Klimaorganisationer: Ny motorvej vil ødelægge naturen

3. etape af færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen starter i 2026
Foto: Gabriella Behrensdorff

Nej tak til mere motorvej. Sådan lyder kritikken af den kommende udbygning af Frederikssundmotorvejen fra både Rådet for Bæredygtig Trafik og miljøorganisationen NOAH.

Danmark skal reducere med 70 procent CO2-udledning inden 2030, og organisationerne kan slet ikke se, hvordan det harmonerer med, at man ønsker mere motorvej og dermed flere biler, der udleder CO2.

Anlæggelsen af den nye motorvej kommer til at koste ca. 2,9 mia. kroner og starter i 2026. Udbygningen af den 3. etape af motorvejen kommer til at gå fra Tværvej til Frederikssund, oplyser Vejdirektoratet og Frederikssund Kommune.

1. etape af Frederikssundmotorvejen kører fra Motorring 3 til Motorring 4.
2. etape af Frederikssundmotorvejen strækker sig fra Motorvejskryds Ballerup til Frederikssund. Den 3. og sidste etape, som er den nye Frederikssundmotorvej, vil gå fra Tværvej ved Smørum til Frederikssund. Foto: Vejdirektoratet

Niels Wellendorf, som er trafikplanlægger i Rådet for Bæredygtig Trafik, mener, at den kommende udbygning af Frederikssundmotorvejen vil have en stor effekt på klimaet. Rådet arbejder for at mindske bilismen i Danmark.

– Motorvejen vil påvirke naturen. Det er klart. Hvis man skal ud og fjerne noget natur for at hælde en helt masse asfalt ud, påvirker man landskabet radikalt. Man fjerner landbrugsland og natur. Det grønne omdanner CO2, så det vil påvirke os alle, hvis man fjerner for meget af naturen, lyder bekymringen fra Niels Wellendorf.

Ivan Lund Pedersen, der er transportkonsulent i miljøorganisationen NOAH, bakker op om kritikken at den kommende udvidelse af motorvejen. Han er også bekymret for den stigende biltrafik.

– Jeg mener, at en tredje etablering af Frederikssundmotorvejen er ødelæggende for naturen, og den er fuldstændig overflødig. Motorvejen vil simpelthen forstærke bilpresset mod København og hive folk væk fra S-togene til Frederikssund. Så motorvejen vil ikke løse nogle problemer, siger Ivan Lund Pedersen.

Læs også: Ny motorvejsstrækning giver Frederikssund vokseværk

Politikere venter med spænding på den nye motorvej

Vejdirektoratet skriver i sin undersøgelse fra 2021, at merudledningen af CO2 fra Frederikssundmotorvejen vil udlede 30.000 tons CO2 i 2030 som følge af motorvejens udbygning. Men Vejdirektoratet påpeger, at det tal vil falde, efterhånden som bilparken bliver el-dreven.

FAKTA om den nye Frederikssundmotorvej:  

  • Den 28. juni 2021 indgik: Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne et bredt politisk forlig om ”Infrastrukturplan 2035”
  • Færdiggørelsen af 3.etape af Frederikssundmotorvejen er en del af Infrastrukturaftalen
  • 1. etape af Frederikssundmotorvejen åbnede i 2011
  • 2. etape af Frederikssundmotorvejen åbnede i 2015
  • Begyndelsen af 3. etape af Frederikssundmotorvejen sker i 2026
  • Anlæg af Frederikssundmotorvejens 3. etape går fra Tværvej til Frederikssund
  • Udgifter til etablering af den 3. etape af Frederikssundmotorvejen vil være på omkring 2,9 mia. kr.

Kilder: Transportministeriet, Vejdirektoratet og Frederikssund Kommune

John Schmidt Andersen, der er den tidligere borgmester (V) i Frederikssund Kommune, og som nu sidder i Klima-, Natur- og Energiudvalget og Plan- og Teknikudvalget, har arbejdet længe på at få motorvejsudbygningen gennemført.

– Nu er der papirer på, at motorvejen kommer, og det har der aldrig været før. Den skal i gang i 2026. De daglige udfordringer med kødannelser er til stor irritation for borgerne også i Egedal. De pendlere, der skal til Frederikssund, holder i kø hele vejen fra Veksø, til Ølstykke og Stenløse og videre til Frederikssund. Det ville fortsætte, hvis motorvejen ikke blev lavet, siger John Schmidt Andersen (V).

Han ser også gerne, at regeringen husker på klimaet, når motorvejen skal bygges.

– Vi har tænkt biodiversiteten ind. For når man bygger nyt i dag, så tænker man på både planter og vild natur. Så man kan sige, at vi har tænkt klimaet ind i planlægningen af motorvejen. Men det er staten, som skal bygge motorvejen, så vi har egentlig bare sendt vores tanker videre, siger John Schmidt Andersen (V).

Lars Jepsen (S), som sidder i Plan- og Teknikudvalget, støtter sig til Vejdirektoratets undersøgelse, som peger på, at den stigende brug af el-biler vil være med til at reducere CO2-udledningen på motorvejen.

– Vi begynder at bruge biler med andre brændstoffer, som er mere miljøvenlige. Men det handler også om, at folk bruger unødigt meget tid på Frederikssundvejen. Så det gør mig glad, hvis vi kører i elbiler, for det vil få CO2 regnskabet til at se bedre ud, siger Lars Jepsen (S).

Ønske om andre løsninger

Henning Andersen, som har boet i Frederikssund i 47 år, havde gerne set at motorvejen var kommet tidligere.

– Det er meget irriterende, at motorvejen ikke er lavet færdig. Alle i Frederikssund og omegne kører til Farum og kører ind af motorvejen der. Hvorimod hvis Frederikssundmotorvejen var lavet færdig, så ville man benytte den, siger Henning Andersen, som cirka hver fjortende dag kører fra Frederikssund Kommune til Farum Motorvejen for derefter at komme til København.

Læs også: Hvidovre politikere vil bekæmpe motorvejsstøj: »Det er vanvittigt dyrt« 

Niels Wellendorf, som er trafikplanlægger i Rådet for Bæredygtig Trafik, mener, at der skal tænkes i helt andre løsninger, for at reducere CO2-udledningen.

– Jeg så gerne en anden løsning ved at udvide den kollektive trafik. Men også ved at lave en helt anden byplanlægning, hvor folk ikke behøver at køre så langt. Hvor man får lagt boligerne og arbejdspladserne tættere på hinanden. Det er pendling-trafikken, som også er slem. Pendling kunne nemt ske via den offentlige transport. Så hvis man udbyggede den offentlige trafik ordentligt, så kunne man komme ud til de mindre landsbyer langs strækningerne med ordentlige busser som kører ind til S-banen, siger han.

Ivan Lund Pedersen, transportkonsulent i miljøorganisationen NOAH, ønsker også andre løsninger på problemet.

– Flere busser til stationerne vil være en god idé, og også hvis man sætter taksterne ned på den kollektive transport. Så kan man løse transportudfordringerne der er uden en ny motorvej, siger Ivan Lund Pedersen.

Sådan gjorde vi: Ideen til artiklen kom, da journalisten besøgte Frederikssund Kommune og talte med borgere. De mente, at den nye Frederikssundmotorvej var en god mulighed for at mindske trafikkøerne i Frederikssund. Derefter talte journalisten med klimaorganisationer og politikere, som så meget forskelligt på motorvejen.