For få kampagner om organdonation kan koste liv

Der bliver afsat for få penge til at oplyse folk om organdonation. Sådan lyder konklusionen hos Transplantationsgruppen, der er en sammenslutning af flere patientforeninger. 

– Det er Sundhedsstyrelsen, der giver os vores økonomiske midler, og 340.000 kr. om året er ikke mange penge. Det er, hvad vi har at gøre godt med. Vi kan ikke sætte en kampagne i gang for de penge, siger formanden for Transplantationsgruppen, Jan Rishave. 

Netop oplysning omkring organdonation er essentiel, hvis flere danskere skal melde sig som organdonorer, mener formand for Transplantationsgruppen, Jan Rishave. 

De danske organdonorer hænger heller ikke ligefrem på træerne. I januar 2012 var 769.373 personer tilmeldt donorregistret ud af de cirka 5,5 millioner indbyggere, som bor i Danmark, og i 2011 stod 121 personer på venteliste til en organtransplantation. 

Vi har ingen penge

Formanden for Transplantationsgruppen efterlyser flere økonomiske midler fra Sundhedsstyrelsen, hvis opmærksomheden omkring organdonation skal skærpes, og flere skal tage stilling til om de vil være organdonerer eller ej.

– Vi vil meget gerne have nogen flere ressourcer, sådan så vi kunne gøre noget mere, siger han.

På grund af de begrænsede økonomiske midler har organisationen ikke særlig mange måder, de kan henvende sig til befolkningen på. 

– Vi laver en kampagne engang imellem, når vi kan få nogle penge til det, men vi har ikke nogle penge, så derfor går vores oplysningsvirksomhed utrolig meget på, at vi går ud og holder foredrag rundt omkring, forklarer Jan Rishave.

Oplysning nødvendigt, hvis flere skal donere

Transplantationsgruppen bakkes op af patientforeningen Danmarks Lungeforening, der også mener, at der skal bruges flere ressourcer på at få organdonation på befolkningens læber. Det er vigtigt at oplyse løbende, så folk får taget stilling til, om de vil donere deres organer, når de dør, mener Anne Brandt, direktør for Danmarks Lungeforening.

– Jeg mener ikke, at vi kan komme udenom, at vi skal tage stilling til organdonation, og at diskussionen bør hjælpes på vej ved at fastholde et konstant informationsniveau, så man får folk til at snakke med deres familier om det, siger Anne Brandt.

Anne Brandt fastslår, at det naturligvis er utrolig vigtigt at lave oplysningskampagner, men at det er mindst lige så vigtigt, at flere rent faktisk tilmelder sig donorregistret.

– Kampagner er én måde at oplyse på, men vi skal også sikre os, at vi høster frugterne fra oplysningskampagnerne, forklarer direktøren.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen.

Læs mere på:

Transplantationsgruppens hjemmeside