Forsker: Hash er moderne

Hashrygning er blevet smartere blandt de unge, hvilket skyldes, at flere mellem 16-24 indtager eller ryger rusmidlet.
Hashrygning er blevet smartere blandt de unge, hvilket skyldes, at flere mellem 16-24 indtager eller ryger rusmidlet.

Flere unge ryger hash og Morten Hesse, forsker fra Center for Rusmiddelforskning, mener at stigningen skyldes, at hash er blevet mere in blandt de unge. Stigningen af de unges hashforbrug fremgår af  Sundhedsstyrelsens rapport, Narkotikasituationen i Danmark 2013.

 – Mit hovedperspektiv på det er, at mode kommer og går. Ligesom stramme og brede bukser kommer og går, så kommer og går moden, med hensyn til stoffer og alkohol, siger Morten Hesse.

Unges hashforbrug indenfor et år

  • 2010: 18,9%
  • 2013: 23,9%
Se også: S: Et spørgsmål om tid, før vi får fri hash i København

Derudover nævner Morten Hesse, at den økonomiske situation i Danmark kan spille ind i stigningen. Pres på de unge og frygt for arbejdsløshed, kan være med til at påvirke tendensen. Dog fastholder han, at hovedårsagen til stigningen skyldes at hash er et modefænomen.

– Der kan være ting i samfundsudviklingen, som kan bidrage til det, men først og fremmest er det mode der kommer og går, fortæller Morten Hesse

 Det er bekymrende, da det jo har en masse konsekvenser for de her unge mennesker
Birgit Blum Andersen, souschef, behandlingscenter, Blå Kort Rold Skov

Fald i stoffer 2010-2013

  • Amfetamin: -1,2%
  • Kokain: -0,6%
  • Ecstasy: -0,1%
Legaliseringssnak påvirker

Birgit Blum Andersen, souschef for behandlingscenteret for misbrugere, Blå Kors Rold Skov, giver Morten Hesse ret i, at stigningerne kan skyldes at hash er blevet mere moderne.

Hun mener, at snakken om legaliseringen af hash, kan have været med til at gøre hashrygning mere populært og legalt blandt de unge.

-Det som de (de unge i behandling) jo ellers fortæller blandt de andre unge de færdes med, er at unge ikke ser hash som værende farligt eller skadeligt. Og så kan han (Morten Hesse) da måske have ret i, at man som samfund kan have svært ved at gøre noget ved det. Men jeg tænker, at man så mange steder snakker om, at man skal legalisere hash på en eller anden måde, at man skal tænke på den nationalværdi der ligger i, hvis man gør det.

Se også: Voxpop: Er danskerne klar til lovlig hash?

Mode med konsekvenser

Birgit Blum Andersen er ærgerlig over udviklingen.

-Det er bekymrende, da det jo har en masse konsekvenser for de her unge mennesker, mener Birgit Blum Andersen.

Hendes bekymring skyldes blandt andet, at de unge bliver afhængige af rusmidlet, hvilket på længere sigt vil få konsekvenser.

-Nu og her-konsekvenserne er der hvor det går ind og bliver en decideret afhængighed. Det er jo her vi ved, at de får svært ved, at koncentrere sig om alt det de skal, tilføjer hun.

Birgit Blum Andersen nævner kronisk koncentrationsbesvær og nedsat indlæringsevne, som nogle af de dokumenterede følger af et hashmisbrug.

Svært at ændre trends

Morten Hesse mener, at det er begrænset, hvad der kan gøres i kampen mod de unges hashforbrug:

-Vi kan påvirke tingene en lille smule, men vi kan ikke fuldt ud kontrollere, hvad unge mennesker gør og ikke gør. Hvis vi kunne det, så ville verden se anderledes ud, siger Morten Hesse.

Birgit Blum Andersen, mener at oplysning om konsekvenserne ved hashrygning rettet mod de unge, er forsøgt, og ikke er noget der virker.

-Der har været oplysning i mange år, og det virker tilsyneladende ikke så godt på de unge, så jeg kan være fristet til at sige; jamen der er måske ikke så meget man kan gøre. Andet end man kan forsøge dialog med de unge, fortæller Birgit Blum Andersen.

Rapporten viser at antallet af danskere, der har været indlagt til psykiatrisk behandling, hvor hash har været involveret, er mere end tredoblet de seneste 10 år. I år 2012 lå dette antal på godt 2000. Dette tal gælder 16-65 årige.