Guide: Undgå fratræk i efterlønnen, når du arbejder frivilligt

Det kan være svært for efterlønsmodtagere at navigere rundt i reglerne for frivilligt arbejde.
Foto: Flickr.

Siden 1. januar 2018 har efterlønsmodtagere haft mulighed for at arbejde frivilligt 15 timer om ugen eller 65 timer om måneden, uden at de trækkes i ydelsen.

Aftalen blev lavet mellem regeringspartierne, S, DF og Radikale i december sidste år og skal sikre, at efterlønnere kan bidrage positivt til det frivillige Danmark. Men i modsætning til folkepensionister er der som efterlønner flere begrænsninger for, hvilken form for frivilligt arbejde du må udføre, og hvor ofte du må gøre det.

Man skal ikke tro, at fordi man gør noget ulønnet, kan man gøre det uden at blive modregnet i sin efterløn

Gitte Bek Frandsen, konsulent i 3Fs a-kasse

– Mange efterlønnere falder i, fordi de ikke er helt klar over, hvilken type organisation der er tale om. Selvom man ikke får løn for sit arbejde, betyder det ikke, at vi bare kan anerkende det som et frivilligt arbejde. Man skal ikke tro, at fordi man gør noget ulønnet, kan man gøre det uden at blive modregnet i sin efterløn, siger Gitte Bek Frandsen, der er konsulent i 3Fs a-kasse.

Efterlønnere risikerer at miste en del af deres efterløn, hvis de overtræder reglerne. Derfor guider vi dig her igennem reglerne, så du ikke går i fælden.

1. Du skal arbejde i en frivillig organisation, forening eller lignende

Frivillige organisationer er ikke fastlagte i lovgivningen og kan nedlægge sig selv. De er non-profit og må altså ikke skabe overskud.

Derudover skal det frivillige arbejde være en betydningsfuld del af organisationens grundlag. Den frivillige organisation er også kendetegnet ved at være bygget op af gratis medlemskaber, og hos langt de fleste er bestyrelsen frivillig og ulønnet.

Som noget nyt skal organisationens overskud ikke længere nødvendigvis gå til et velgørende formål. Det betyder blandt andet, at de fleste idrætsforeninger nu også kvalificerer sig som frivillige organisationer.

Den frivillige organisation kan f.eks. være en idrætsforening, kulturforening eller humanitære og sociale organisationer.

2. Det du må lave – og ikke lave

Der skelnes mellem to former for frivillighed. Den ene er frivillige aktiviteter og den anden er frivilligt, ulønnet arbejde.

Laver du frivillige aktiviteter, udfører du arbejde, der ikke udbydes som almindeligt lønarbejde. Det kan eksempelvis være på sociale cafeer, indsamling af penge til organisationer eller at være besøgsven.

Frivilligt, ulønnet arbejde laver du i en almennyttig organisation, og det er i sagens enkelthed lønarbejde, der udføres frivilligt.

For begge typer arbejde gælder det dog, at du ikke må udføre tunge, administrative opgaver. Det kan f.eks. være HR-arbejde, økonomistyring eller ledelse. Det betyder, at du eksempelvis ikke må agere revisor i den almennyttige organisation, men derimod gerne må lægge frivillige timer bag receptionen og udføre receptionistopgaver. Et andet eksempel er, at du gerne må indsamle penge til organisationen og dens formål eller koordinere andre frivillige, men du må ikke administrere andre medarbejderes løn.

3. Undgå bøvl med a-kassen

Den største udfordring for langt de fleste efterlønnere ligger i kommunikationen med a-kassen. Det er nemlig vigtigt, at du oplyser din a-kasse om, at du laver frivilligt arbejde og nøje beskriver, hvad du laver, og hvor og hvor ofte du laver det.

– Det største problem for vores frivillige og potentielle frivillige er a-kassernes tolkning af reglerne, der ofte er meget forskellig, siger Lars Linderholm, der er afdelingschef i Frivilligafdelingen hos Ældre Sagen.

Konsulent i 3Fs a-kasse Gitte Bek Frandsen medgiver, at det kan være svært at finde rundt i, hvilke regler der gælder.

– Vi kan ikke rådgive om noget generelt, men kan bare sige, at det er forskelligt fra sag til sag. Det er derfor vigtigt, at man tager kontakt til sin a-kasse og forklarer situationen, så vi kan dykke ned i det, siger hun.

Også hos brancheorganisationen Danske A-kasser opfordrer man efterlønnere til at tage kontakt til deres a-kasse som noget af det første.

– Hvis man er i tvivl, om man må noget, er det bare med at ringe sin a-kasse op og finde ud af, om arbejdet holder sig inden for skiven. Det er det simple råd, siger direktør Verner Sand Kirk.

Er du stadig på helt bar bund, står Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) klar til at hjælpe. Her har man specialiseret sig i netop at vejlede frivillige i at finde rundt i regeljunglen.

Du kan finde flere guider og gode råd på centrets hjemmeside.