Her er det farligste job i Danmark

I 2014 er slagterier den branche med det højeste antal anmeldte arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigelsen. Foto: Pixabay
Slagterier er den branche med det højeste antal anmeldte arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede.
Foto: Pixabay

Danmarks farligste job er slagterimedarbejder – hvis man måler på antallet af anmeldte arbejdsulykker.

Det viser de seneste tal fra Arbejdstilsynets rapport fra december 2015. Rapporten opgør antallet af anmeldte arbejdsulykker i 2014 per 10.000 beskæftigede fordelt på 36 branchegrupper.

Der er klart en god grund til at prøve at forebygge knivskaderne, så meget som muligt, da der er relativt mange af dem på netop slagterierne
Peter Hasle, professor og arbejdsmiljøforsker på Aalborg Universitet

Især knive forårsager arbejdsskader på slagterierne.

Hvad er en arbejdsskade?

Der er to forskellige typer skade:

  1. Arbejdsulykker
  2. Erhvervssygdomme

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår pludselig eller uventet i forbindelse med arbejdet.

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen opstå på grund af påvirkninger gennem kortere eller længere tid.

Kilde: www.sygdom.dk

– På slagterierne skyldes arbejdsulykker i høj grad, at medarbejderne har meget manuelt arbejde med kniv, hvor man får mindre skader. Når man har sår, kan man ikke udføre sit arbejde og bliver derfor sygemeldt. Det er årsagen til, at slagterierne ligger relativt højt i antallet af arbejdsulykker i forhold til andre brancher, forklarer Peter Hasle, professor og arbejdsmiljøforsker på Aalborg Universitet.

Læs også: Farligt arbejde: Mænd kommer oftere til skade end kvinder

Tre gange så mange anmeldelser som gennemsnittet 

På trods af at antallet af arbejdsulykker er faldet svagt over de seneste år, er slagterierne stadig den branche med flest arbejdsulykker per medarbejder. Slagterierne er desuden den branche med flest erhvervsygdomme per medarbejder. Der er næsten tre gange så mange anmeldte arbejdsulykker og erhvervssygdomme i slagteribranchen som gennemsnittet for alle erhvervsbrancherne, viser tal fra Arbejdstilsynets rapport.

– Det skyldes, at slagterierne er et af de steder, hvor der stadig er en høj grad af ensidigt gentagende arbejde, som foregår i et højt tempo. Det medfører nedslidning af skulder, albue og ryg, forklarer Peter Hasle.

Læs også: Her er de farligste brancher i Danmark

Alvorlige arbejdsulykker

Mens slagteri er den branche, der har det højeste antal anmeldte arbejdsulykker set i forhold til beskæftigelsen, er det ikke slagteriarbejderne, der står for størstedelen af alvorlige arbejdsulykker, der har medført tre ugers sygemelding eller mere.

Det gør til gengæld bygge- og anlægsbrancherne; vand, kloak og affald samt politi, beredskab og fængsler, viser de seneste tal fra Arbejdstilsynet.

Herunder kan du se de 10 farligste job i Danmark.

10-farligste-rigtigt