Forbrugerombudsmanden strammer kravene til Apple

Apple har, efter forhandlinger med Forbrugerombudsmand Henrik Øe, indvilget i at tilføje et afsnit til deres garanti. I en pressemeddelelse fra Henrik Øe fremgår det at:

”Forbrugerombudsmanden har accepteret de ændringer, Apple har gennemført, fordi forbrugeren nu kan se, hvilke fordele garantien giver udover de rettigheder forbrugeren har efter købeloven.”

 
Uklare regler
Forbrugerombudsmanden begrunder nødvendigheden af de strammere regler med, at den nuværende garanti ”var nærmest uforståelig, at det var svært at gennemskue, hvad der var garantiens indhold, og at garantien på visse punkter stillede forbrugeren ringere, end de er stillet efter købeloven.”
 
Med den nye tilføjelse håber man, at det fremover bliver nemmere for forbrugeren at gennemskue, præcis hvilke fordele Apples garanti giver, ud over det købeloven allerede sikrer.
 
”Jeg ser præciseringen af garantien som et væsentligt skridt i den rigtige retning. Det er vigtigt, at forbrugerne kan se, hvilke fordele garantien giver dem, så de ikke vildledes om deres rettigheder efter købeloven,” siger Henrik Øe.
 
 
Bedre vilkår for forbrugeren
Af pressemeddelelsen fremgår det, at den nye garanti helt specifikt giver forbrugeren tre fordele i forhold til tidligere:
 
– Tidligere var det forbrugeren, der måtte bevise, at der var en fejl allerede den dag, produktet blev købt – vel og mærke hvis Iphonen brød sammen efter 6-12 måneder.
Nu er det omvendt Apple der skal bevise, at der ikke var en fejl på produktet.
 
 Apple ejere kan nu få repareret et defekt produkt i garantiperioden, også selvom de er ude at rejse. Man kan altså få sit Apple produkt repareret i lokale forretninger i det meste af verden.
 
 Endelig kan forbrugere nu rejse krav mod Apple i tilfælde, hvor Apple ikke er sælger af varen.
 
Læs også: