KL: Trafiksikkerheden skal med i finansloven

Et sparekrav betød, at Vejdirektoratet tidligere i år måtte opgive deres koordinerende rolle i samarbejdet om den lokale trafiksikkerhed mellem kommuner, vejdirektorat og politi.

De tre institutioner samarbejder om at sikre trafiksikkerheden ved at lave kampagner, der forebygger farer i trafikken. Spørgsmålet om, hvem der skulle overtage koordineringsposten i samarbejdet, har ubesvaret hen siden januar, hvor besparelsen fandt sted.

”Det har skabt et alvorligt tomrum”, skriver Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse. De er ”alvorligt bekymrede” over besparelsen.

KL vil gerne sikre, at der fortsat afsættes midler til koordineringen af den lokale trafiksikkerhed. Derfor har de fremlagt et forslag til en ”ny og mere smidig” samarbejdsmodel. Desuden siger de i pressemeddelelsen, at ”indsatsen bør kunne gøres for mindre end de i dag afsatte midler på omkring 30 millioner kroner.”

”Løsningen kan med rette findes i forbindelse med finanslovforhandlingerne. Vi foreslår, at koordineringen ligger hos politikredsene”, siger Martin Damm, der er formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Jan Johansen (S), der er ordfører for trafiksikkerhed, er positivt indstillet overfor forslaget:

”Vi vil gerne have det her med i finanslovsforhandlingerne. Forslaget er en god ide, og den opgave, der tidligere lå hos vejdirektoratet skal klares et andet sted – ellers opstår der et hul”

Politiet skal stå for koordineringen

Kommunernes Landsforening foreslår, at politiet fremover skal have den koordinerende rolle, imens Rådet for Sikker Trafik skal stå for kampagneindsatsen.

”KL foreslår en lokal organisering, hvor politiet overtager sekretariatsfunktionen nationalt, og hvor de 12 politikredse får ansvaret for den lokale koordinering mellem politi, vejdirektorat og kommuner om vejtekniske forhold og lokale kampagner”, foreslår Martin Damm i pressemeddelelse.

Rådet for Sikker Trafik er positiv overfor KL’s forslag.

”Forslaget fra KL lægger op til en mindre bureaukratisk og mere smidig organisering af samarbejdet, hvor vi kan spille rollen som videnscenter på trafiksikkerhedsområdet i Danmark”. Sådan siger direktør for Rådet for Sikker Trafik Anders Rosbo: ”Det er en ren løsning”.

Dyrt at miste koordineringen

Martin Damm håber, at partierne griber KL’s forslag og tager det med i finanslovsforhandlingerne: ”Trafiksikkerheden er simpelthen for vigtig til, at vi bare kan hælde den ud i afløbet og sige ’det var det’”.

Det kan også vise sig at koste dyrt ikke at investere i trafiksikkerheden.

”Hvis der ikke er nogen, der koordinerer de tværgående trafiksikkerhedkampagner, ender det som spredt fægtning. Det er spild af de offentlige ressourcer”, siger Martin Damm.

Anders Rosbo bakker op: ”Det er vigtigt, at der er nogen, der koordinerer ressourcerne i løbet af året. Der skal være overensstemmelse mellem kampagneinitiativerne og politiets ressourcer.”

Opgaven eksisterer stadig

Kommunernes Landsforening har fremsat forslaget om en ny samarbejdsmodel, fordi det tidligere system er forsvundet i kølvandet på Vejdirektoratets besparelse.

”Det er et specielt fænomen, at en myndighed pludselig stopper med at varetage en opgave, der stadig eksisterer. Jeg tror staten ville kigge noget, hvis kommunerne pludselig sagde: vi har en opgave, men den lader vi bare være med at løse”. Derfor tager vi sagen op”, siger Martin Damm.

Læs også:

Hver 8. har ramt et vildt dyrt

Regeringens finanslovsforslag i hovedtræk