Fordobling af voksenmobning i Gladsaxe kommune

Gladsaxe rådhus
I Gladsaxe Kommune har 12 % procent af de kommunale medarbejdere oplevet mobning.
FOTO: Ida Marie Leth Riis

En trivselsundersøgelse fra 2022 viser en fordobling i antallet af kommunale medarbejdere i Gladsaxe Kommune, som føler sig mobbet set i forhold til samme undersøgelse, der blev foretaget i 2019. I 2019 oplevede 6 procent af medarbejderne mobning inden for det seneste år, imens tallet lå på 12 procent i 2022.

Undersøgelsesskemaet blev sendt ud til alle kommunale medarbejdere og fik i alt 4250 besvarelser.

Kommunaldirektør i Gladsaxe kommune Ulrich Schmidt-Hansen udtaler, at de fra centraladministrationens side ikke vil melde noget overordnet ud til medarbejderne i kommunen, men han mener derimod, at løsningen ligger i den dialog, som finder sted på de enkelte arbejdspladser.

– Vi diskuterede på temamødet i hovedudvalget d. 19. april, hvorvidt der er behov for, at vi fra hovedudvalget skal sige, at nu skal alle gøre sådan og sådan. Det holder vi os fra, fordi vi ikke tror på, at centrale udmeldinger gør en forskel. Jeg tror på, at dialogen lokalt mellem medarbejdere og ledelse samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten gør en forskel. Det er dér, man kan løse det, siger Ulrich Schmidt-Hansen.

Forsker: Nødvendigt med samlet udmelding 

Bent Greve er tilknyttet institut for samfundsvidenskab og erhverv på Roskilde universitet og har blandt andet forsket i arbejdsmarkedet og velfærdsstaten. Han ser en fordel i, at der følges op på kommunale undersøgelser decentralt, hvis undersøgelsen har nogle delelementer, så man kan se, i hvilke områder mobningen eksempelvis opleves. På den måde kan man sætte ekstra indsatser ind der, hvor der er et problem. Han forholder sig dog mere skeptisk i forhold til kommunens valg om ikke at sende en samlet udmelding ud til de forskellige arbejdspladser.

– Jeg mener, at når en analyse viser en fordobling i antallet af medarbejdere, som føler sig mobbede, er man nødt til som minimum at melde ud til alle, at det skal man kigge på og gøre noget ved. Det skaber nemlig problemer for arbejdsmiljøet og for det at kunne tiltrække medarbejdere på længere sigt, hvis det ikke opleves som et trygt og godt arbejdsmiljø, udtaler Bent Greve.

Hvor stort et problem er mobning på arbejdspladser i Danmark?

En undersøgelse foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd Vive i 2021 viste, at 7,8 procent af danske lønmodtagere er blevet udsat for mobning på arbejdet inden for de sidste 12 måneder.

Undersøgelsen viste også, at 41,1 procent har været involveret i skænderier eller konflikter inden for de sidste 12 måneder, hvoraf størstedelen af disse konflikter (70,1 procent) drejede sig om fagligt indhold.

Kilde: Vive.dk

Opfølgning på de enkelte arbejdspladser

Ulrich Schmidt-Hansen udtaler, at de er overraskede og ærgerlige over stigningen i antallet af medarbejdere, som selv har været udsat for mobning men udtaler, at der ikke er blevet gjort en ekstra indsats for at løse problemet efter undersøgelsens resultater kom frem. Han fremhæver, at de i forbindelse med trivselsundersøgelsen har informeret alle ledere samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter om, hvad undersøgelsen går ud på, og klædt dem på i forhold til, hvordan man følger op på resultaterne.

– Vi følger op på den måde, at vi er meget klare overfor lederne samt tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, om at man skal følge op på undersøgelsens resultater ude i de enkelte afdelinger. Jeg sidder ikke og kontrollerer, om de har lavet handleplaner i en specifik afdeling. Jeg har tillid til, at ledelsen selv og medarbejderne kan finde ud af det.

Ulrich Schmidt-Hansen pointerer, at kommunen har en HR-afdeling, som man som arbejdsplads kan gøre brug af, hvis man har svært ved at følge op på resultaterne.

Læs også: (Mobning på jobbet kan koste dig ægteskabet)

Ulrich Schmidt-Hansen understreger, at der er nultolerance i forhold til mobning, men han kan ikke forklare, hvorfor der er sket en fordobling siden trivselsundersøgelsen i 2019.

– Jeg har ikke et godt svar på, hvorfor der er sket en stigning. I hovedudvalget sidder der medarbejderrepræsentanter, som har fingeren på pulsen, og der har vi talt om, der er sket et skred i, hvad man vil acceptere i forhold til, hvordan vi taler sammen. Det afgørende er, at hvis man har et problem med mobning ude på en arbejdsplads, så sætter man nogle handleplaner i gang, udtaler Ulrich Schmidt-Hansen.

 

Sådan gjorde vi: Journalisten har set, at Mediet SN.dk tidligere har skrevet om trivselsundersøgelsen i Gladsaxe Kommune, men de havde ikke snakket med kommunaldirektøren. Journalisten ville derfor gerne følge op på sagen og tog kontakt til kommunaldirektøren samt en forsker.