Hvidovre politikere vil bekæmpe motorvejsstøj: »Det er vanvittigt dyrt«

Holbækmotorvejen skærer gennem Hvidovre.
Foto: Mike Olsen

Støjen fra motorveje er noget de fleste naboer bemærker, og det kan ses i nogle af de mærkesager, som Hvidovres byrådskandidater forud for kommunalvalget har fremlagt.

Der kan nu være godt nyt på vej til de støjplagede naboer til motorvejene, der drømmer om at få skruet ned for bil-larmen, lyder det fra løsgænger Steen Ørskov Larsen, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget og 2. viceborgmester.

– Vi har lige aftalt at sætte penge af til at få undersøgt mulighederne for at få overdækket både Holbækmotorvejen og Amagermotorvejen. Det er det rigtige at gøre, men jeg forholder mig også skeptisk, fordi jeg også ved, at det er vanvittigt dyrt, siger han.

Problemer med støj fra motorvejene har eksisteret i Hvidovre i årevis. Tilbage i 2019 udgav Hvidovre Kommune derfor en handlingsplan for bekæmpelsen af trafikstøj, hvori det klart fremgår, at støjen fra de to motorveje, Amager- og Holbækmotorvejen, der gemmenløber Hvidovre, er det største problem.

Det fremgår af handlingsplanen, at decibelniveauet er over 78. Det er langt højere end grænseværdien på 58, som Miljøstyrelsen har sat.

Grænseværdier for trafikstøj

  • 53 dB i åbent land (sommerhusområder, campingpladser mv.)
  • 58 dB i nære by- og boligområder (parker, boligbebyggelse, daginstitutioner mv.)
  • 58 dB til offentlige formål (hospitaler, skoler mv.)
  • 63 dB til liberale erhverv (kontorer, hoteller mv.)

Kilde: Miljøstyrelsen

Millioner eller milliarder kroner? 

Der prøves mange forskellige tiltag for at sænke støjen fra motorvejene. Der har siden efteråret været nedsat hastighed til 90 km/t., men snakken om at lave overdækning på motorvejene er nu kommet skridtet nærmere, og diskussionen går på, hvor meget det skal koste.

Prisen for at overdække motorvejen løber op i 100 millioner kroner pr. kilometer, men det er kun hvis det skal være en let overdækning på motorvejen. Det kan bliver meget dyrere, hvis det også skal være muligt at kunne bygge på overdækningen. Det forklarer Kristina Young fra Hvidovrelisten.

– Hvis man skal kunne bygge ovenpå overdækningen, så taler vi nok en milliard kroner per kilometer. Det er en enig kommunalbestyrelse, der vil se på mulighederne for at få overdækket motorvejen, og vi er også helt enige om, at det bliver virkelig, virkelig dyrt, siger hun.

LÆS OGSÅ: Ny motorvejsstrækning giver Frederikssund vokseværk

Det samlede antal kilometer motorvej, der løber gennem Hvidovre, svarer til 5,5 km. Det vil derfor koste 550 millioner kroner for den lette overdækning. Hvis der også skal kunne bygges på overdækningen, så løber det op i 5,5 milliarder kroner.

Støjkort over Hvidovre, hvor det tydeligt kan ses hvor høj decibel er omkring motorvejene.
Foto: Rambøll

Byen skal samles

I midten af Hvidovre løber Holbækmotorvejen igennem, som er medvirkende til en opdeling af byen. For at undgå dette, så er lægges der politisk op til, at der – foruden overdække af motorvejen – også bliver skabe en hel ny bydel med beboelse og grønne områder.

– Hvidovre er jo egentlig skåret midtover af Holbækmotorvejen. Det er en ting, som skiller byen. Nogen mener, at man kan forbinde byen ved at bygge ovenpå og få noget økonomi til det. Jeg har imidlertid et problem med den løsning, fordi man så vil bygge højhuse i større områder, siger Steen Ørskov Larsen.

LÆS OGSÅ: Tilflytning giver Lejre boligvækst: »Vi glæder os til at bruge tid i naturen uden at skulle dele med 1.000 andre«

Hvordan den eventuelle nye bydel skal udformes, er endnu ikke besluttet, men Steen Ørskov Larsen peger på, at han ikke ønsker højhuse på 15-16 etager.

– Hvis det er prisen, at vi skal bombardere vores by med højhuse, så bliver det et nej tak herfra, siger Steen Ørskov Larsen.

Det er heller ikke en realistisk tanke med højhuse, hvis det står til Hvidovrelisten.

– Vi er ikke i udgangspunktet begejstret for højhuse. Vi vil helst se på hvordan sådan et projekt vil passe ind i omgivelserne, også hører vi altid på hvad beboerne i området siger til det, siger Kristina Young fra Hvidovrelisten.

Indtil det er en realitet med overdækkede motorveje eller nye bydele, så er støjgenerne stadig en ting beboerne i Hvidovre må leve med.

– Jeg bor selv i det sydvestlige Hvidovre, hvor vi har motorvejen (Amagermotorvejen, red.) på to sider, så om sommeren, når vinden står i den rigtige retning, så kan man knap nok høre hvad man siger til hinanden ude i haven, fortæller Steen Ørskov Larsen.

Sådan gjorde vi: Idéen kom fra at læse forskellige byrådskandidaters mærkesager. Alle interviews er foretaget telefonisk.