Japanske toiletter er populære blandt ældre

Wellness-toiletter med hæve-sænkbarfunktion både er populært blandt de ældre og personalet på rehabiliteringscenteret i Hellerup. Derfor vil Københavns Kommune nu installere de intelligente toiletter på fem plejehjem. Foto: morguefile.com
Wellness-toiletter med hæve-sænkbarfunktion både er populært blandt de ældre og personalet på rehabiliteringscenteret i Hellerup. Derfor vil Københavns Kommune nu installere de intelligente toiletter på fem plejehjem. Foto: morguefile.com

Et intelligent toilet, der både kan vaske, tørre, hæve og sænke, er en stor succes på et rehabiliteringscenteret i Hellerup. Både personalet og de ældre borgere nyder begge af det intelligente toilet bedre kendt som japanertoilettet. Derfor vil 60-65 hæve- og sænkbare toiletter blive installeret inden årets udgang på fem plejehjem i Københavns Kommune. Hos Rehabiliteringscenteret på Østerbro er sosu-medarbejder Sanne Ørnfeldt Andersen meget begejstret for de hæve-sænkbare wellness-toiletter:

– På grund af hæve-sænkefunktionen bruger vi ingen kræfter på at hjælpe borgerne på toilettet. Toilettet gør det hele for os, og derfor ender vi ikke i unaturlige stillinger. Så det er en kæmpe hjælp.

Gavner de ældre

Hos rehabiliteringscenteret har man afprøvet forskellige intelligente wellness-toiletter i et års tid. Men wellness-toilettet med hæve-sænkbare funktioner er det, der vækker størst begejstring. Wellness-toilettet kan nemlig både vaske og tørre dem, samtidig med at det har hæve-sænkbarfunktionen:

– Personalet sparer kræfter, og det er nemmere for borgerne, fordi de ikke skal bruge så mange kræfter. Man kan hæve toiletterne, så de passer til den enkeltes borgers højde.

Læs også: Fremtidens plejehjem har automatiske gulve

Udover at wellness-toiletterne hjælper de ældre borgere rent praktisk, øger det også deres livskvalitet. De ældre borgere kan nemlig i højere grad selv klare deres toiletbesøg, og det giver dem en succesoplevelse, forklarer Hannah Duckert Hjorth sygeplejefaglig Konsulent hos Københavns Kommune, Sundhed og Omsorgsforvaltning:

– Borgerne vil opleve en større grad af selvhjulpenhed. Det vil sige, at de kan klare sig selv, hvilket er med til at fastholde deres værdighed.

Hos ældresagen mener seniorkonsulent Pernille Tufte også, at wellness-toiletterne er en god mulighed for de ældre. Men de ældre skal selvfølgelig have mod på at prøve dem:

– Toiletbesøg er jo en intim sag. Så det gode er, at de ældre vil kunne klare sig selv i højere grad. Derfor synes vi, at wellness-toiletterne er en god idé, siger hun.

Forbedrer arbejdsmiljøet

Wellness-toilettet er også til gavn for personalet. Når de ældre borgere skal hjælpes på toilettet, ender personalet nemlig med at stå i akavede stillinger. Derfor er hæve- sænkefunktionen med til at forbedre personalets arbejdsmiljø, forklarer Hannah Duckert Hjorth:

– Man undgår uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, som kan medføre arbejdsskader og sygedage. Ydermere kan medarbejderne måske få frigivet tid til mere samvær med borgerne i den stramme hverdag, siger Hannah Duckert Hjorth.

Læs også: Plejehjem kan hjælpe ældre ud af ensomheden

Derfor er planen, at fem plejehjem skal have installeret hæve-sænkbare wellness-toiletter inden årets udgang. Dog skal de være fleksible. Det vil sige, at der skal være mulighed for at flytte toiletterne rundt inden for de enkle plejehjem, fortæller Hannah Duckert Hjorth:

– Der er ingen grund til at have et hæve-sænkbart wellness-toilet installeret i en bolig, hvor borgeren ikke har behovet. Således får vi optimeret vores ressourceudnyttelse af de velfærdsteknologiske løsninger, siger hun.