Forskellige arbejdsaftaler for vintertid

Natten mellem lørdag og søndag skal man arbejde den samme time to gange, når urene klokken 3 sættes en time tilbage. Der er forskel på lønforholdene mellem private og offentlige ansatte, når man har nattevagten natten til søndag.

»Når man er på arbejde fra klokken tolv til seks om natten på et plejehjem søndag, har man så været på arbejde seks eller syv timer?« fortæller Informationschef for fagforening og andelskasse Fag og Arbejde (FOA) Jens Jørgen Krogh om den tvivl, man kan være i efter endt arbejdsnat.

Han fortæller, hvordan de to årlige tidsskifte har givet overenskomstforhandlerne »grå hår« gennem tiden.

Offentlige får overarbejdsløn eller fritime
I dag er reglerne for offentligt ansatte, at din leder kan kræve, at du arbejder en time ekstra for at fylde den tabte time ud.

»Det betyder med andre ord, at du afslutter din tjeneste til normal tid efter den ændrede tidsregning,« fremgår det af en skrivelse fra Kommunernes Landsforening om arbejdsforhold ved skift mellem sommer og vintertid.

Løn for den ekstra time kan du få enten som pålagt overarbejde eller du kan kræve at gå hjem en time tidligere en anden dag.

Private får intet tillæg
Hvis du er ansat i det private får du løn som ved normalt arbejde for alle de timer, du har arbejdet. Den ekstra arbejdstime tæller dog ikke som overarbejde. I en skrivelse fra Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark fremgår det, at »der dog ikke ydes overarbejdstillæg i de tilfælde, hvor arbejdstiden på grund af den ændrede tidsregning bliver en time længere end den normale arbejdstid«. Der er altså intet tillæg i vente for privatansatte, selvom natten kan føles ekstra lang på søndag.