Hver fjerde 7. klasses elev i Rudersdal føler sig mobbet. Kan have store konsekvenser, siger mobbeforsker

Mobningen blandt 7. klasses elever i Rudersdal er steget. Mobbeforsker er ikke overrasket. Foto: Josefine Overbye

 

Ondt i maven, ulykkelighed og grimme beskeder på internettet. Det er noget flere elever i 7. klasse i Rudersdal Kommune oplever ifølge ny undersøgelse. På blot et år er andelen af elever, der føler sig mobbet steget fra 15 til 26 procent af de adspurgte. Samtidig er andelen af elever, der har mobbet andre elever, steget fra 5 til 13 procent, og andelen af elever der har sendt beskeder eller billeder for at gøre andre kede af det eller bange steget fra 1 til 7 procent. Det viser tal for ungeprofilundersøgelsen, der er lavet af Organisationen BørneUngeLiv.

Cand Jur, PhD og mobbeforsker Helle Rabøl Hansen er ikke overrasket og siger det kan have store konsekvenser for dem der bliver mobbet.

– På sigt kan mobning simpelthen medføre sorg og ulykkelighed, og det er særligt svært i ”tvungne” fællesskaber. Den mobbede bliver forhindret i at være med i det sociale, og det kan skade selvværdet.

De tvungne fællesskaber er skoler og arbejdspladser, hvor man skal deltage i fællesskabet. Her er eksempler som fritidssport nemmere at melde fra overfor, da man nemmere kan melde sig ud.

Man er derfor i et frygteligt dilemma, da man på den ene side skal deltage, men samtidig ikke kan grundet eksklusion fra samme fællesskab. Det kan også skade motivationen for at gå i skole, siger Helle Rabøl Hansen.

Læs også: Hver sjette gymnasieelev i Rudersdal ryger hash mindst én gang om måneden

– Jeg er ikke overrasket over tallene. For det passer jo med de tal, vi ser på landsplan. Det her er jo også en corona generation, så det kan have været med til at forstærke tendensen.

Corona nedlukningerne er ikke en hovedårsag, men kan være en forstærker, fordi de unge er blevet isoleret og derfor har skullet starte forfra med deres relationer, fortæller Helle Rabøl Hansen.

Ifølge Helle Rabøl taler tallene ind i den samlede stigning på mistrivsel.

– Det her taler ind i den samlede mistrivsel, som har været stigende de sidste 7-8 år.

Fakta om mobning.

– Mobning defineres som en magtfuld gruppes eller enkeltpersons gentagende aggressive, nedgørende adfærd overfor en person eller kammerat med mindre magt.

– Børn, der udsættes for mobning, har øget risiko for at udvikle depression, angst, psykose, selvskadende adfærd og øget risiko for selvmord.

Kilde: Sundhed.dk

Det er uheldige tal

Selvom 26 procent er lavere end landsplan, hvor tallet er 27,7 procent, er det stadig for højt. Det siger ungechef i Rudersdal Kommune, Gitte Næsbøl Magnus.

– Det er et uheldigt tal. Det er noget, vi tager alvorligt, og vi synes jo, at 26% er for højt i forhold til folk, der føler sig mobbet.

Læs også: Fordobling af voksenmobning i Gladsaxe kommune

Ung i Rudersdal, der er en del af kulturområdet i Rudersdal, stiller sig til rådighed og vil gerne hjælpe skolerne, men det er i sidste ende skolernes ansvar at få løst problemet.

– Det ligger primært på skolerne. Vi vil gerne hjælpe til, men det er jo skolernes hverdag.

Børneprofilundersøgelsen bliver lavet årligt og er lavet i 48 forskellige kommuner.

Sådan gjorde vi: Vi faldt over børneprofilundersøgelsen for Rudersdal kommune for 2023. Vi gennemgik tallene og faldt over tallene for mobning af elever i 7. klasse. Dernæst tog vi kontakt til SSP-konsulenten i kommunen, der gav os nummeret til ungechefen. Interviewet blev foretaget telefonisk. Efterfølgende fandt vi en mobbeforsker og udførte interviewet telefonisk.