Fulde unge i færre trafikuheld

Færre unge, ender med at komme til skade i trafikken på grund af alkohol.  Foto: www.sikkertrafik.dk
Færre unge, ender med at komme til skade i trafikken på grund af alkohol.
Foto: www.sikkertrafik.dk

Der er sket et fald i antallet af unge der kommer til skade i trafikken, på grund af spiritus, det drejer sig om unge fodgænger eller førere mellem 18-24 år med en promille på over 0,5. Her er sket et fald fra 30 % til 25 % fra 2011 til 2013. Samlet set er antallet af førere og fodgænger der kommer til skade i trafikken, med en alkohol-promille på over 0,5 faldet med to tredjedele  fra 1070 til 361, alt sammen ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Rådet for Sikker Trafik er en organisation der arbejder med det princip at “én dræbt eller tilskadekommen i trafikken principielt er én for meget” ifølge deres rapport “Hver ulykke er én for meget”.

-Men helt grundlæggende er det interessant med faldet i spiritus ulykker, men helt generelt har unge en højere risiko uanset spiritus eller ej, fordi de har manglende rutine og erfaring siger Jesper Sølund Dokumentationschef i sikkertrafik.

Han gør opmærksom på at unge generelt er overrepræsenteret i trafikulykker, men ser det som en positiv historie, at der er sket et fald blandt spiritus relaterede trafik ulykker.

Han fremhæver selv tal fra Danmarks Statistik med unge billister i personskadeulykker, der viser at siden 2011 er antallet af spiritus påvirkede førere er faldet med 41 %, mens at tallet for ikke påvirkede er faldet med 14%.

Det er især de 18-19 årige der er i fare for at ende i ulykkes statistikken med eller uden alkohol i blodet.

-De 18-19-årige har 5-8 gange så stor en risiko for at komme ud for en ulykke i forhold til deres forældre siger Jesper Sølund.

Alkoholen har dog ikke den samme effekt på en 18-årig som en på 45.

-Netop hvis man hælder alkohol på disse unge bilister, så eksplodere deres risiko, på grund af deres manglende erfaring, mens en 45-årig har en meget mindre risiko forøgelse siger Jesper Sølund.