iPads tvinger lærere til at nytænke undervisning

Elever fra 1.i på Odder Gymnasium har siden skolestarten i sommers skiftet skolebøgerne ud med iPads. Nu skal forsøget evalueres, og ifølge Yago Bundgaard, tovholder på projektet, så er forsøget blevet godt modtaget af både lærere og elever. Brugen af iPads har skabt en mere varieret undervisning, og i trivselsundersøgelser klarer 1.i sig bedre end de andre klasser.

– Lærerne synes, det er spændende, men de skal også tænke deres praksis igen, og det er selvfølgelig også krævende. Vi kan ikke google os til ret meget, så vi er nødt til at finde ud af det selv, fortæller pædagogisk leder Yago Bundgaard.

Forsøget på Odder Gymnasium er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning og derudover følger en forskergruppe fra Aarhus Universitet projektet. Birkerød Gymnasium og Ørestad Gymnasium er også med i projektet, og på Ørestad Gymnasium er brugen af iPads så populær, at gymnasiet er blevet det mest søgte.

Læs også: iPads hitter på top-gymnasium

Ideen med projektet på Odder Gymnasium var at undersøge, hvordan eleverne kan være producenter af viden eller konstruere faglig viden på en ny måde.

– I den daglige time kan vi bruge apps til små øvelser, som kan afsluttes i samme time. Jeg kan holde et oplæg om konservatismen som ideologi, og så kan jeg bede eleverne om at lave en valgvideo for et konservativt parti, og vi kan evaluere den. Det kan vi alt sammen gøre inden for 70 min. Hvis der er en enkelt faktor, som påvirker skoleelevernes hverdag, så er det variation, fortæller Yago Bundgaard, der selv underviser i samfundsfag.

Tablet’en nyttig i idræt

iPad’en er ikke tænkt i en uddannelsesmæssig ramme, og det giver nogle mangler i forhold til programmer. Der mangler fx programmer til de naturvidenskabelige fag, men i samfundsfag, dansk, engelsk og historie bliver tavlecomputeren flittigt brugt. Selv i idræt bliver tabletten brugt aktivt på Odder Gymnasium. Tidligere skulle eleverne skrive en udførlig instruktion af et godt højdespring. Nu kan eleverne i stedet lave en videooptagelse af det gode spring.
De manglende programmer har gjort lærerne kreative i undervisningen. Et eksempel er dukketeater-programmet Puppet Pals, som eleverne bruger til diskussion i klassen.

– Det er egentlig en app, hvor man kan lave et dukketeaterstykke, men vi bruger den til at lave et fagligt tvist.  Baggrunden bliver fx en videnskabelig model, og figurerne kan bruges til at forklare den model. App’en er egentlig lavet til leg, men så tager vi og bruger den i en faglig sammenhæng, forklarer Yago Bundgaard.

Men brugen af underholdningsprogrammer i undervisningen kræver også, at læreren stiller klare krav til eleverne.

– Når jeg bruger sådan et dukketeater-app, der er lavet i et rimeligt barnlig miljø, så er jeg som samfundslærer nødt til at være klar over, hvad jeg forventer af eleverne, for at det ikke skal gå op i tant og fjas. Der skal være balance i at trække på den intuition, det er at lege, og så et fagligt seriøst arbejde, siger Yago Bundgaard.

Facebook, Angry Birds og Fruit Ninja er velkendte tidsfordriv for de fleste unge, og eleverne på Odder Gymnasium skiller ikke ud, erkender Yago Bundgaard:

– Vi må besinde os på, at det er en del af den ungdomskultur, som vi som skole også er en del af. Så de unge mennesker spiller, og de er på Facebook. Men i og med at iPad’en ligger ned på bordet, er det meget enkelt for mig som lærer at bede Jesper om at lade være med at være på Facebook.

Læs også: iPads styrker koncentrationen i klasseværelset

Sjovere undervisning med tablets

På Birkerød Gymnasium har iPads også været del at et forsøg, hvor også elektroniske tavler og nytænkning af klasselokalet har været på dagsordenen. På Birkerød Gymnasium havde man problemer med, at eleverne spillede meget i starten, tovholder på projektet, Klaus Jakobsen, fortæller, at lærerne satte hårdt mod hårdt, og nu spiller eleverne kun i frikvartererne.

– Fordelen er, at iPad’en giver sjovere undervisning, som eleverne siger. Det giver en øget motivation for at dykke ned i et fag, fordi sanserne bliver aktiveret. Helt lavpraktisk betyder det, at alle har deres noter med og kan finde dem fordi de ligger samlet på tabletten, siger Klaus Jakobsen, der er HR-chef og underviser i erhvervsøkonomi.

– Lysten til at lære virker større hos eleverne, så må vi håbe, at det også resulterer i bedre karakterer griner Klaus Jakobsen, der ser potentiale i tavlecomputere. Birkerød Gymnasium har som følge af forsøget tilbudt skolens 120 lærere iPad’s til de, der har lyst, og 90 har takket ja til tilbuddet.

Selvom forsøget er gået godt i Odder, så tvivler Yago Bundgaard på, om iPads skal indføres i alle fag og klasser, blot fordi tablets er populære nu:

– Mit bud er, at eleverne vil begynde at tage mange forskelligartede redskaber med i skole, og nu er det iPads, men hvordan ser det ud om to år? Der er måske en anden enhed som giver mening. Det, vi skal kunne som skole, er at undervise i et varieret miljø, hvor der er iPads, Androids tablets og bærbare. Udfordringen er, hvordan vi udøver den mangfoldighed frem for at definere en bestemt teknologisk ramme.

(Foto: Odder Gymnasium)

Læs også:

Apple lancerer digitale lærebøger

Skole køber iPads til elever for 100.000 kr.

iPads til nordsjællandske vuggestuebørn