Årelang rottekrig fortsætter uden stor succes

forbudt
Denne brune rotte nyder godt af de milde vintre i Danmark. Foto: Jens Lodal

Antallet af anmeldelser af rotter i Danmark er steget de seneste år. Det viser tal fra miljøstyrelsens rottedatabase.

I Allerød har kommunen kæmpet mod rotterne i flere år. Og denne krig er endnu ikke vundet.

– Antallet af rotteanmeldelser har været jævnt stigende i kommunen de sidste mange år, fortæller miljøsagsbehandler i Allerød Kommune, Michael Ondraschek Pedersen.

Læs også: Rotteplage i kommuner: Gebyrer stiger markant

Dette er til trods for, at kommunen i 2019 lavede en handlingsplan for rottebekæmpelse. Her er et af målene at bekæmpe rotterne effektivt, og yde en hurtig indsats til borgerne efter rotterne er anmeldt.

ROTTEFAKTA:

  • Rotter formerer sig med en hastighed, der betyder, at et enkelt rottepar kan blive til næsten 1000 rotter på bare ét år.
  • Fra 2019 til 2020 er antallet af rotteanmeldelser steget med ca. 28% (fra 126.345 til 162.192)
  • I Allerød Kommune er antallet af rotteanmeldelser i samme periode steget med ca. 38% (fra 1010 til 1394)*
  • I Danmark findes der to rottearter: Den brune rotte (Rattus norvegicus) og husrotten (Rattus rattus)
  • Forsøg har vist, at et rottepar i praksis under optimale forhold kan formere sig og blive til cirka 862 rotter på bare ét år.
  • I Danmark er den mest alvorlige rotteoverførte sygdom Leptospirose (Weils sygdom). I ubehandlede tilfælde kan dødeligheden være ganske høj – omkring 10-20 procent, da Weils sygdom kan føre til svær blodforgiftning og gulsot. Sygdommen kan behandles med penicillin.

Kilde: Miljøstyrelsen og den fællesoffentlige rottedatabase
*tal fra Allerød Kommune leveret af miljøsagsbehandler i Allerød Kommune, Michael Ondraschek Pedersen

Flere borgere i Allerød Kommune fortæller, at kommunen er hurtig til at reagere på deres rotteanmeldelser.

– To gange har jeg set og anmeldt rotter i nærområdet. Begge gange er kommunens skadedyrsbekæmper kommet dagen efter for at sætte rottefælder op, fortæller Kurt Koudahl Petersen, der bor i Allerød.

Men til trods for kommunens hurtige reaktion, betyder det varmere vejr flere rotter. Kommunens antal af rotteanmeldelser er derfor steget. Og det kan være farligt.

Rotter føder løs under milde vintre

En af forklaringerne på det danske rotteboom kan være det milde vintervejr, vurderer skadedyrsbiolog Jens Lodal.

– Den generelle stigning i antal rotter kan forklares med de varme vintre. Den normale ynglesæson for rotter er fra marts-april til omkring oktober-november, men de milde vintre, som vi oplever nu, gør, at rotterne også kan få unger hele vinteren, forklarer han.

Læs også: Sådan undgår du, at rotterne danser på bordene

Jens Lodal havde derfor forventet det stigende antal af rotter. De seneste vintre har hverken haft vedvarende snedække eller frost, som ellers gør at rotterne får sværere ved at finde mad.

– Det varme vejr giver rotterne en kæmpe fordel. Og så får vi en eksplosion af rotter. For rotter udnytter enhver mulighed for at blive flere, slår han fast.

Rotter bærer sygdomme og efterlader ekskrementer

Jens Lodal forklarer, at rotter er bærere af mere end 50 sygdomme. Disse sygdomme kan blive overført til mennesker gennem deres ekskrementer og urin.

Han forklarer, at gnaverens evne til at formere sig hurtigt kan blive et problem.

– Det bliver et problem, når vi ikke sørger for at følge med i bekæmpelsen af rotterne, vurderer Jens Lodal, der har forsket i rotter i mere end 30 år.

Naturstyrelsen har normalt fokus på rottebekæmpelse særligt forår og efterår. Her kommer de blandt andet med gode råd til bekæmpelse af rotter gennem annoncer i lokalaviser. Men det er ikke nok ifølge Jens Lodal.

– Vi skal gøre noget for at bekæmpe rotterne hele året rundt, mener han.

Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det. Det kan du gøre på borger.dk.

Sådan gjorde vi: Efter gamle artikler afslørede, at Allerød Kommune tidligere har kæmpet med rotteproblemer, ønskede journalisten at undersøge kommunens nuværende rottestatus.