Hjernetumordag skal hjælpe pårørende

Det er ikke let at være pårørende til en person med hjernekræft. Til tider kan man risikere selv at blive syg.

»Det er meget forståeligt, at det er meget udfordrende at være pårørende til en hjernekræftpatient. Depression og stress er nogle af de problemstillinger, pårørende møder«, siger rådgivningsleder i Kræftens Bekæmpelse Vivi Brandt Rasmussen.

Når konen bliver sygeplejerske

Den dobbeltrolle, der ofte følger med at være pårørende, kan være svær at håndtere. En hjernekræftpatient har typisk brug for, at ægtefællen eller kæresten hjælper med personlig pleje som for eksempel bad. 

Det slider på forholdet, at man på den måde er ægtefælle og plejer på samme tid.

»Man kommer ud i nogle dilemmaer, som udfordrer ethvert menneske«, siger Vivi Brandt Rasmussen.

Det er individuelt, hvordan man tackler den situation, men Vivi Brandt Rasmussen understreger, at det er meget vigtigt, at man taler med andre om sine tanker og problemer. 

Netværk mod depression

Det er også vigtigt, at man har nogle i sin omgangskreds, som kan tilbyde hjælp til praktiske ting som indkøb, da man ofte skal klare både job og daglige gøremål alene, fordi ens samlever er syg. Oven i det kommer opgaven med at støtte den syge og selv håndtere sygdommen. 

»Det kan gøre, at man bliver stresset og øger risikoen for depression«, siger Vivi Brandt Rasmussen. 

Afhængig af hvor i hjernen, kræften sidder, kan man blive lam, få forstyrrelser i balanceevnen, føleforstyrrelser, epileptiske anfald eller forandringer i personligheden. 

Særligt personlighedsforandringer er ifølge Vivi Brandt Rasmussen svære at håndtere for pårørende:

»Det er en bred vifte af ting, man som pårørende kommer i kontakt med, og derfor er det svært at undgå, at man kommer I en situation, hvor man selv kommer I krise eller bliver stresset.«

I forbindelse med hjernetumordagen bliver der om kort tid lanceret en hjemmeside med blandt andet netværk for pårørende.

»Det at kunne tale med andre i samme situation har også betydning: Det at kunne blive genkendt med nogle af de tanker, problematikker og praktiske udfordringer, man står i som pårørende«, siger Vivi Brandt Rasmussen om netværket. 

På landsplan er 1.100 ramt af hjernekræft.