 29. september i år en rapport, der fortæller om tilstanden for børns rettigheder i Danmark. Her udtrykker komiteen bekymring over, at man i Danmark fraråder børn, der er født døve, at lære tegnsprog.

FN anbefaler i samme rapport, at alle børn, der er født døve, bør få muligheden for at lære at forstå og kommunikere på tegnsprog. Hos Danske Døves Landsforbund (DDL) mener de, at Danmark bør følge FN’s anbefaling.

– Det vigtigste hos os i DDL er, at døvfødte børn får en mulighed for at lære sprog helt fra start ved fødslen. Der skal være mulighed for at vælge tegnsprog til barnet, fortæller DDL’s landsformand, Lars Knudsen.

Stor fokus på talesprog de senere år

I 1993 foretog man den første operation med det såkaldte Cochlear Implant (CI) i Danmark. Det foregår ved, at man indopererer et avanceret elektronisk høreapparat i øret på patienten. Dette CI-høreapparat har både en indre og ydre del, og det medfører, at døve og svært hørehæmmede brugere får en slags kunstig hørelse.

Siden slutningen af 1990’erne har de fleste døve børn i Danmark fået en CI-operation. Lige siden har Socialstyrelsen anbefalet, at man fokuserer på at få udviklet et talesprog fremfor tegnsprog hos børn, der er født døve, men har fået en slags hørelse ved hjælp af CI.

Læs også: Tegnsprogtolke uddannes til arbejdsløshed

I Socialstyrelsens seneste anbefaling fra 2015 mener de stadig, at det vigtigste er at få udviklet et talesprog hos døvfødte børn. Det skal føre til, at de kan komme ud i en almindelig folkeskoleklasse og følge den normale undervisning. DDL mener dog, at den altoverskyggende fokus på talesprog kan være et problem.

– Døvfødte børns introduktion til taletræning kan være fint for nogle, men ikke for alle. Vi har set børn, der ikke har noget sprog til de er helt op til seks år gamle. Som jeg oplever det, er vi for ensidige i Danmark. Vi ved, det er enormt vigtigt at stimulere børn sprogligt mellem nul- og toårsalderen, men det kan også gøres igennem tegnsprog, fortæller Lars Knudsen.

Forældre til døvfødte børn skal inddrages mere

Socialstyrelsen lægger i deres anbefaling vægt på, at forældrenes rolle er vigtig, når det kommer til udviklingen af deres barns sprog. De anbefaler, at forældrene får en god rådgivning baseret på den eksisterende viden, så snart de opdager, at barnet har nedsat eller ingen hørelse.

Se også: TV: Døve i Danmark mister nyhedsplatform 

Alligevel mener DDL ikke, at forældre til døvfødte børn får nok information om de forskellige muligheder. De mener, at det primært skal være op til forældrene at vurdere, hvad deres barns behov er. Men i en situation, hvor forældrene er usikre, så skal der være uafhængig information om både tegnsprog og taletræning.

– Forældrene ved bedst i forhold til deres barn, og de skal selv vurdere, hvordan de skal kommunikere med det. Hvis forældrene ikke føler, at talekommunikation fungerer godt, så skal de have muligheden for at anvende tegnsprog som en måde at kommunikere med deres barn på. De bør få helhedsorienteret information om, hvad der er af muligheder i det her brede spektrum af sprog, fortæller Lars Knudsen.

Politiker: Det vil give mening at kigge på kritikken

DDL fortæller, at Socialstyrelsen kender til deres holdninger til dette område. Men de har endnu ikke fået svar fra hverken Socialstyrelsen eller regeringen i forbindelse med FN’s kritik fra den 29. september.

Regeringspartiet Liberal Alliances socialordfører, Laura Lindahl, siger dog, at hun formoder, at Børne- og Socialministeriet vil tage kritikken til efterretning.

– Når der kommer en kritik fra en anerkendt organisation som FN, så har jeg en formodning om, at ministeriet vil kigge på loven på området og revurdere, om der bør ændres noget. Det vil give mening, siger Laura Lindahl.

Sådan fungerer Cochlear Implant:

Her kan du lære om, hvordan CI fungerer inden i øret:

Tale er ifølge Cochlear Implant Foreningen en kombination af lyde, som indeholder forskellige frekvenser. Cochlear implantatet (CI) analyserer frekvensindholdet af talen og sender det via elektroderne i CI videre til hørenerven som elektriske impulser.

Kilde: Cochlear Implant Foreningen
Illustration: Zipfer